Ikke la bedriften gå hodeløs mens headhunteren jakter din neste leder

Av Narve Karlsen 19. januar 2023

Finne meg på

ikke la bedriften gå hodeløs mens headhunteren jakter din neste lederLederen har gått av. Du har engasjert en headhunter som skal hente inn erstatteren. Så langt er alt godt. Men hva gjør du i mellomtiden, som fort kan bli seks måneder til ett år? Hvordan unngår du skrekkscenariet – en hodeløs virksomhet?

Headhunting

Jeg har stor respekt for headhunting. 

Å være hodejeger i rekrutteringsbransjen er spennende og krevende, og du skal ha tålmodighet, troverdighet og kløkt for å lykkes. Prosessene er ofte lange og omfattende, og det kan ta 9-12 måneder, om ikke mer, før rett person er på plass. 

Det er absolutt viktig at disse prosessene blir gjort riktig og nøye, da feilansettelser er særdeles ugunstig, både økonomisk, overfor de øvrige medarbeidere og ikke minst for bedriftens og kandidatens renommé.

» Les også: Å rekruttere ny toppleder er en risikosport

Hvordan løser du ledervakuumet gjennom rekrutteringsfasen? 

Siden «search and selection»-prosesser tar lang tid, havner du fort i et ledelses- eller kompetansevakuum. En virksomhet uten leder er som et skip uten kaptein. Det kan seile lenge og drive rundt uten stø kurs, men til slutt vil det gå på grunn og i verste fall havarere.

Er styret i virksomheten så risikovillig at det vil la virksomheten drive rundt uten en dyktig leder i påvente av resultatene fra headhunteren? Jeg håper svaret er nei.

Flere og flere har blitt bevisst på at det finnes gode løsninger i markedet. Jeg tenker spesielt på interimledelse, også kalt midlertidig ledelse eller management for hire. 

» Les erfaringene til 50+ bedrifter som har leid inn en interimleder

Interimlederen kan ta over roret mens hodejegeren jakter din nye leder

Kombinasjonen headhunter + interimleder gjør at selskapet ikke er hodeløst frem til din nye permanente leder er på plass – noe som kan ta mange måneder.

En interimleder kan være på plass i løpet av dager eller uker. De går rett inn i lederrollen, tar ansvar og sørger for at selskapet fortsetter å operere som planlagt. De holder ikke bare i rattet, men løser de utfordringene du har – enten det er restruktureringer, kompetanseløft eller å ta ledertrøya i et prosjekt. Gode interimledere evner også å spille ledergruppa god, og de skaper varige verdier.

I dynamiske omgivelsene er det viktig å ha tilgang til riktig kompetanse raskt – og at styret og ledergruppen har dette verktøyet klart til når behovet skulle oppstå.

I krevende tider er det spesielt viktig å ha tilgang til en upartisk innleid toppleder uten skjulte agendaer om å inngå allianser eller sikre seg posisjoner – uten arbeidsgiverforpliktelser og lange rekrutterings- og oppsigelsestider.

Interimledere jobber på kort oppsigelsestider og kan tre av og overlappe med din nye leder på kort varsel. Det reduserer din risiko betraktelig. Hodejegerne kan ta den tiden de trenger til å finne din neste leder, så prosessen er god, og du unngår feilansettelser (som dessverre er ganske utbredt og koster virksomhetene store summer). 

Driver vi i interimlederbransjen med rekruttering også?

Nei. Vi er ikke gode rekruttering og skal ikke være det heller. Vi er “the sweet spot in between”, som sørger for at bedriften ikke er hodeløs i rekrutteringsfasen. Det vi er gode på er å avdekke dine behov, definere målsettinger for oppdraget og skaffe deg de beste interimlederne til å løse utfordringen.

Bruken av midlertidige ressurser er en økende trend i næringslivet

Så lenge det finnes dynamikk i og utenfor den enkelte virksomhet, vil det alltid være behov for en gitt type kompetanse i en begrenset periode i de ulike fasene i virksomhetens livsløp: 

  • Har du hovedfokus på topplinjen eller hovedfokus på bunnlinjen?
  • Skal du vokse og ansette flere?
  • Omstrukturere?
  • Selge ut deler av virksomheten?

Nedbemanne?

Alle disse fasene krever ulik kompetanse. Og den kompetanse du trenger akkurat nå, kan vi skaffe på kort varsel.

Om du tenker at en interimleder vil være mindre innviet til jobben enn en permanent leder, kan jeg forsikre deg om at det ikke er tilfelle. Når en interimleder overleverer stafettpinnen til påtroppende leder, er virksomheten i en bedre forfatning enn da interimlederen startet.

Du kan derfor se på interimledelse som en investering i bedriftens fremtidige resultater, snarere enn en utgift.

Så hvordan er situasjonen hos deg nå? Er dere i en tidkrevende rekrutteringsprosess? Er dere “hodeløse”? Løsningen er i så fall bare en telefon og noen dager unna.

Lykke til. Så høres vi kanskje! 

Kontakt oss for en prat om ditt lederbehov

Temaer: Interimledelse, rekruttering, search and selection, headhunting


Narve Karlsen's photo

Av: Narve Karlsen

Narve Karlsen er partner og seniorrådgiver i Interimleder. Han har lang bakgrunn som leder både nasjonalt og internasjonalt og har solid erfaring innen omstillings- og endringsledelse. Narve har også vært foreleser ved Handelshøyskolen BI.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg

Temaer

Se alle