Hva er egentlig en due diligence?

Av Sverre Holen 12. november 2015

Due diligence eller selskapsgjennomgang
Har du tenkt å selge bedriften din? Da har du kanskje hørt om due diligence og hva er nå egentlig det? Er det et verktøy som en potensiell kjøper har for å redusere prisen til deg?

Wikipedia sier bl.a følgende om temaet

Selskapsgjennomgang eller due diligence er en arbeidsprosess og metode for å samle inn og analysere informasjon om et selskap, ofte i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer.

Selskapsgjennomgangen brukes i første omgang som et beslutningsgrunnlag for selskapsledelsen i det kjøpende selskapet, ved at man får et klarere bilde av omstendighetene i det andre selskapet. I andre omgang gir det en trygghet i forhandlingene mellom kjøpende og selgende selskap. En selskapsgjennomgang kan være mer eller mindre omfattende, avhengig av bl.a. den analyserte virksomhetens størrelse eller kompleksitet, eller hvor godt man kjenner til målselskapet, markedet eller bransjen fra før. Gjennomgangen kan utføres av det overtagende selskap.

Konsekvenser av en selskapsgjennomgang

En selskapsgjennomgang kan føre til at man oppdager problemer eller gjør andre viktige observasjoner som kan gi en eller flere konsekvenser for oppkjøpet, eller transaksjonen som det også kalles:

  1. Transaksjonen avbrytes dersom gjennomgangen avslører vesentlige feil som ikke kan forbedres, med andre ord et transaksjonshinder.
  2. Prisen på selskapet justeres ved at informasjonen fra gjennomgangen brukes til å oppdatere den vurderingsmodellen som har ligget til grunn for oppkjøpet, eller ved at informasjonen brukes for å få selgeren til å senke prisen på selskapet.
  3. Transaksjonens rettslige struktur forandres for å unngå problemer som avsløres i selskapsgjennomgangen.
  4. Problemene fra selskapsgjennomgangen gir opphav til spesifikke avtalevilkår i avtalen mellom kjøper og selger, for eksempel i form av garantier fra selger.
  5. Selgeren (eller målselskapet) pålegges å løse de problemene som har blitt oppdaget i selskapet før oppkjøpet blir gjennomført.
  6. Ulike observasjoner i selskapsgjennomgangen kan også brukes for å forenkle samarbeidet mellom virksomhetene i det kjøpende og selgende selskap.
  7. Selskapsgjennomgangen fører ofte til at ytterligere områder blir undersøkt, enten før eller etter kjøpet

 

Prosessen i praksis

Det meste handler om dokumenter. Kjøperen vil se kopier av alle inngåtte leieavtaler, låneavtaler samt økonomiske rapporter av ymse slag. Han vil se på managementrapporter du bruker, salgsrapporter, detaljert liste over aktiva, fordringer og gjeld, organisasjonskart, lister over lønninger og andre goder, kunderegister og PR-materiell. Kjøperen vil også få vite om det eksisterer eller forventes krav om skadeserstatning, skatterevisjon eller forsikringssaker.

Kjøperen kommer også til vurdere konteksten bedriften fungerer i, inkludert størrelse og sammensetning av markedet, de viktigste leverandørene, kundene og konkurrentene. Kanskje viktigst av alt: De kartlegger ledelsen i bedriften og hvordan den fungerer. Alle som kjøper en bedrift er opptatt av at virksomheten har en dyktig ledelse som de kan stole på, i hvert fall gjennom en overgangsfase.

En due dil er krevende, men det er viktig at du svarer tålmodig og samarbeider så mye du kan innenfor rimelighetens grenser. Tenk på målet – å selge din bedrift til en pris du kan godta – så klarer du deg gjennom denne prøvelsen.

Hvordan gjøre bedriften klar for en due diligence?

Du kan selvsagt stille alle disse spørsmålene selv hvis du klarer å forholde deg objektivt til det som kommer frem. Det beste er nok likevel å alliere seg med styreleder eller søke hjelp hos selskaper som InterimLeder, som kan gjøre en "helsesjekk" på bedriften. Det viktigste av alt er imidlertid å gjøre noe med det som kommer frem. Da er risikoen mindre for at den potensielle kjøperen finner noe å sette fingeren på. Det øker sjansen for å få den prisen du ønsker.

Som jeg har sagt mange ganger før: Et salg av en bedrift begynner to-tre år før du kan innlede en dialog med en potensiell kjøper. Gjør du jobben i denne tiden, vil resultatet også bli bra!

Snakk med en ekspertKontakt oss for en uforpliktende samtale

Temaer: Selge bedrift


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

gratis-guide-exit-planning-CTA

Siste innlegg