Interimdagen 2017 - en erfaringsstafett

Av Vegard Rooth 7. februar 2017

Finne meg på

INTERIMDAGEN 2017 foredragsholdereEn eks-idrettsutøver, to næringslivsledere, en toppidrettscoach og en professor blir satt sammen til et stafettlag med et felles mål: Dele erfaringer og innsikt til nytte og inspirasjon for ledere på Interimdagen 2017. Hvem har den raskeste etappen? Den peneste vekslingen? Det best disponerte løpet?

Tirsdag 31. januar arrangerte vi historiens første Interimdag, på ærverdige Grand Hotel i Oslo. På programmet sto faglig påfyll og påfølgende festmiddag med kåring av Årets Interimleder 2016 – for øvrig også den første i sitt slag. Dette kommer jeg tilbake til. 

Til å inspirere og opplyse de rundt 60 deltakerne hadde vi satt sammen et «stafettlag» bestående av ledere med og uten idrettsbakgrunn.

Hvorfor stafett?

Med en fortid som friidrettsutøver og stafettløper, har nok undertegnede i utgangspunktet lett for å bruke språklige bilder fra idrettens verden. I en ramme som Interimdagen, hvor flere bidragsytere skal gi sine erfaringer videre i et løp (til og med på tid!), kom stafettbildet så naturlig til meg at det ble nærmest umulig å ikke bruke det i konferansierrollen.

Jeg er for øvrig på ingen måte alene om å se parallellene mellom idrett og arbeidsliv, coaching og ledelse. Mange med meg mener at arbeidslivet har mye å lære av idretten – og omvendt. Derfor var dette en av de tydeligste «temaknaggene» for Interimdagen 2017.

1. etappe
Kaare Frydenberg: Bedriftskultur og ledelse

Kunnskap og erfaring er noe som kan – og bør - gis videre. Som en stafettpinne, om du vil. En mann som er særdeles erfaren og dyktig på å dele egne erfaringer og oppmuntre andre til å gjøre det samme, er Kaare Frydenberg. Kaare er også kjent for å starte og gjennomføre mange gode og viktige løp i næringslivet.

I det som var førsteetappen på Interimdagen 2017, løftet han fram viktigheten av, og fordelene ved, å bygge en god bedriftskultur på de riktige kjerneverdiene. Han sørget også for å understreke at ledelsens adferd (Walk the talk) er helt avgjørende for å lykkes med ønsket bedriftskultur.

Med et klokt og engasjerende foredrag, krydret med humor og personlige erfaringer fra et langt og spennende lederliv, evnet Kaare som vanlig å begeistre sitt publikum. Han var innom flere av de viktige punktene som han har skrevet om her på Interimlederbloggen.

Avslutningsvis var Kaare innom kommunikasjon i ledelse, og refererte blant annet til undersøkelser som slår fast at lederne som kommuniserer bedre nedover enn oppover, lykkes bedre. 

- Ikke så rart - du skal jo ha med deg folka. Ledelse er ikke noe sololøp! 

Her kan du se et konsentrert utdrag fra Kaare sin presentasjon.

2. etappe
Lars Lemhag: Forskjellige eierskap, rammer for effektiv ledelse

Lars Lemhag gikk kjapt ut på sin andreetappe etter veksling med Kaare. Lars har i flere år jobbet som selvstendig interimleder, samt toppleder i næringslivet. På Interimdagen delte han innsikt i hvor bedrifter med ulike styreformer har sitt fokus, og hvordan ulike styreformer påvirker rammebetingelsene for ledelse i virksomheter. Konklusjonen hans var nok litt overraskende for flere: Ledelse er stort sett likt, uavhengig av virksomhetens styreform, men må tilpasses eierens særpreg!

Lars var den av foredragsholderne med raskest etappetid, men underveis i løpet rakk han å dele flere nyttige tips og råd til interimledere og andre ledere som kommer nye inn i en bedrift. Han anbefaler blant annet å gjennomføre det han kaller en «mini audit» blant de ansatte for å finne ut hvordan det virkelig står til i virksomheten. Altså snakke med menneskene som jobber der! Hans erfaring er nemlig at det virkelighetsbildet som tegnes av styret/eierne/ledelsen når briefen til oppgaven gis, sjelden stemmer fullt ut. For å lykkes godt som ny leder, bør du gjøre din egen vurdering av tingenes tilstand.

Her kan du se Lars sin presentasjon

3. etappe
Finn Aamodt: Coaching fra distanse

Finn Aamodt, tidligere landslagstrener for alpint (blant annet) og nå hovedcoach i Olympiatoppen, tok imot stafettpinnen fra Lars Lemhag med et sikkert grep. Han tok oss raskt med inn i kulissene til en toppidrettsverden der resultatene tilsynelatende skapes av enkeltindivider, men hvor lagarbeidet som ligger bak, er det som gjør det mulig å oppnå dem. Ifølge Finn er det i hovedsak to faktorer som skaper vinnere i alpinsporten: Jobbe sammen som et team, og gi 100 % - alltid!

