Hva koster det å leie en interimleder?

Av Vegard Rooth 30. mai 2023

Finne meg på

Hva koster en interimleder?
Hva koster det å leie en interimleder? Hva er prisen for å leie kontra å ansette fast? Er en interimleder en kostnad eller en investering for bedriften? Dette er legitime spørsmål som noen stiller til oss. Vi har kikket litt på tallene, og svaret vil kanskje overraske deg.

→ Les også vår omfattende guide til interimledelse!

Er det dyrt å leie en interimleder?

I et kost-nytte-perspektiv vil prisen for en interimleder alltid være konkurransedyktig.

En interimleder som går inn i en virksomhet vil tilføre mye mer verdi enn det som normalt er forventet i stillingen, så du får mye igjen for pengene.

I motsetning til en konsulent, som analyserer og legger frem rapporter, er interimlederen en leder som er tilstede hundre prosent, tar fullt eierskap og får de riktige tingene gjort i rett rekkefølge. En interimleder bidrar altså direkte til driften og regnskapet fra første dag.

Som en av våre interimledere har uttalt:

Å være interimleder er en stor kontrast til fast ansettelse, hvor du som CEO har en grace-periode på 3 måneder. Som interimleder må du kunne vise til noe etter 2-3 uker. Alles øyne er på deg og du må levere under press. Men det er jeg komfortabel med, for man har som regel vært gjennom de samme situasjonene før.

LES OGSÅ: 7 ting styret og ledelsen må vite om interimledelse

Hva koster en interimleder?

Prisen for en interimleder forhandles frem for hvert oppdrag. Dagsprisen kan variere fra 8 000 til 20 000 kroner. Ingen oppdrag er like, og heller ingen interimledere. 

Men selv om den endelige prisen settes individuelt, er det en rekke faktorer i prisspørsmålet som er felles for alle oppdrag.

La oss se på hva du ikke betaler for:

 • Du betaler ikke for «dødtid», kun for den tiden interimlederen jobber for bedriften.
 • Du betaler ikke for opplæring. En interimleder har gjort jobben før, er drillet i oppgavene som skal gjøres og kan nærmest gå rett inn i operativ rolle.
 • Du betaler ikke for feilansettelser. Skulle det vise seg at interimlederen ikke er riktig for bedriften, kan vedkommende sies opp på med en ukes varsel uten ekstra kostnad.

Andre kostnader som ikke påløper med en interimleder:

 • Ingen rekrutteringskostnader
 • Ingen arbeidsgiveravgift
 • Ingen bonuser
 • Ingen ferielønn
 • Ingen lønn ved sykefravær
 • Ingen pensjonskostnader
 • Ingen oppsigelsestid (1 uke er vanlig)
 • Ingen etterlønn eller fallskjerm

Situasjonene for bedrifter som leier inn interimledere kan være svært forskjellige, og derfor vil type oppdrag også påvirke prisen. Det finnes mange ulike scenarier hvor interimledelse brukes, blant annet:

scenarier for bruk av interimledelse

Interimledelse er en investering

En interimleder har vanligvis et godt definert oppdrag, hvor en løsning har svært høy verdi for virksomheten. Det kan være å få selskapet på børs, gjøre røde tall sorte, lede en enringsprosess, navigere i en krise, bistå med salg eller oppkjøp eller fylle en kritisk rolle. 

Uansett scenariet er det helt avgjørende å få inn rett person til å gjøre denne jobben.

 • En interimleder som har gjort jobben før reduserer risikoen for at oppdraget feiler.
 • Han eller hun kan være på plass innen få dager, og kommer uten bindinger til selskapet.
 • Fokus er på å løse oppdraget for deretter å levere stafettpinnen videre til ny permanent leder.

Når man ser prisen av en interimleder opp mot viktigheten av å løse oppdraget, er det en beskjeden investering.

