Hva mener norske og globale ledere om flaskehalsen i forsyningskjeden?

Av Vegard Rooth 23. august 2022

Finne meg på

Flaskehals i forsyningskjeden - supply chain bottlenck

I juni og juli 2022 utførte Globalise en internasjonal undersøkelse titulert "Supply Chain Bottleneck". Over 600 toppledere fra verdensøkonomien deltok, inkludert administrerende direktører, styremedlemmer og interime ledere fra et bredt spekter av næringer og land. Norge var godt representert med fjerde flest deltakere.

Undersøkelsen viser til en rekke interessante funn hva gjelder næringslivets utfordringer, på tvers av industrier. Den sier også noe om hvor disse utfordringene stammer fra og hvordan og hvor lang tid det forventes at situasjonen vil vedvare.

På generell basis var det spesielt fem funn som gjenspeilet deltakernes meninger:

  1. Forsyningsproblemer og mangel på deler truer utviklingen av selskaper. 70 % av respondentene understreker at globale flaskehalser i forsyningskjeden og mangel på deler er et alvorlig problem som byr på store utfordringer for hele næringer i sine respektive land.
  2. Bilindustrien, energisektoren og stål- og metallprodusentene lider i stor grad konsekvensene av akutte forsyningsproblemer.
  3. Det er spesielt prisøkninger og mangel på råvare, Kinas strenge null-covid-strategi og Russland-Ukraina-krigen som påvirker selskapenes fremdrift.
  4. Bedrifter er nå raskt pålagt å flytte produksjonsanlegg til sitt eget land, øke antall leverandører og øke innovasjonsnivået.
  5. Nesten halvparten av respondentene forventer at flaskehalsene i forsyningskjeden i eget land vil fortsette i mellom 19 og 24 måneder.

Les også: På vei ut av katastrofemodus med styrket kontroll på masterdata, lagernivå og bestillingsprognoser

Undersøkelsen konkluderer med at de pågående, globale flaskehalsene i forsyningskjedene har en stadig mer negativ innvirkning på den globale industrien. Fremfor alt lider bilsektoren, energisektoren og stål- og metallprodusentene av konsekvensene av de akutte forsyningsproblemene, som markedseksperter mener lenge har hatt en hemmende innflytelse på utviklingen av globale selskaper. Spesielt påvirker Kinas strenge null-covid-strategi og Russland-Ukraina-krigen selskapenes virksomhet.

Tre hovedgrunner til flaskehals i forsyningskjeden

I Norge oppgis det i undersøkelsen at det er spesielt tre ting som fører til flaskehals i forsyningskjeden; Logistikkutfordringer, lite shippingkapasitet og mangel på shippingcontainere.

Hvordan påvirker disse forsyningsutfordringene norske bedrifter? Ifølge deltakerne i denne undersøkelsen er det en rekke faktorer i spill, men på topp-tre finner vi:

  • Økt prising grunnet søk etter alternativ kilde
  • Tap av salg
  • Kansellerte ordre

Hva tror så de norske deltakerne at må til for at situasjonen skal bli bedre?

52,94 % svarer at det må utvikles nye, lokale forhandlere, og at leverandørene må diversifiseres. 41,18 % registrerer hvor viktig det er å optimalisere arbeidsflyten, mens 35,29 % svarer at det må etableres tettere samarbeid med logistikktjenester. I tillegg mener like mange at det bør opprettes produksjon nærmere kysten.

Les også: Er det på tide å løfte Supply Chain inn i ledergruppe og styre?

Hvor lenge skal flaskehalsen i forsyningskjeden vedvare i Norge?

 

Hvor lang tid det vil ta før forsyningskjeden er tilbake til det «normale», er naturligvis vanskelig å si med sikkerhet.

29,41 % av deltakerne fra Norge har svart 6-18 måneder, mens nøyaktig like mange har svart over 24 måneder. Heldigvis har de aller fleste svart et sted der imellom, og 41,18 % tipper på et perspektiv på 19-24 måneder.

Det blir utvilsomt behov for utvikling av forsyningskjeden fremover, og når endring og utvikling står på agendaen er det viktig med strategisk bruk av lederskap. Enhver bedriftseier, styreleder og konsernsjef bør derfor stille seg selv spørsmålet; har vi lederskapet og erfaringene som trengs akkurat nå for å lose oss gjennom denne flaskehalsen i forsyningskjeden?

Last ned hele rapporten her

Globalise er den ledende globale organisasjonen som leverer interimledelse. Vi representerer Globalise i Norge, og gjennom Globalise kan vi levere riktig ledelse – world wide.

Temaer: Endringsledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Siste innlegg

Temaer

Se alle