Hvordan bli en handlekraftig styreleder? Ha kruttet tørt!

Av Vegard Rooth 25. juli 2017

Finne meg på

Hvordan blir du en handlekraftig styreleder?
De fleste styreledere ønsker vel å være handlekraftige, men hvordan blir man det? Ha alternativene klare!

Som styreleder tenker du mye. Du er klok og "den vise mann" som skal geleide både styret, ledelsen og administrasjonen. Du skal også håndtere eierne. Ansvaret som hviler på deg er stort.

Hva er da viktigst:

Å gjøre tingene riktig, eller å gjøre de riktige tingene?

Begge deler selvsagt! Men noen ganger tenderer det mer mot det første, og det hjelper ikke hvor riktig dere gjør feil ting.

Derfor er det viktig å ha noen perspektiver, og ikke minst en verktøykasse, som setter deg i stand til å gjøre grep som er riktige for behovet og godt timet med situasjonen.

Å vite hvilke verktøy du har tilgjengelig ved behov, gjør deg mer handlekraftig.

LES OGSÅ: Styrets rolle i krisetider - til hjelp eller belastning?

Hvor lenge er en leder den riktige når det er store endringer?

Dynamikk i markeder krever dynamikk i ledelse. Lederen som var riktig i går er ikke nødvendigvis den riktige i morgen. Kjenner alle sin besøkelsestid i denne sammenhengen? Klarer vi å gjøre dynamikk i lederrollen så naturlig i en virksomhet at vi har de riktige lederferdighetene til enhver tid?

Det ligger nok ikke i historikken til norsk arbeidsliv å være veldig dynamiske rundt ledelse, men noe er i ferd med å skje. Vi merker en markant økning i etterspørsel etter interimledelse, også til endringer og omstillinger. Kanskje er dette et tegn på at lederdynamikken er økende i Norge?

Vår filosofi er enkel: Rett person på rett plass til rett tid. Vi er alle verdens beste oss selv, men ingen av oss er 100 % multiverktøy. Derfor bør vi som ledere være dynamiske og se etter situasjoner hvor vi vet vi er gode og kan løpe vår etappe godt, slik at laget lykkes optimalt, inklusive inn- og utfasing.

LES OGSÅ: Stafettløping i lederposisjon

Tørt krutt gir handlekraft

Et av styrets kanskje aller viktigste oppgaver er å sørge for at virksomheten til enhver tid har riktig kaptein ved roret (i den grad det finnes noe ror i en virksomhet). Styrets fulle støtte til daglig ledelse er selvsagt helt avgjørende for at lederen skal lykkes. Men styret må også tenke alternativer.

En styreleder sa til meg: - Interimledelse virker jo, selv om jeg ikke bruker det!

Dette utsagnet falt etter at vi hadde vært gjennom en prosess og hadde kommet opp med tre gode alternativer til ny administrerende direktør i den aktuelle virksomheten. Det å kjenne alternativene gjorde styrelederen i stand til å utføre sin ledelse på en annen måte. I dette tilfellet kunne han, som følge av prosessen med å definere lederbehovet, korrigere kursen mer effektivt for eksisterende leder i virksomheten.

Kruttet - i form av alternative ledere - var tørt. Styrelederen ble mer handlekraftig med tryggheten som de alternative lederløsningene gav.

Naturlige lederbytter

I andre situasjoner er det mer riktig å bytte ut lederen. Ikke nødvendigvis fordi det er noe galt med eksisterende leder, men situasjonen er ny - eller det skal skapes noe nytt - og det er behov for en ny leder som kan tilføre den kunnskap og erfaring som trengs.

LES OGSÅ: Er du som arbeidsgiver forberedt på fremtiden

Å bruke så "riktige" ledere som mulig til forskjellige jobber og situasjoner, bør være like naturlig som å bruke en kulestøter når øvelsen er kule, og en langdistanseløper når øvelsen er 10 000 meter. Veldig teit å bytte, og begge er verdens beste seg selv!

Vi mener altså at dynamikk i ledelse gir dynamikk i virksomheten. Hva mener du?

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Erstatte leder


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er det eneste selskapet i Norge som har spesialisert seg på interimledelse. Vi har leid ut ledere siden 2001 og vist en økning i antall oppdrag hvert år.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på ca. 1400 ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Det er vi alene om i Norge.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg