Management for hire – hva er det?

Av Vegard Rooth 13. desember 2022

Finne meg på

hva er management for hireManagement for hire er innleie av ledere som kan tiltre raskt i en midlertidig stilling – også kjent som interimledelse. Det hurtige tempoet i dagens samfunns- og næringsliv gjør at midlertidig ledelse stadig blir mer populært. Vi ser nærmere på fordelene med og alternativene til denne ledelsesformen.

Ledelse er kritisk for enhver virksomhet. Smerten en organisasjon kjenner på når de mangler en toppleder, eller en som kan ta ledelsen i en avdeling, divisjon eller for en funksjon, kan komme umiddelbart eller på sikt, og bør ikke vare for lenge, da konsekvensene kan være alvorlige.

Utfordringen er at det tar seks til ni måneder å ansette en ny leder. Stillingen må beskrives og utlyses, søknader må siles og vurderes, og intervjuer må gjennomføres. Når du har funnet riktig person, har de ofte tre måneders oppsigelsestid.

Her kommer management for hire inn som en optimal løsning.

Management for hire – en definisjon

Management for hire er en midlertidig leder som leies inn på kontrakt for å fylle en kritisk rolle, lede en endringsprosess, en snuoperasjon eller en krise – på deltid eller fulltid. De kan jobbe som toppleder (CEO), linjeledere (CFO, CHRO, CMO, CTO osv.), som prosjektledere eller i funksjoner som controller

Det er et samlebegrep som omfatter utleie av både junior- og seniorkonsulenter fra konsulenthusene, men også erfarne topp- og linjeledere (interimledere) som opererer via egne foretak eller såkalte interim service providers.

Begrepene management for hire og interimledelse brukes ofte om hverandre. Vi har skrevet utførende om dette tidligere, men kort sagt kan vi oppsummere forskjellene slik:

  • Interimledelse er en av flere former for management for hire. En interimleder er en erfaren og toppkvalifisert operativ leder som jobber 6-9 måneder for å løse et bestemt oppdrag, som vedkommende har løst før – det være seg snuoperasjoner, M&A-prosesser, salg av virksomheten eller å få den på børs. Stikkordet er at en interimleder har gjort det før, med suksess. Interimledere jobber hundre prosent og vier deg sin fulle oppmerksomhet så lenge oppdraget varer.

  • En annen type management for hire er konsulenter og fageksperter som jobber selvstendig eller via de kjente konsulenthusene. Noen jobber kanskje med flere selskaper på én gang og vier en avtalt brøk av sin tid til deg. Du vil som regel bare kunne velge mellom de som er ledige der og da, og du har derfor mindre innflytelse på hvem du får, og om de er juniorer eller seniorer.

Begge typer management for hire kan fungere godt, og prismessig er det ikke nødvendigvis store forskjeller mellom dem. Det er likevel viktig at du kjenner til de ulike alternativene du har, og gjerne går i dialog med mer enn én tilbyder. Å ta inn en leder er en beslutning som vil ha store konsekvenser, positive eller negative, for selskapet.  

Fordeler med management for hire

Den mest åpenbare fordelen med management for hire er at du kan løse ledermangelen din i løpet av dager eller et par uker. Selskaper som tilbyr management for hire har gjerne en stor pool av flere tusen ledere som får varsel om din stilling. De som melder sin interesse blir umiddelbart vurdert og noen få kalt inn til intervju. Du vil da kunne velge mellom 3-4 kandidater, som alle er toppkvalifiserte og motiverte for å løse oppdraget.

Hvis du har leid inn en erfaren leder som har løst lignende oppdrag før, trenger de heller ikke mye opplæring, men tilfører verdi fra dag én. En interimleder holder altså ikke bare i roret, så skuta holder seg flytende, men vil kunne tilføre kompetanse i form av prosesser, struktur og systemer, som vil løfte virksomheten til et høyere nivå.

Midlertidige ledere kan se organisasjonen med et friskt perspektiv og ta beslutninger til selskapets beste, uten å overfokusere på internpolitikk. Du kan også si dem opp med kort varsel, om samarbeidet ikke skulle fungere, når en permanent leder er på plass eller situasjonen er avklart. 

» Les andres erfaringer med management for hire og interimledelse

Alternativer til management for hire

Det finnes et par alternativer til å leie inn en ekstern, midlertidig leder. En mye brukt metode er å konstituere CFO til CEO. Det kan i noen tilfeller være fornuftig, og man har kanskje en arverekke som har blitt forberedt til en slik situasjon. Omrokering kan skje raskt, personen kjenner allerede virksomheten godt, og du vet hva du får. På en annen side vet du egentlig ikke det – for problemet flytter seg jo nedover i organisasjonen, når den nyforfremmede lederen etterlater seg nok et tomrom. En annen metode er å la noen få en hatt til – det vil si at vår kjære CFO må gjøre CEO-jobben i tillegg til sin eksisterende jobb. Det kan kanskje gå, men risikoen er at ingen av rollene utføres optimalt eller at personen blir utbrent.

Konklusjon

Management for hire en form for midlertidig ledelse som på kort tid kan tilføre virksomheten høy verdi med lav risiko og en høy grad av fleksibilitet. Det finnes flere typer management for hire, hvor man enten leier inn en konsulent eller en interimleder.

Ofte stilte spørsmål:

  • Hva er management for hire? Management for hire er innleie av midlertidige ledere på kontrakt for å fylle en kritisk rolle, lede en endringsprosess, en snuoperasjon eller en krise – på deltid eller fulltid.

  • Hvorfor er management for hire blitt så populært? Det tar vanligvis 6 til 9 måneder å ansette en ny leder. Management for hire gir selskaper muligheten til å løse ledermangelen sin i løpet av dager eller et par uker. I tillegg vil midlertidige ledere kunne tilføre kompetanse i form av prosesser, struktur og systemer som kan løfte virksomheten til et høyere nivå.

  • Hva er forskjellen mellom interimledelse og andre former for management for hire? Interimledelse er en form for management for hire der en erfaren og toppkvalifisert operativ leder jobber i 6-9 måneder for å løse et bestemt oppdrag, som vedkommende har løst før. Andre former for management for hire inkluderer konsulenter og fageksperter som jobber selvstendig eller via konsulenthus.

  • Hva er fordelen med å bruke en interimleder? En interimleder har gjort oppdraget før, med suksess. De trenger ikke mye opplæring og kan derfor tilføre verdi fra dag én. De kan se organisasjonen med et friskt perspektiv og ta beslutninger til selskapets beste, uten å overfokusere på internpolitikk.

  • Hvordan kan jeg finne en passende management for hire-leverandør? Det er viktig å kjenne til de ulike alternativene for management for hire og gjerne gå i dialog med mer enn én tilbyder. Å ta inn en leder er en beslutning som vil ha store konsekvenser, positive eller negative, for selskapet.

» Snakk med oss om ditt behov for management for hire!

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Temaer: Interimledelse, management for hire


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Siste innlegg

Temaer

Se alle