Hvordan forme en ønsket bedriftskultur?

Av Kaare Frydenberg 22. november 2016

Blog_Bedriftskultur-2.jpgEn bedriftskultur er et uttrykk for at «slik gjør vi det hos oss». Når den understøtter virksomhetens overordnede strategier og målsetninger, gir det store gevinster.

Ikke minst er en felles, god kultur en hjelp for at alle hverdagens store og små beslutninger blir best mulig. Uansett om de treffes på høyt eller lavt nivå i organisasjonen.

Nedenfor er de viktigste områdene som utvikler bedriftskulturen, illustrert ved en rekke spørsmål. De representerer alle dilemmaer, og uten at svarene vil være de samme for alle virksomheter, så vil valg som gjøres på disse områdene uansett forme bedriftskulturen.

Indre eller ytre fokus?

Tenk på to akser: 1) Kontroll – Utvikling og 2) Internt – Eksternt. Fokus på kontroll av interne forhold, vil prege virksomheten på en ganske annen måte enn om fokus er på utvikling i det eksterne rom, med kunder, marked og andre aktører. En organisasjon blir for eksempel ikke endringsorientert og konkurransevillig dersom det fokuseres utelukkende på kontroll av historiske hendelser. Da blir det viktigere å unngå feil enn å vinne nye slag.

Hva belønnes, hva straffes – og hvem blir helter?

Er belønningsmekanismene (ros, forfremmelser og penger) utelukkende knyttet til resultater, eller vurderes også måten resultatene er oppnådd på? Hvem blir helten: Han som alltid leverer resultater (selv med tvilsomme metoder), eller han som lojalt etterlever bedriftens verdier og normer uten at resultatene blir helt som ønsket?

Hvem forfremmes, og hvem ansettes?

Velger bedriften å forfremme og ansette de som passer inn med minst mulig støy, eller de som har kraft og mot til å utfordre det bestående?

Hvordan fordeles ressursene?

Hvilke områder tilføres økonomiske ressurser, og hvordan fordeles belastningen ved kostnadskutt? Tas kuttene der hvor det gjør mest vondt - blant menneskene - eller kuttes heller aktiviteter som ikke har ansikter vi kjenner? Prioriteres markedsinnsats, eller vernes interne strukturer og kostnader?

Hvordan håndteres kriser?

Fordeler ledelsen skyld og ansvar, eller tar ledelsen det tyngste taket i rorkulten og hjelper skute og mannskap gjennom brenningene? Står vi sammen når det blir vanskelig, eller lar vi «de andre» klare seg som best de kan?

Hva er kommunikasjonsstrategien?

Er strategien å si minst mulig fordi «alt går snart over»? Eller er den proaktiv – både i positive og negative saker?

Hva med det ekstern kommunikasjon versus intern? Er budskapet det samme alle steder, eller tegnes glansbilder eksternt, mens fanden males på veggen internt?

Praksis er alt, fine formuleringer intet!

Kulturen formes av hvordan ledere handler og oppfører seg hver eneste dag - ikke av hva som sies eller skrives. Atferd er avgjørende i å bygge kultur. Den viser de verdiene som egentlig gjelder.

Her kan du lese Kaare Frydenbergs øvrige innlegg om bedriftskultur:

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Ledelse


Kaare Frydenberg's photo

Av: Kaare Frydenberg

Kaare Frydenberg har mange års erfaring fra norsk og nordisk toppledelse, både som adm.dir og styreleder. Han har som toppleder blant annet ledet Dagens Næringsliv, Aftenposten og Posten Norge gjennom store endringsprosesser. Som styreleder og rådgiver har han særlig bistått «private equity» selskaper og private eiere med omstillinger og videreutvikling av aksjonærverdier. Frydenberg driver i dag egen rådgivnings- og konsulentvirksomhet.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - konkrete erfaringer fra interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle