Hva bør du gjøre før du skal selge bedriften din?

Av Sverre Holen 8. mars 2016

shutterstock_140871454.jpgNår du vil selge bedriften din ønsker man jo også selvfølgelig å få den prisen du mener den er verdt. Før et salg er derfor uhyre viktig at du gjør de riktige tingene og du bør begynne med disse 2-3 år før du kommer til salgstidspunktet. Her får du noen gode tips om hvordan du går fram.

Pynte bruden?

Det å klargjøre en bedrift for salg er ikke bare å "pynte bruden" ved å gjøre overfladiske endringer. Det vi snakker om er å 'gjøre bruden attraktiv' for kjøpere gjennom å profesjonalisere og forbedre hele butikken. Når kjøperne foretar en due dilligence, skal det være lite å sette fingeren på. Tiden og ressursene du legger i dette arbeidet i tidsperioden før salget, vil sikre at du får en pris du er fornøyd med.

Hvordan forbereder du bedriften for salg?

Du må på egen hånd, eller med hjelp fra andre, gå gjennom bedriften fra A til Å for å finne styrker og forbedringspunkter – og gjøre noe med dem. Områdene som må ses på er mange, og omfatter blant annet:

 • Vurdering av strategi og forretningsidé
  • Kjenner alle til den, er den oppdatert eller bør det gjøres noe med  den?
 • Evaluering av organisering og struktur
  • Er bedriften organisert på best mulig måte?
 • Nøkkelpersoner i bedriften
  • Har vi de flinkeste folkene?
  • Er de på riktig plass i organisasjonen?
 • Miljøundersøkelse
  • Hvordan er arbeidsmiljøet i bedriften?
  • Kanskje det er smart å gjøre en enkel miljøundersøkelse?
 • Økonomi og økonomisk styring
  • Har vi kontroll på økonomien?
  • Har vi de riktige styringsrapportene?
  • Har vi god oversikt over cashflow?
 • Vurdering av skatt, avtaler og legale forhold
  • Har vi dette i orden?
  • Har vi ansettelsesavtaler?
  • Har vi avtaler med eksterne samarbeidspartnere o.l.?
  • Er det spesielle forhold som vi må tenke på når det gjelder salg og skatt?
 • Evaluering av markedet
  • Hvordan ser markedet ut i dag?
  • Hvordan tror vi det vil utvikle seg de neste fem år?
  • Hva vil det ha å si for våre tjenester og produkter?
 • Evaluering av HMS og internkontroll
  • Har du alt i orden på dette feltet?

Oppsummering

Hensikten med å planlegge godt før man selger, er som nevnt å sette bedriften i så god stand som mulig. Det betyr at de punktene jeg har nevnt over må gjennomgås og forbedres der det trengs. Det er ikke alltid en enkel jobb, og kanskje ekstra krevende når man ser på virksomheten fra innsiden. Det kan nok være smart å finne samarbeidspartnere som kan hjelpe deg i denne prosessen.

Snakk med en ekspertKontakt oss for en uforpliktende samtale

Temaer: Selge bedrift


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

gratis-guide-exit-planning-CTA

Siste innlegg

Temaer

Se alle