Hvordan sikre en bedriftskultur som overlever?

Av Kaare Frydenberg 20. desember 2016

Gode kjerneverdier er viktige for en god og varig bedriftskultur.Når man har lykkes i å utvikle en ønsket bedriftskultur, blir neste utfordring å sørge for at den holder seg over tid. Gode, troverdige kjerneverdier bidrar til at kulturen forsterkes, og at de ansatte både "lever" den og bærer den videre.

Å lykkes med bedriftskultur

Virksomheter som lykkes med å utvikle en god bedriftskultur, hvor alle har en felles forståelse av «slik gjør vi det hos oss», får en ekstra sikkerhet for at alle hverdagens beslutninger blir best mulig. I tillegg får disse virksomhetene muligheten til å videreutvikle bedriftskulturen til et konkurransefortrinn.

Jeg har i to tidligere blogginnlegg tatt for meg de grunnleggende mekanismene for å utvikle en ønsket bedriftskultur:

  1. Toppledelsens forpliktelse og evne til en atferd som stemmer med den kulturen de ønsker å utvikle.
  2. Bevisst lederfokus og atferd rundt de viktigste kulturbyggende elementene, som for eksempel belønning og straff, ressursallokering og forfremmelser/ansettelser.

Når man har lykkes i å utvikle en ønsket bedriftskultur, blir neste utfordring å sørge for at kulturen holder seg over tid, og ikke forvitres. Ja, mer enn det: Kulturen skal bli selvforsterkende! Den skal være så sterk at også nyansatte både forstår kulturen og følger en atferd som bærer den videre. Kulturen skal kort og godt «sitte i veggene».

Hva er så virkemidlene for å lykkes, utover det som følger av konsekvent atferd og fokus fra ledelsens side?

Kjerneverdier er virksomhetens DNA

Mens kultur er alt vi sier og gjør, er kjerneverdier virksomhetens DNA. Kunsten er å definere, utvikle og implementere et sett med kjerneverdier, slik at de blir en ryggmargsrefleks hos alle ansatte. Verdiene må bygges slik at de er med på å utvikle ønsket bedriftskultur, og både kulturen og kjerneverdiene må understøtte virksomhetens strategier.

Mange later til å tro at ved å velge noen fine honnørord og derpå kalle dem for kjerneverdier, så er jobben gjort. Tvert om! Faller man for denne fristelsen, gjør man langt mer skade enn gavn. Tomme honnørord gjennomskues nådeløst, av både ansatte og omgivelsene.

For å unngå en bortkastet øvelse med floskler uten innhold, må man forstå hva kjerneverdier egentlig er:

  • Kjerneverdiene er de viktigste prinsippene som virksomheten bygger sin eksistens på – et sett med retningslinjer vi er villige til å sloss for.
  • Kjerneverdiene kommer foran praksis, strategier og mål. Ved konflikt er det verdiene som styrer.
  • Kjerneverdiene skal være få og nøye utvalgte.
  • Kjerneverdiene blir viktige og får kraft først når de forstås, deles og etterleves.

En annen vanlig fallgruve, i tillegg til "floskelfellen", er når verdier som velges ligger på et ambisjonsnivå som er for høyt. Entusiasmen og euforien tar helt av, slik at valgene blir ideelle, mer enn anvendbare prinsipper. «Ærlighet» er en slik gjenganger. Høres fint ut, men jeg har fortsatt til gode å møte en virksomhet som kompromissløst vil, eller er i stand til, å etterleve den.

Å velge ideelle beskrivelser, som er langt unna det de ansatte og omgivelser opplever som virkeligheten, medfører at verdiene latterliggjøres, og ikke blir noe positivt å strekke seg etter.

Hvorfor er kjerneverdier viktige?

Kort oppsummert er kjerneverdier viktige fordi:

  1. Behovet for detaljerte instrukser og oppfølging reduseres. Dermed skapes rom for mennesker i utvikling. Godt innarbeidede verdier er en av de viktigste forutsetningene for effektiv delegering. Dette frigir igjen krefter som kan konsentreres om utvikling, ikke om kontroll og feilretting, og det muliggjør at flere beslutninger kan treffes av medarbeidere som sitter med markeds- og kundekontakt.
  2. Kjerneverdier gir en felles trygghet for hva som er riktig reaksjon når uventede og/eller utfordrende situasjoner oppstår og må takles i hverdagen.
  3. Etterlevelse av et godt verdisett styrker bedriftskulturen, og er dermed en sterk faktor i å bygge ønsket omdømme.

Bedre gjennomføring og færre bekymringer

En verdibasert bedriftskultur er etter mitt syn det beste fundament å utvikle virksomheter på. Med dette i bunn blir både strategigjennomføring og endringsprosesser langt mer effektive, enn om den grunnleggende forståelsen av «slik gjør vi det hos oss», mangler.

I tillegg er det slik at gode reflekser hos alle ansatte sparer oss for uendelig mange bekymringer.

Les også Kaare Frydenbergs tidligere innlegg om bedriftskultur: 

Meld deg på seminaret  "Hvordan skape og bevare en vinnerkultur"

Temaer: Ledelse


Kaare Frydenberg's photo

Av: Kaare Frydenberg

Kaare Frydenberg har mange års erfaring fra norsk og nordisk toppledelse, både som adm.dir og styreleder. Han har som toppleder blant annet ledet Dagens Næringsliv, Aftenposten og Posten Norge gjennom store endringsprosesser. Som styreleder og rådgiver har han særlig bistått «private equity» selskaper og private eiere med omstillinger og videreutvikling av aksjonærverdier. Frydenberg driver i dag egen rådgivnings- og konsulentvirksomhet.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle