Hva kjennetegner de beste interimlederne?

Av Vegard Rooth 9. januar 2018

Finne meg på

de beste interimlederneOm noen timer samles juryen for å begynne året med å kåre årets Interimleder 2017 i Norge. Som juryens sekretær har jeg lest begrunnelsene for hver enkelt nominert, og det har vært veldig lærerikt. Selv om det ikke finnes noe fasitsvar på hva som er god ledelse, ønsker jeg å trekke fram noen av de egenskapene som går mest igjen i vurderingene. 

Årets Interimleder, hva kreves?

I statuttene for årets interimleder heter det at interimlederen skal ha markert seg som en særlig god leder, og må kunne vise til oppnådde resultater iht. oppdrag, det være seg markedsmessig, økonomisk eller organisasjonsmessig. 

I tillegg skal lederen ha levert verdi for kunden, både monetært og immaterielt. Han eller hun har vist en svært god evne til å komme raskt inn i organisasjonen og gjort nødvendige grep. Prisvinneren bør også fremstå som et forbilde for andre interimledere og bør ha bidratt aktivt til å dele av sin kompetanse og fremme interimledelse i Norge. 

I dette blogginnlegget ønsker jeg å gjengi en del av karakteristikkene fra dem som har stemt frem og vært referanser for de nominerte interimlederne – rett og slett alt de mener kjennetegner en «særlig god leder» – til inspirasjon for deg som ønsker å utvikle deg som interimleder, til deg som ønsker å bruke interimledelse enda mer effektivt og til deg som har ambisjoner om å konkurrere om tittelen Årets interimleder i fremtiden. 

Hvilke lederegenskaper trekkes frem? 

En livsvisdom jeg lærte av den kjente idrettslederen, Thor Ole Rimejorde, er de tre A-ene: «Alle kan lære noe av Alle. Alltid.» Forhåpentligvis vil utsagnene og adjektivene fremkalle noe i deg som peker på hvor du kan lære noe. Slik var det i alle fall for meg.

 1. En dyktig interimleder er operativ fra dag én
  Som interimleder må man kunne starte fra bar bakke med minimal opplæring, og denne egenskapen blir ofte nevnt i beskrivelsene: «NN fikk raskt en forståelse for selskapets situasjon, forretningsmodell og organisasjon.» «… ser med en gang når verdikjeden ikke fungerer, setter inn og følger opp tiltak.» « har på kort tid blitt godt kjent med en stor, internasjonal bedrift med en kompleks organisasjonsmatrise.» « ser kjapt de usynlige maktstrukturene og er årvåken for gatekeepers.» « tar imponerende fort poengene og sakene.»

 2. En dyktig interimleder er handlekraftig
  En interimleder er god på å skape resultater gjennom sine medarbeidere. «NN har stor gjennomføringskraft uten selv å bli sittende fast i de operative oppgavene», sies det om en av de nominerte. «Ikke redd for å gjennomføre upopulære tiltak», er et trekk som fremheves hos en annen. Lignende ord som går igjen er utålmodig, fremoverlent, besluttsom, får ting til å skje, effektiv, løsnings- og resultatorientert, god på prioriteringer, stå-på-vilje, sterk gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og målrettet.

 3. En dyktig interimleder er klar og tydelig
  En interimleder setter raskt retning og får de ansatte med seg på den kursen. Han eller hun ser hva som trengs for å nå målet, har en plan og får med seg alle gjennom å kommunisere denne på en tydelig måte. Gode kommunikasjonsferdigheter trekkes mye frem: «NN sier ting rett ut og har sine meningers mot og baserer sine meninger på fakta og analyser.» «NN er en god pedagog med klare og presise budskap.» Andre relaterte adjektiver er uredd, rett på sak, direkte, tør å utfordre sannheter, transparent, evner å gi konstruktive tilbakemeldinger og å kommunisere tydelige mål og forventninger.

 4. En dyktig interimleder er motiverende og empatisk
  «NN får deg til å føle deg betydningsfull og kunnskapsrik.» «NN overfører ansvar til andre uten å overstyre.» «NN anerkjenner medspillere.» «NN får folk med seg på en lun og god måte.» «Bak sitt barske vesen banker det også et omtenksomt hjerte. Han ser deg og bryr seg.» Andre ord som brukes om de nominerte er entusiastisk, engasjert, inkluderende, stiller gode spørsmål, lyttende, raus, tålmodig, rolig, positiv, inspirerende, flink med folk, relasjonell EQ, snill, hyggelig, har god humor, behagelig og er lett å samarbeide med.

 5. En dyktig interimleder er kompetent
  En interimleder er som regel overkvalifisert for jobben, og den karakteristikken kommer mye frem i vurderingene: «NN er en høyt verdsatt coach for alle medlemmene av ledergruppen, både på gruppe og personnivå,» skrives det om en kandidat. Andre adjektiver som løftes frem er strategisk, analytisk, forretningsorientert, tar logiske beslutninger basert på fakta, strategiske evner, optimistisk realist, markedsinnsikt, senior som leverer, god veileder, sparringspartner, omstillingserfaring, leverer verdi, fokusert, prosessorientert, god på forhandlinger, suveren rådgiver, oppdatert på det siste innen sitt område, lang fartstid, kunnskapsrik, strukturert, krever lite oppfølging og god til å lede krevende endringsprosesser.

 6. En dyktig interimleder har høy integritet
  «NN er har høy moral, personaletikk og respekt. Ingen fortjener min respekt høyere», skriver en av referansene. Relaterte adjektiver er hardtarbeidende, skvær, helstøpt, genuin, ryddig, profesjonell, transparent, ærlig, stødig i sitt arbeid, dedikert, autentisk lederstil, trygg, solid, pålitelig og høy integritet.

 7. En dyktig interimleder leverer resultater
  Viktigst av alt – en interimleder etterlater seg spor i form av et verdibidrag: «NN er flink til å bygge systemverdi og etterlate seg selvgående systemer.» «NN skaper effektive arbeidsmetoder og prosesser, skaper orden i kaos og leverer resultater.» «NN forbedret resultatet og kontantstrømmen.»


Det blir veldig spennende å se hva juryen til slutt vektlegger tyngst. Dere må vente i spenning på konklusjonen deres. På Interimdagen 2018, den 31. januar får vi vite svaret!

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Temaer: Interimledelse, Ledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle