Interimdagen 2022 oppsummert: Endelig tilbake på Grand Hotel!

Av Vegard Rooth 1. februar 2022

Finne meg på

Vegard Rooth Interimdagen 2022 26 januar FOTO: Interimleder/NTBLa meg være klinkende klar. Selv om vi hev oss rundt og streamet Interimdagen 2021 ut til de ganske hjemmekontor i fjor, var det fantastisk å få være tilbake i Speilsalen og Rococo på Grand Hotel igjen! I en sal som rommet toppledere og interimledere, idrettsutøvere og polfarere – som alle fulgte strenge smittevernregler – ble motiverende foredrag rundt temaet «Lederdynamikk» holdt fra både scenen og via zoom. La meg kort oppsummere Interimdagen 2022, og både scenen og salens refleksjoner rundt lederdynamikk.

Interimledere jobber innenfor enhver type bedrift og bransje, men produksjonsvirksomheter har vært spesielt utpreget de siste årene. Virksomheter som bygger opp, legger ned, flytter produksjon ut, legger om produksjon. Og da trengs det god lederdynamikk. Produksjonsvirksomheter og SaaS-bedrifter har derfor vært toneangivende hva gjelder å benytte interimledelse som et verktøy de siste årene.

Tillat meg litt refleksjon innledningsvis. Vi liker jo å se fremover, men fremtiden skapes og bygges på historie;

Mennesker er mennesker, ledelse er ledelse, og endringene var like store for de som endret måten klostrene arbeidet på i middelalderen. Arbeidsoppgaven var å skrive bibler, men så kom Gutenberg og begynte å trykke bibelen istedenfor. Dét er omstilling, dét er paradigmeskifte – og menneskene er de samme nå som de var da. Jeg tror det samme gjelder for ledelse.

Kloden vår er også den samme. Ordet bærekraft ble for mange oppfattet som noe «nytt» i 2017. Men det er selvsagt noen som har gått foran, også når det gjelder bærekraft. Har du hørt om den årlige rapporten «State of the World» fra 1984? Ikke? Hva med rapporten «Our common Future - The world commission on environment and development”? Den var det en modig kvinne som sto bak; nemlig Gro Harlem Brundtland – en av mine store helter.

Men tilbake til Interimdagen 2022.

 

HubSpot Video

 

Jubelen satt løst da hovmesteren ønsket oss velkommen forrige uke, som deres første gjester siden gjenåpning.

Dagen startet med en inspirerende innledning av konferansier, Knut Skeie Solberg, med flotte historier om fredsprisvinneres ritualer og opplevelser på Nobelsuiten på Grand Hotel.

Med stor innlevelse fortalte Knut om den andektige stemningen som oppstår i dét en fredsprisvinner trer ut på balkongen, og møter et folkehav av fakler som samles i Karl Johan på grunn av avgjørelser som akkurat den lederen har tatt for verden, og forskjellen det har utrettet. Som Knut ordla det; i en slik setting skjønner man hvor mye ledelse kan påvirke mennesket. Og så skjønner man at Grand Hotel er lederhotell over alle lederhotell i verden, og at det er en perfekt plass å holde en konferanse som handler om nettopp lederdynamikk. Ekstra stolte er vi for at det er sjette gang prisen for Årets interimleder deles ut i de ærverdige lokalene.

Resten av dagen og kvelden gikk med til engasjerende foredrag og perspektiver på hva lederdynamikk egentlig er. Om mangfoldsledelse, prestasjonsledelse, bærekraftsledelse og det ledelse dreier seg aller mest om; mennesker. Om metoder for å forstå dynamikken i hver ansatt, hvert team og hver situasjon. Om hvor viktig det er å utøve en dynamisk lederstil når mangfoldet skal dyrkes, og samtlige av dine ressursers egenskaper skal få skinne.

Kjetil André Aamodt leverte rett fra levra under hans foredrag «Hvordan nå ditt potensial», med anekdoter fra barndommen, kjærligheten for idretten og fatter’ns no bull-shit lederstil. Om nøkkeløyeblikk i livet og karrieren, store som små, som alle var bidragsgivende til at han nådde sitt fulle potensial.

I Kristine Klaveness sitt foredrag «Hvordan vi skaper dynamikk i en familievirksomhet» fikk vi gode tips om hvordan man kan drive en familiebedrift fremover, med egne erfaringer fra Klaveness Marine.

Børge Ousland tok oss gjennom en krysning av prestasjonsledelse og bærekraftsledelse, i sin historie om hvordan han nådde Nordpolen – og deretter gikk over Nordpolen i mørket

Marco Elsafadi snakket engasjerende om mangfold og toleransekondisjon, og hva som skal til for å utføre mangfoldsledelse i praksis. Med nyttige perspektiv rundt toleranse – eller som Marco bevisst kaller det; 'tåleranse'. «For å kunne utøve genuin toleranse, må vi tross alt tåle at vi er ulike.»

Og Christer Andre Flatøy, som tar doktorgrad ved NHH/SNF, la fram sine funn rundt forskningsspørsmålet «Hva slags betydning har interimstatusen for interimledere sine relasjoner til ansatte i klientorganisasjoner?» i foredraget «Brannslukkende konsulenter fra Oslo?»

Verktøykasse for lederdynamikk

Kjetil Andre Aamodt, Marco Elsafadi, Christer Andre Flatøy og Jon Sivert Nielsen. FOTO: Interimleder/NTB

Under den avsluttende paneldebatten, med Kjetil André Aamodt, Marco Elsafadi, Christer Andre Flatøy og seniorrådgiver i Interimleder AS, Jon Sivert Nielsen, kom det frem mange gode råd og verktøy til en interimleders verktøykasse for lederdynamikk. Men én viktig lærdom fra årets Interimdag, og paneldebatten, er at det å kunne navigere relasjoner er nøkkelen for lederdynamikk og lederskap generelt.

Vår egen seniorrådgiver, Jon Sivert, syns jeg oppsummerte det godt:

«Som interimleder er det viktig å møte ansatte i et fellesmøte så fort som mulig. Tett etterfulgt av en-til-en møter med så mange som mulig i bedriften – av ulike funksjoner og avdelinger. Bedriftens DNA sitter ikke alltid i toppledelsen, men er ofte spredt utover organisasjonen. Endringer må til – og det skal løses på best måte. Men du må raskt kunne legge solide planer for mandatet, og faktisk gjennomføre dem. Bommer du på den første fasen blir det fryktelig tungt senere.»

Årets interimleder 2021

Som alltid avsluttet vi Interimdagen med kåringen av Årets interimleder, en konkurranse som spisser seg til for hvert år. Årets vinner, Christine Scheie, ble overrukket prisen via Zoom da hun satt koronasyk hjemme i karantene – tro mot tiden vi lever i.

Selv med litt koronafrafall, og begrensede plasser grunnet smittevernsregler, er vi både ydmyke og stolte over å ha gjennomført Interimdagen 2022 på Grand Hotel, og vi gleder oss allerede til neste år!

Les også: Årets interimleder 2021 er Christine Schie!

New Call-to-action

Temaer: Lederdynamikk


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Se foredragene fra Interimdagen 2022

Siste innlegg