Fylle en kritisk rolle = mye effektivitet for pengene

Noen ganger har virksomheter behov for ekstra kompetanse eller ekstra kapasitet i en periode. Typiske situasjoner er i påvente av en fast ansatt leder, ved langtidssykemeldinger eller ved behov for ekstra kapasitet i forbindelse med oppkjøp, fusjoner eller lignende.

LES OGSÅ: GAP Management - hva gjør jeg som leder?

I slike tilfeller hender det at interimlederens honorar blir sammenlignet med lønnen til en fast ansatt leder i samme stilling. Det blir som å sammenligne epler og bananer.

For det første er en interimleder alltid positivt overkvalifisert for jobben, og med sin relevante bakgrunn vil han eller hun kunne tilføre selskapet ny og verdifull kompetanse og viten. For det andre glemmer man kanskje hva en ansatt virkelig koster når man regner med alle avgifter, sosiale kostnader, etterlønn med mer. Ikke minst vil regnestykket brått se annerledes ut når man trekker fra alt fravær og ser isolert på effektiv arbeidstid.

La meg illustrere dette med et enkelt eksempel:

Tar vi utgangspunkt i en årslønn til en fast ansatt på en million kroner og legger på sosiale kostnader, OTP, bil, med mer, vil den reelle utgiften ofte være på minst 1,5 millioner kroner.

Regner vi på antall effektive dager/timer den ansatte jobber etter at fri og ferie er trukket fra, får vi cirka 1 600 arbeidstimer per år. Det vil si en timepris i underkant av 1000 kroner – og da sitter selskapet med fullt arbeidsgiveransvar, noe som ofte medfører store kostnader ved en eventuell avvikling av arbeidsforholdet.

Ved leie av en interimleder har ikke virksomheten kostnader av denne typen i det hele tatt. Interimlederen får betalt for de dagene/timene han eller hun jobber. Punktum! 

I slike sammenligninger vil en interimleder være et svært konkurransedyktig alternativ for bedriften, både kostnadsmessig og med tanke på effektivitet. Og skulle det være behov for å fjerne kostnaden, så kan det gjøres raskt.

Avvikling er interimlederens risiko, ikke din. 

LES OGSÅ: Slik får du best mulig avkastning av en interimleder-investering

Oppsummert

Det korte svaret på spørsmålet om pris er altså at en interimleder koster mindre enn de fleste tror. I en virkelighet hvor alt forandrer seg raskere og raskere og hvor kravet til å levere resultater bare blir høyere og høyere, kan bruk av interimledere være en meget god investering med en svært lav risiko. Verdt å regne på!

FAQ

Hva koster det å leie en interimleder?
Prisen for å leie en interimleder varierer avhengig av oppdraget, men dagsprisen kan vanligvis ligge mellom 8 000 og 20 000 kroner. Prisen blir individuelt forhandlet for hvert oppdrag.

Hva er prisen for å leie en interimleder sammenlignet med å ansette fast?
Sammenlignet med å ansette en fast leder, har leie av en interimleder en rekke fordeler når det gjelder kostnader. Du betaler ikke for "dødtid" eller opplæring, og det påløper heller ingen rekrutteringskostnader, arbeidsgiveravgift, bonuser, ferielønn, lønn ved sykefravær, pensjonskostnader, oppsigelsestid eller etterlønn. Totalt sett kan leie av en interimleder være en kostnadseffektiv løsning.

Er en interimleder en kostnad eller en investering for bedriften?
En interimleder kan betraktes som både en kostnad og en investering, avhengig av situasjonen. I tilfeller der bedriften er i en snuoperasjon eller trenger ekstra kompetanse/kapasitet midlertidig, kan leie av en interimleder betraktes som en investering. En erfaren interimleder kan bidra til å redusere risikoen for mislykkede snuoperasjoner og levere resultater raskt. På lang sikt kan bruk av interimledere være en investering med lav risiko og høy avkastning for bedriften.

→ Les også vår omfattende guide til interimledelse!

Les mer om hva vi tilbyr eller kontakt oss

Først publisert: 25. april 2017
Oppdatert: 30. mai 2023

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle