Innovasjon gjennom kriser [webinar]

Av Vegard Rooth og Narve Karlsen 28. april 2020

innvasjon gjennom kriserKriser er fasinerende – ikke fordi de ødelegger, men fordi de skaper. Nye markeder. Nye produkter og tjenester. Ny teknologi. Nye forretningsmodeller. For de fleste som lever i Norge i dag, er Korona-krisen et referansepunkt som vil leve lenge, akkurat som andre verdenskrig har vært det frem til nå. Om referansen har positivt eller negativt fortegn kommer an på om vi griper anledningen vi har og innoverer oss gjennom og ut av krisen.

Det er uansett viktig å ikke sløse bort en «god» krise, som kunne vært utnyttet til noe konstruktivt!

Når vi i fremtiden ser tilbake på denne turbulente perioden, vil vi kunne nevne eksempler på nye produkter, tjenester, forretningsmodeller og selskaper som oppsto som et resultat av korona-krisen, akkurat som radaren, radiokommunikasjon og annen teknologi ble oppfunnet under krigen.

Hva er det som gjør at vi søker helt nye løsninger innen varer og tjenester? Vi ser at myndighetene i langt større grad ønsker å legge til rette for innovasjon og utvikling i krisetider. Det er viktig å ikke sløse bort en «god» krise. Hvordan kan vi dra nytte av de mulighetene som åpner seg, og hva kan vi se konturene av allerede nå? Vi hadde et meget interessant webinar om nettopp innovasjon den 23. april – som du kan se i sin helhet nederst i denne artikkelen.

 

Webinar om innovasjon i krisetider

Ordtaket «nød lærer naken kvinne å spinne» har ikke vært mer aktuelt på lange tider. Det er fasinerende å se folk finne nye løsninger når skjebnen kaster skruballer mot dem . Urkraften i oss viser seg på sitt beste, når nøden er på sitt verste. Jo større krise, jo mer innovasjon. Når nøden er størst, blir også rausheten større. «Den som deler, blir aldri tom». Deler du med andre, vil andre dele med deg når du trenger noe. Vi ser at selskaper og land som ellers er konkurrenter og fiender, plutselig ser nytten av å dele og hjelpe hverandre.

Under webinaret vårt forrige uke hadde vi to flotte innlegg fra Rune Haugestad og John-Erik Tønnesen, og igjen var engasjementet stort blant de over femti deltakerne som på årets varmeste dag (her på østlandet i alle fall) satte av en time for å lære fra to erfarne innovasjonsledere.

Les også: Tre trekk som kjennetegner en innovativ leder

Utnytt ditt mulighetsrom med innovasjon

Rune Haugestad er innovasjonsstrateg og rådgiver, og viste eksempler på selskaper som har innovert under korona-krisen: Arcus, som går fra akevitt til håndsprit. Seilmakeren Gran Seil, som lager vaskbar smittevernsfrakk. Ingeniørstudentene som 3D-printer smittevernsutstyr. Disse aktørene har ikke latt krisen «gå til spille». Rune oppfordret ledere til å gripe anledningen til å gjøre det konkurrentene ikke tør eller ikke forstår og skape nye markeder (blue oceans), gjerne sammen med partnere. Han introduserte flere gode modeller og verktøy som bedrifter kan bruke til å generere, evaluere og prioritere ideer, men oppfordret også til å ikke gjøre ting altfor komplisert. En «quick fix», sier Rune, er vanligvis et negativt begrep, men innen innovasjon er det mange suksesser som starter slik. Ta tak i kjente problemer og finn løsninger på dem. De som lærer og handler raskt får en «unfair advantage» og kan innovere seg ut av krisen. (Se Runes innlegg i videoen nederst i denne artikkelen.)

Kunnskap som innovasjonskatalysator

Interimleder John-Erik Tønnesen tok oss med på en innovasjonsreise hos en grossist i legemiddel- og apotekbransjen i perioden 2001-2015. Da bransjen ble deregulert i 2001, var den preget av en tradisjonell verdikjede (produsent-grossist-detaljist-kunde). Knappe to år senere hadde grossist- og detaljistleddet møttes, og de tre største aktørene hadde kontroll på mer enn 95 prosent av markedet. Selskapet han jobbet i bygget seg opp til en ledende posisjon gjennom å være først på en rekke ting i de påfølgende årene. Suksess med innovasjon avhenger av at du forstår din rolle i verdikjeden, evner å identifisere forbedringspotensialer og bygge relasjoner med «vaktposter» som kan deg en tidlig advarsel når ting skjer. Kunnskap er makt, og du bør ta deg tid til å gjøre grundige analyser. Konkurransefortrinnene du har i dag, som gjør at kundene velger deg, må også videreutvikles – de har du kun i en begrenset periode. Spørsmålet er ikke om det kommer til å skje endringer i dine forutsetninger for drift, men når. Innovasjon kan derfor ikke være et skippertak, men det må være noe du jobber med hver dag. Og har du innsikt, kan du gjøre små, raske grep, som vil kunne gi stor effekt. (Se John-Eriks innlegg i videoen nederst i denne artikkelen.)

Les også: Q-meieriene: Innovasjon er i vårt DNA

Hva fortalte deltagerne oss?

Vi var nysgjerrige på hvor mange innovasjonsprosesser deltagerne kjente til, som følge av korona-krisen og hvilke områder disse var tilknyttet. Over 80 prosent svarte at de kjente til konkrete prosesser – og de tre områdene med mest aktivitet er innovasjon innen tjenester, salg/markedsføring og forretningsmodell/strategi.

Poll 1 og 2

Webinarer har for øvrig vært en innovasjon av våre egne arbeidsprosesser i Interimleder AS, og vi gleder oss over at deltagerne våre får verdi av dem.

Poll 3

Takk til foredragsholderne og til alle deltakerne som gjorde dette til en så god opplevelse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få informasjon om kommende webinarer.

Se webinaret her:

 

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: innovasjon


Vegard Rooth og Narve Karlsen's photo

Av: Vegard Rooth og Narve Karlsen

Narve Karlsen er seniorrådgiver i Interimleder. Han har lang bakgrunn som leder både nasjonalt og internasjonalt og har solid erfaring innen omstillings- og endringsledelse. Narve har også vært foreleser ved Handelshøyskolen BI.
Vegard Rooth Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle