Hvordan tenker eier ved salg av bedrift?

Av Sverre Holen 28. mai 2015

Hvordan_tenker_eier_ved_salg_av_bedriftJeg har tidligere blogget om dette emnet. Denne gangen har jeg tatt for meg litt av litteraturen og forskningen på området.

Eier utsetter ofte salget av bedriften

Et kjent trekk ved dette markedet er at bedriftseiere starter salgsprosessen for sent. Dette gjør at markedet fungerer dårligere enn det ellers kunne ha gjort. Personlige eiere (som også ofte er gründere) er som regel lidenskapelig engasjert i sin virksomhet. De finner stor glede i forretningsdriften, er fanget i en travel hverdag og salg av bedriften blir utsatt.

Å selge bedriften vil også medføre at eierens rolle som gründer, bedriftseier og leder faller bort. Således blir også eierens identitet, som utgjøres av disse rollene, endret. Se ellers Eierskifter i norsk næringsliv (s.59) fra MENON Business Economics (2009) og Ägarskiften med förnuft og känsla fra Nutek (2007).

En slik endring kan være vanskelig å akseptere og dermed utsettes eierskiftet. Eiers tilværelse etter salget bør være en del av vurderingen ved salget. Når selger utsetter salget av bedriften, øker risikoen for at verdier kan gå tapt både for selger selv og for samfunnet generelt.

Grünfeld og Jakobsen (2006) viser at evnen til å skape verdier gjennom sitt eierskap reduseres når eiere passerer 60 år. Å vente for lenge med salget kan derfor få store konsekvenser for hvilken pris som kan oppnås og hvilke verdier som skapes i bedriftene.

Selgers ønske om konfidensialitet

Selgerne ønsker ofte at salgsoppdraget skal behandles konfidensielt. Bakgrunnen for dette er at kunder, ansatte og leverandører kan reagere negativt på et salg. De som arrangerer informasjonsmøter om salg av bedrifter har erfart at bedriftseiere gjerne går på møter i andre regioner for å unngå å tilkjennegi at de ønsker å selge bedriften. Bedriftsmeglerne anbefaler også ofte at bedriftseier ikke informerer om at bedriften skal selges.

Eierskifteprosesser er komplisert og mange eierskifter mislykkes. Ifølge Deloitte er det ikke uvanlig at endringer på eiersiden i bedrifter skjer raskt og uten at eier har planlagt dette. Videre mislykkes – i form av at skiftet ikke gjennomføres likevel - så mange som ca 1/3 av eierskiftene. Resultatet er at bedrifter legges ned eller går konkurs. Dermed sløses det med både organisatorisk kapital og realkapital.

Erfaring viser at prosessen og sannsynligheten for å lykkes øker betydelig gjennom forberedelser og planlegging. Selger går gjerne igjennom 4 faser ved salg av sin bedrift (se f.eks Ägarskiften med förnuft og känsla:

  • Økt bevissthet og starte forberedelsene
  • Opparbeide kunnskap og vurdere alternativer 
  • Velge løsning
  • Gjennomføre løsning inklusive sin nye tilværelse

(Hovedkilde for artikkelen er Eierskifter i norsk næringsliv utgitt av MENON Business Economics)

Igjen, som jeg tidligere har blogget om: Start prosessen i tide!

Få gratis guide til Exit Planning Lær hvordan du selger din egen bedrift til best mulig pris.  Last ned nå »

Temaer: Selge bedrift


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

gratis-guide-exit-planning-CTA

Siste innlegg