Interimdagen 2021: Fra Grand Hotel til hjemmekontoret

Av Vegard Rooth 2. februar 2021

Finne meg på

Interimdagen 2021Jeg hadde gledet meg til å møte og dele erfaringer med «ledelsens elitedivisjon» i Rokokkosalen på Grand Hotel den 27. januar. I stedet ble Interimdagen holdt digitalt fra hjemmekontoret. Og vet du hva, det ble likevel en suksess!

Dagens konferansier, Knut Skeie Solberg, sa det så fint: «Hjemmekontoret er rommet over alle rom». Selv om vi var langt fra hverandre i avstand, skapte vårt felles engasjement for interimledelse som fag og yrke en nærhet og en vitamininnsprøyting som alle meldinger og e-poster jeg fikk i etterkant bekrefter. Vi kunne føle oss som hjemme, slappe av og ta inn erfaringer, ideer og inspirasjon fra foredragsholderne, som virkelig leverte!

» Klikk her for å få tilgang til video av alle foredragene på Interimdagen 2021

Interimdagen 2021 - Oppsummeringsvideo

 

En justisminister er også en interimleder

For to år siden omtalte jeg Ole Gunnar Solskjær som interimleder. Men hva med politikere, og nærmere bestemt statsråder? Er ikke også de midlertidige toppledere? Og hva kan vi lære av dem? For å følge dette sporet inviterte vi tidligere justisminister, Jøran Kallmyr. Det sterkeste inntrykket mitt var den ærefrykten han sa han følte da han skjønte hvilket ansvar han hadde overtatt for Norges ve og vel. At det ikke er deg det handler om, men landets beste, noe en forhenværende amerikansk president burde tatt mer innover seg.

VYs interimledersuksess

Konserndirektør i Vy Tog, Arne Fosen, snakket om interimledelse i en jernbanesektoren i full endring. Jernbanereformen førte til at togkjøringen i Norge ble lagt ut på anbud. I 2019 var konsernet i en krevende situasjon hvor de hadde tapt to norske anbud, en regiondirektør var på vei ut, og det var ingen opplagte interne kandidater til jobben. Mens de jobbet med et anbud på Bergensbanen, leide de inn Linda Rode som interim regiondirektør. Det hører med til historien at de vant Bergensbanen og klarte å drifte selskapet gjennom en usikker situasjon. Mye takket være en godt forberedt interimperiode fra Vys side og en meget godt løpt etappe av interimleder Linda Rode, som for sin innsats ble Årets interimleder 2019.

Interimledelse – et voksende marked

Adm. direktør i Nordic Interim, Björn Henriksson, som også er styremedlem i Globalise, delte sitt perspektiv på det nordiske markedet for interimledelse. Det globale markedet vokser med 10-15 prosent i året. Markedet i Norden er estimert til rundt 350 millioner euro, hvorav Norge utgjør rundt 85 millioner euro. Drøyt 30 prosent av oppdragene går via en Interim Service Provider (á la Interimleder), som er en stigende trend. Det er noe jeg kan bekrefte, da Interimleder i mange år var eneste ISP i Norge. Om vi ser på hvilke typer roller som bekles av interimledere (basert på Interimleders egne tall), finner vi CEO øverst (24 %), etterfulgt av CFO (22 %) og linjeledere (18 %). Det er for øvrig en hyggelig trend at kvinner er mer representert enn før. Ni prosent av basen vår er kvinner, mens hele 22 % av oppdragene våre i 2020 var kvinner, sammenlignet med kun 9 % i 2015.

Årets interimleder

Vi avsluttet med kåringen av Årets interimleder, en konkurranse som blir tøffere og tøffere jo mer etablert markedet blir. Odd Nymark, som fikk prisen i år, hadde et litt atypisk oppdrag, fordi det varte i hele to år. Det er ikke ofte man får se resultatene av et interimoppdrag mens man er i det, så det at Ræder i 2020 gjennomførte sitt beste år hittil, er en herlig bekreftelse på at et vellykket interimoppdraget og teamwork.

Neste år på Grand

Som jeg skrev innledningsvis, ble Interimdagen 2021 en suksess. Det bekreftet også deltagerne, som på en skala fra 1-6 ga dagen en score på 5,097. Neste år håper vi å treffe dere på Grand Hotel, og vi har allerede booket 26. januar 2022. Vi håper også at vi i Interimleders 20-årsjubileumsår kan få muligheten til å møtes fysisk til et arrangement i høst. Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som deltok og gjorde dette til et interaktivt event. Takk til foredragsholdere, vår strålende konferansier, Knut Skeie Solberg, og til MarkedsPartner som hjalp til på «bakrommet» med markedsføring og teknisk gjennomføring.

Se videoene fra interimdagen 2021

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Se foredragene fra Interimdagen 2021

Siste innlegg