En god og fredelig jul (for alle) kommer ikke av seg selv!

Av Vegard Rooth 18. desember 2018

Finne meg på

God og fredelig jul, kommer ikke av seg selv!I denne herlige førjulstid, hvor Frelsesarmeens gryter er ute, Nobelpriser er delt ut, klimaforhandlinger er gjennomført i Polen, og vi gleder oss til noen herlige og fredelige dager her i Norge, er det en god tid for å sette seg ned å reflektere.

Nevnte hendelser gir et godt utgangspunkt til ettertanke. Riktig fokus og lederskap er nødvendig for utvikling. Vi kan alle bidra til at ikke bare vi selv, men også mange andre, får en god og fredelig jul der de er, uansett hvor i verden de måtte bo.

Nobelpriser for bærekraft og fred

I Norge kan vi ta det som en selvfølge at det er likestilling mellom kjønnene, som er FNs bærekraftsmål nummer 5. Det er derfor viktig at Nobels fredspris minner oss på at dette ikke er noen selvfølge.

Nadia MuradBåde prisvinner Malala Yousafzai fra 2014 og årets vinnere, Nadia Murad (bildet) og Denis Mukwege, får prisen for sitt arbeid for å gi kvinner helt fundamental beskyttelse og rettigheter.

Disse problemene trenger fokus for at det skal bli en fredelig jul der problemene er, og vår alles erkjennelse av dette bidrar til at både vi og våre politikere handler!

For øvrig gikk årets Nobelpris i økonomi til bl.a. William D. Nordhaus for «Integrating climate change into macroeconomic analysis», så bærekraftsfokuset sprer om seg på alle områder. Et sterkere fokus på klimakampen kan også skape fred.

At Alfred Nobels testamente bidrar til bærekraft og fred er jeg ikke i tvil om, og slike bidrag gir fart i utviklingen mot gode og fredelige julehøytider!               

Klima fra Paris til Katowice

Om vi også i fremtiden vil oppleve gode og fredelige julehøytider vil være avhengig av at vi løser klimautfordringene. I Paris ble vi enige om målene. Noen mener de er for lite ambisiøse, men vi som har drevet med idrett og business vet at det er fullt mulig å overgå målsettinger.

I Katowice ble verdens land enige om regelboka for Paris-avtalen, om hvordan rapportering og kontroll skal fungere.

Har du noen gang opplevd et perfekt rapporterings- og kontrollsystem? Jeg har sett flere meget gode, og de bidrar definitivt til utvikling mot målene. Men det er også mange som kun bruker slike systemer som et springbrett for å prestere grenseløst godt.

Jeg har stor tro på at menneskeheten nå er på full fart til å løse klimautfordringene. Næringslivet har skjønt at det vil bli lønnsomt å være bærekraftig, og det finnes mange forretningsmuligheter på veien mot å nå bærekraftsmål nummer 13.

Frelsesarmeen for bærekraft og fred

FrelsesarmeenFrelsesarmeen tilbyr omsorg for hele mennesket gjennom «suppe, såpe og frelse», og jeg blir i hvert fall litt fredeligere i hjertet når jeg møter dem ute blant folk.

I Frelsesarmeen har kvinner hatt likestilt rett til å forkynne evangeliet siden starten. Dette også når armeen «åpnet ild» mot Norge i 1888 med Hanna Ouchterlony i front, og vi møter fremdeles i dag mange kvinnelige offiserer. Frelsesarmeen er et godt eksempel på en organisasjon som lenge har bidratt til fred og bærekraft.

Vi har derfor i år igjen valgt å gi vår julegave til Frelsesarmeen. Håper dere alle er fornøyde og kan glede dere over tanken på at de som trenger det mer, får noe i stedet for at vi kommer med en flaske vin. Dere har vel nok fra før?

Ledelse i 2019

Ledelse er en viktig ingrediens i all utvikling, og i Interimleder er ledelse vårt kjerneprodukt, da gjerne i form av endringsledelse. For at vi skal være relevante fremover velger vi i 2019 å fokusere på temaer som vil prege ledelsesmulighetene i årene fremover:

Prestasjonsledelse, transformasjonsledelse, bærekraftsledelse og mangfoldsledelse er eksempler på ledelsesfokus som vil gjøre at våre kunder lykkes. Lykkes våre kunder, gir vi forhåpentlig vårt lille bidrag til en riktig god og fredelig jul for oss alle! 

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: Endringsledelse, bærekraft


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle