Management for hire og interimledelse: Hva er forskjellen?

Av Vegard Rooth 16. mai 2023

Finne meg på

Management for hire vs interimledelse«Management for hire» og «interimledelse» er begreper som blir brukt om hverandre når vi snakker om midlertidig ledelse. Likevel er det forskjeller mellom dem, som du bør vite om.

Management for hire er ikke synonymt med interimledelse

Selv om begge deler handler om å leie inn en høyt kvalifisert leder, ligger forskjellen i stor grad i prosessen for å finne riktig person for å gjøre jobben, og kvalitetssikringen av denne. Vi kan definere begrepene slik:

  • Management for hire er et samlebegrep for midlertidig ledelse og andre management-relaterte ressurser, som inkluderer, men ikke begrenser seg til, interimledelse. Ofte er det enkeltpersoner og mindre fellesskap som leier ut seg selv eller kolleger, eller konsulenthus som leier ut konsulenter. Som kunde vil du kunne velge i en begrenset pool blant de kandidatene som til enhver tid er ledige – og det dermed ganske gitt hvilken kandidat du får. Leier du inn en konsulent, kan vedkommende sikkert fungere godt i noen roller, men kanskje mindre godt på ledernivå. En konsulent er ekspert innen sitt fagfelt, og har gjerne sin styrke i å kunne gjennomføre analyser, være en rådgiver og foreslå tiltak. Trenger du en (topp)leder, vil en interimleder som regel være et mer fornuftig valg.

  • Interimledelse er rask tilgang på riktig lederkompetanse i en avtalt periode – basert på en grundig utvelgelses- og kvalifiseringsprosess. Kandidaten velges etter en grundig situasjonsanalyse, og fra en stor «pool» av høyt kvalifiserte ledere etter å ha gått gjennom en kvalitetssikringsprosess og intervjuer som sikrer at kandidaten er rett person for jobben. Interimledelse brukes mye på toppledernivå, men også i mellomleder- og prosjektlederroller. En interimleder er en handlekraftig og positivt overkvalifisert leder som har gjort tilsvarende jobb før, og som kan tre inn i bedriften umiddelbart, uten opplæring, analysere situasjonen og gjøre nødvendige grep.

Det blir sagt at interimledelse er lederskapets elitedivisjon – og det synes jeg er god metafor. Går du til et konsulenthus, får du kanskje den beste konsulenten som er ledig akkurat nå. Leier du inn en interimleder, fra en tilbyder som har en god base og som kan vise til fornøyde kunder, får du den mest optimale lederløsningen for ditt konkrete behov, en interimleder som er hentet ut av en base på flere tusen kandidater, og som fra første dag er hundre prosent operativ.

Les også: Hva er interimledelse?

interimledelse

7 kjennetegn på interimledere

Interimleder AS kårer årlig Norges beste interimleder. Den som plukkes ut av den uavhengige juryen må ha markert seg som en særlig god leder og ha dokumenterbare resultater. I arbeidet med denne kåringen har vi definert de sju trekkene som kjennetegner de beste interimlederne, og som illustrerer hva en interimleder egentlig er, og hva du kan forvente dersom du velger å jobbe med oss:

En dyktig interimleder:

  1. er operativ fra dag én
  2. er handlekraftig
  3. er klar og tydelig
  4. er motiverende og empatisk
  5. er kompetent
  6. har høy integritet
  7. leverer resultater

Les også: Hva kjennetegner de beste interimlederne?

Hvordan vi jobber med interimledelse   

Som Norges første rendyrkede leverandør av interimledere har vi siden 2001 levert hundrevis av topp- og linjeledere til næringslivet. I denne perioden har vi perfeksjonert metoden vår og bygget landets største nettverk av interimledere, hvor vi i samarbeid med Globalise har tilgang til mer enn 30 000 kandidater, herunder 3 000 norske interimledere.

Enten du trenger å fylle en kritisk rolle, forbedre resultatene, videreutvikle virksomheten eller gjøre en omstrukturering, vil vi i løpet av 10 dager hjelpe deg med å finne den mest relevante lederløsningen for ditt unike behov.

Konklusjon

«Management for hire» og «interimledelse» er to begreper som brukes om hverandre når man snakker om midlertidig ledelse. Det er likevel en forskjell mellom dem. Management for hire tilbys som en tjeneste av både mindre fellesskap og større konsulenthus, med varierende grad av kvalitetssikring og utvalg. Interimledelse en tjeneste som tilbys av et fåtall spesialiserte firmaer med tilgang til en stor base av kvalifiserte kandidater, og som har spesialkompetanse i å analysere din situasjon, selektere og kvalitetssikre kandidater som kan tre rett inn i en stilling som toppleder, linjeleder eller prosjektleder.

I denne sammenhengen vil jeg også minne på at det også ofte kan være en «genetisk» forskjell på en leder, en konsulent og en administrator. Alle kan være «management for hire», men alle kan ikke være interimledere. 

Interessert i å høre andre bedrifters erfaringer fra å leie inn interimledere? Last ned vår gratis guide her eller les våre kundereferanser her.

FAQ

1. Hva er forskjellen mellom management for hire og interimledelse?
Management for hire er et samlebegrep for midlertidig ledelse. Interimledelse er rask tilgang på riktig lederkompetanse i en avtalt periode – basert på en grundig utvelgelses- og kvalifiseringsprosess. Det er ikke alle former for management for hire som har disse kravene til prosess og utvelgelse, eksempelvis bruk av selvstendige frilansere eller konsulenter.

2. Hvorfor velge interimledelse fremfor andre former for management for hire?
Interimledelse gir deg tilgang til en større pool av kvalifiserte kandidater som har gått gjennom en grundig kvalitetssikringsprosess og situasjonsanalyse. Dette sikrer at du får en leder som har en profil som matcher dine behov, og som er hundre prosent operativ fra første dag.

3. Hva kjennetegner en dyktig interimleder?
En dyktig interimleder er operativ fra dag én, handlekraftig, klar og tydelig, motiverende og empatisk, kompetent, har høy integritet, og leverer resultater.

4. Hvordan jobber Interimleder AS med interimledelse?
Interimleder AS har siden 2001 levert hundrevis av topp- og linjeledere til næringslivet og bygget et stort nettverk av interimledere. Vi samarbeider med Globalise og har tilgang til mer enn 30 000 kandidater, inkludert 3 000 norske interimledere. Vi hjelper deg med å finne den mest relevante lederløsningen for ditt unike behov i løpet av 10 dager.

Les mer om hva vi tilbyr eller kontakt oss

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Først publisert: 2. februar 2015. Oppdatert: 16. mai 2023.

Temaer: Interimledelse, management for hire


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Siste innlegg

Temaer

Se alle