Fra et lederperspektiv snakket Finn både om ledelse i toppidrett generelt - som handler om å være sterk, synlig og styre mot mål, hele tida - og sin egen coachingrolle, som går ut på å legge til rette for at utøverne skal nå sitt fulle potensial som en del av et lag. I dette inngår både tøff disiplin og knallharde krav, men også å vise at man bry seg om individene.

- Ærlighet uten kjærlighet er brutalitet.

Her kan du se punkter fra Finn sitt foredrag

Interimdagen 2017

4. etappe
Jan Ketil Arnulf: Hva er ledererfaring?

Psykolog og professor i ledelse Jan Ketil Arnulf er en sprinter i foredragssammenheng. Uanstrengt løper han sin etappe, og vi følger ham (så vidt) på distansen gjennom fakta, observasjoner, tankekors og teorier rundt ledelse. De fleste av dem med et utpreget humoristisk tilsnitt.

Ledere har for eksempel ikke spesielt god evne til selvvurdering. Dette er ikke bare en påstand - det er fakta som som kan Jan Ketil underbygge med fakta og grafer. Vi nikker og smiler når han snakker om at de ansatte bruker sekunder på å avsløre «klovnen» kontra den gode leder. Det er jo de andre lederne han snakker om, ikke sant. Eller..?

Jan Ketil har også vært gjesteforfatter her på bloggen. 

Den fødte leder finnes forresten ikke! Der er Jan Ketil soleklar. Akkurat som i idretten er det nok noen som er utstyrt med et større talent for ledelse, men dette talentet er ingenting uten trening. Forskningsfunn viser at erfaring er bra for ledere i den forstand at ledererfaring gir økt verdiskapning, men ikke alle ledere greier å samle seg verdifulle erfaringer. Bedrifter som legger til rette for ledertrening og lederutvikling gjør det bedre enn andre.

- Bare systemer som tar ledelse med trening på alvor, vil klare å oppnå den erfaring som ledere selvfølgelig må ha.

Siste løper - ankermannen - i Interimdag-stafetten er nok enig i det.

5. etappe (sjarmøretappen?)
Vebjørn Rodal: Vinnervilje og individuelle prestasjoner. Tro på muligheten!

Når en vaskeekte olympisk mester i løping står klar til å ta imot stafettpinnen på siste veksling, er det selvsagt en viss forventing om at laget skal ta seieren hjem.

Vebjørn Rodal er en mann som vet det meste om å leve med forventninger, både egne og andres. Han vet også en hel del om å utfordre grenser for å finne ut hvor de går – for så å lære av det. Han mener at det å tråkke litt ut over sine egne grenser er nødvendig for å ta ut sitt fulle potensial.

Rennebu-gutten skulle egentlig bli skiløper som sambygdingen Magne Myrmo. Som vi vet, fant Vebjørn en annen arena hvor han kunne skinne, med en gullmedalje på 800 meter i Atlanta-OL som det det største av mange store øyeblikk i karrieren.

Den kanskje aller viktigste lærdommen i Vebjørns foredrag, for oss som er ledere, er viktigheten av å sette seg (noenlunde realistiske) mål, jobbe aktivt og disiplinert for å nå dem - og tørre å ta tak i det vi ikke behersker. Bare slik kan vi bli vinnerutgaven av oss selv.

Og for de som måtte lure: Vebjørn tok selvsagt stafettseieren hjem for laget!

Her kan du se hovedpunktene fra Vebjørns presentasjon

Årets Interimleder 2016

Årest Interimleder 2016, Sven Falcke.Mens interimledelse jo i stor grad handler om å bruke erfaring til å gjøre ting du har gjort før, var Interimdagen 2017 for oss en helt ny øvelse med flere nye erfaringer.

I tillegg til å arrangere selve dagen for første gang, hadde vi også historiens første kåring av Årets Interimleder i Norge! En jury bestående av medlemmer fra ulike selskaper og posisjoner innen ledelse og lederformidling har vurdert flere gode kandidater i vinter, og kåret til slutt Sven Falcke som «Årets Interimleder 2016».

Her kan du lese mer om vinneren og utmerkelsen.

Neste års stafettplaner

Løpet vi har startet, med både Interimdag og kåring av Årets Interimleder, skal videreføres. Vi satser på å ha nok et sterkt lag på startstrek neste år også, og ser fram til å hedre flere dyktige interimledere i årene som kommer! Innleide ledere gjør en fantastiske jobb i stadig flere virksomheter i Norge. På mange måter er de "toppidrettsutøvere" innen ledelse, og fortjenener så absolutt å bli løftet fram for sine prestasjoner! 

P.S. Hvis du ønsker å motta informasjon om neste års arrangement, kan du registrere deg her. Skriv "Interimdagen 2018" i kommentarfeltet. 

   

Last ned gratis guide  Les konkrete erfaringer fra interimledelse

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - konkrete erfaringer fra interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle