<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Hva er god ledelse i et interimlederperspektiv?

Av Vegard Rooth 25. januar 2019

Finne meg på

Vegard Rooth, administrerende direktør InterimLeder - mindre filstørrelse-600708-editedI lengre tid har jeg hatt gleden av å jobbe sammen med den meget kloke juryen for kåring av Årets interimleder. For meg, som sekretær, har det vært erfaringen som Kaare Frydenberg, Are Skeie, Magne Amundsen og Hege Sundquist har i å vurdere ledere vært imponerende og lærerik. Det er selvsagt meget krevende å skille i en slik prosess, men vi er nå i mål med vurderingene for Årets Interimleder 2018, og kåringen skjer tirsdag 29. januar. Jeg vil her dele hvilke vurderinger vi gjorde i denne prosessen.


Kriteriene

Kriteriene legges selvsagt til grunn for utvelgelsen:

  • Prisen "Årets interimleder" deles ut én gang per år.
  • Prisen skal tildeles en person som har vært utleid som interimleder det aktuelle år.
  • Prisvinneren skal ha markert seg som en særlig god leder og må kunne vise til oppnådde resultater iht. oppdrag (f.eks. markedsmessig, økonomisk, organisasjonsmessig).
  • Prisvinneren har levert verdi for kunden, både monetært og immaterielt. Han eller hun har vist en svært god evne til å komme raskt inn i organisasjonen og gjort nødvendige grep.
  • Prisvinneren bør gjennom sitt virke fremstå som et forbilde for andre interimledere og bør ha bidratt aktivt til å dele av sin kompetanse og fremme interimledelse i Norge.

For å vurdere opp mot kriteriene innhenter vi uttalelser fra referanser.

Hva sier oppdragsgiver og andre

Noen eksempler på uttalelser:

«Kandidaten tok raskt grep med å få snudd selskapet som gikk dårlig ved å effektivisere driften og nedbemanne. Resultatet kom ganske omgående, og selskapet tjener nå penger for første gang på lang tid. Han har også vært sterk bidragsyter til å få nye kundekontrakter. Sterk og motiverende leder. Nyter stor respekt og er svært synlig i organisasjonen

«Kandidaten har med sitt smittende engasjement, sin høye kompetanse og relevante erfaring bidratt og tatt føring innen strategiske og operasjonelle områder. Han har rask identifisert forbedringspotensial, vært tydelig på prioritering og iverksatt tiltak som har resultert i vekst og økt salg. Han er som person uredd og karismatisk og ble raskt en del av organisasjonen og er godt likt av ledere og medarbeidere.»

Det vanskelige valget

Det er ikke lett å skille. Diskusjonene som skal skille kandidatene dreier seg om hvor krevende et oppdrag er, hvor stor organisasjonen er, og hvilken «impact» lederen har hatt i situasjonen. Det er selvsagt ikke noe fasitsvar på hva god ledelse og interimledelse er, men vi tenderer til å velge den som har klart å ta tak i en krevende og kompleks situasjon på en måte som har gitt resultater gjennom sin innflytelse på den organisasjonen han eller hun har ledet. Nå gleder vi oss til kåringen den 29. januar!

Håper å se deg der!

Se videoene fra interimdagen 2019

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg