Hva er change management?

Av Sverre Holen 23. april 2015

endringsledelse

Wikipedia sier følgende: "Change management is an approach to transitioning individuals, teams, and organizations to a desired future state. In a project managementcontext, change management may refer to a project management process wherein changes to the scope of a project are formally introduced and approved." Er dette noe nytt?

På ingen måte. Endringsledelse er noe dyktige bedriftsledere har gjort i alle år, men utfordringene øker, ikke minst på grunn av tempoet i endringene. Der man før kunne planlegge over en viss tidshorisont får man nå problemene (og mulighetene) rett i fanget. Er man da ikke handlekraftig vil man lett kunne gå glipp av gode muligheter og også få store problemer.

Dette er jo bakgrunnen for endringsledelse. Noe endrer seg raskt om det nå er konkurrenter, marked, kunder, rammebetingelser, etc. eller alt samtidig! Det stiller store krav til ledelse av alle bedrifter. En ting er å henge med, noe annet er at man helst skal ligge på forskudd. Konsekvensen er også ofte er en adm.dir/CEOs funksjonstid i en bedrift blitt kortere og kortere. Skiftene skjer hyppigere fra år til år.

Historie

Everett Rogers skrev om temaet så tidlig som i 1962, med boken Diffusion of Innovations. I 1980 publiserte McKinsey-konsulent, Julien Philips, en change management-modell. I 1993 skrev Daryl Conner boken Managing at The Speed of Change. Den første "State of the change management Industry"-rapporten ble publisert i Consultant News i februar 1995. Alt i følge Wikipedia.

Change management (eller endringsledelse) er altså på langt nær noe nytt. Hvorfor er det da et såpass hett tema i ledergrupper her til lands nå i våre dager?

Den store forskjellen fra 1962 til 2015 er at ting skjer utrolig fort. Der man "før i tiden" hadde god tid til å gjøre endringer, skjer det i dag så kjapt at hvis man ikke er på tå hev hele tiden så er man raskt ute av business. Dette skyldes mange ting, men ikke minst de store kvantesprangene som vi i de siste to tiårene har vært vitner til innen IT-teknologi. Alle vet alt omgående og ingen kunne vel forutse det. Det forandrer i hvert fall hverdagen for oss alle.

Endringsledelse – hvem har ansvaret?

På norsk brukes endringsledelse og change management om hverandre uten at jeg kan se at de inneholder forskjellige elementer. I tillegg er det en hel del andre ord som "svirrer" rundt disse begrepene. Vi holder oss her til det norske endringsledelse.

Alle som leder en bedrift må kontinuerlig drive med endringsledelse – hver dag. Ingenting er statisk i vår verden. Som en kollega av meg sier. Det er kun 2 muligheter: Enten utvikling eller avvikling! Vi har ovenfor sett på tempoet som en viktig faktor i endringsledelse. Spørsmålet er jo også: Hvem skal reagere? Er det eierne, styret eller administrasjonen? Her finnes det vel ikke noe annet svar enn at alle som er engasjert i en bedrift bør ha ører og øyner åpen. Informasjon strømmer mange veier. Er spesielt ansvar hviler på adm.dir/CEO og styret etter min vurdering. I faser med store endringer må adm.dir og styre jobbe tettere sammen enn det som ellers er vanlig.

Erfaringer sett fra vår side

Som leverandør av interimledere på topplan har vi gjennom mange år fått erfaring med disse utfordringene. Våre interimledere blir jo ofte leid inn for å gjennomføre slike prosesser om vi nå kaller det endringsledelse, change management eller turn-around. Alle situasjoner er forskjellig og det kan være stor profesjonell forskjell mellom styrer og styrers måte å ta fatt i dette på. Det som vi først og fremst sitter igjen med er: - Det reageres for seint.

Alt for mange har en tendens til å tro at ting ordner seg av seg selv, lukker øya, ser en annen vei, setter inn noen "puslete" tiltak som ikke hjelper, etc.

Derfor: Vær hele tiden på tå hev og tenk fremover! Lettest å sovne er det når det går bra! 

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg