Interimledelse er lederskapets elitedivisjon

Av Petter Quinsgaard 25. april 2019

Finne meg på

Interimledelse er lederskapets elitedivisjonHvorfor valgte jeg å jobbe med interimledelse? Kort sagt fordi jeg ønsker å bidra til kundens suksess, ved å hjelpe kunden til endring i det tempo og med det omfang som dagens markeder krever. Dette er utfordrende og kan være vanskelig, men hvis det hadde vært enkelt kunne hvem som helst gjort det.

Fra analog til digital

Jeg har 35 år bak meg i yrkeslivet, og har arbeidet i store norske selskaper, internasjonale konsern, vært gründer og bygget opp et selskap fra 0 til nesten 600 millioner i omsetning og 400 ansatte.

I denne perioden har jeg sett forskjellige typer lederskap. Vi har sett overgangen fra telefaks til e-post, og digitalisering av arbeidslivet. En digitaliseringsprosess som er langt fra ferdig. Vi har også opplevd at endringer skjer stadig hyppigere, med stadig større omfang og i stadig høyere tempo.

Så det å være åpen for og drive endringer er en stadig viktigere del av godt lederskap.

Les også: Endringsledelse i den digitale hverdagen

Hyppigere mer omfattende og raskere endringer

Det bringer oss til kjernen av det jeg ser som det mest spennende ved interimledelse. Med store endringer oppstår nytt behov for kompetanse, og kompetanse som det ofte vil være behov for å bringe raskt inn i organisasjonen. En organisasjons fremtidige suksess kan avhenge av at man får inn denne kompetansen neste uke i motsetning til neste halvår.

I min yrkeskarriere har jeg alltid vært opptatt av å finne gode løsninger som løser en kundes utfordring eller problem. Dette har gjerne vært knyttet til produkt- eller tjenesteleveranse, hvor effektivisering eller besparelser har vært drivende. Ved å jobbe med interimledelse føler jeg at dette bringes til et nytt nivå. 

Last ned gratis guide: Slik lykkes du med interimledelse

Bedret konkurransekraft og overlevelsesevne

Å skaffe gode interimledere på kort varsel kan være avgjørende for å opprettholde eller utvikle virksomhetens konkurransekraft og overlevelsesevne. Samtidig er det underliggende fremdeles å finne gode løsninger på en kundes problem. 

En god interimleder må nesten uten unntak være endringsdyktig og evne å sette seg raskt inn i nye komplekse problemstillinger. En interimleder får aldri en opplæringsperiode på uker eller måneder, men må levere fra første dag. Dette er elitenivået for ledelse.

Les også: Hva kjennetegner de beste interimlederne?

Vurderer du interimledelse – et par tips:

Hvis du vurderer å leie inn en interimleder:

  • Ikke vent for lenge. Om det er en ledig post i ledelsen vil organisasjonen ofte bli mer skadelidende jo lengre tid det går.
  • Vær tydelig på hva dere ønsker å oppnå. Et klart bilde av hvor virksomheten er og hva som ønskes levert vil gi god sikkerhet for at dere får full verdi levert av interimlederen. 

Hvis du er interimleder:

  • Lytt til kulturen. Å lese og tilpasse seg bedriftskulturen i organisasjonen du kommer inn i vil være avgjørende for din evne til å oppnå ønskede resultater.
  • Hold høyt tempo. For en interimleder er det vesentlig å så raskt som mulig komme inn i organisasjonen og levere resultater. Målet må være å være fullt operativ innen én, maks to, uker.

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Temaer: Interimledelse, Ledelse


Petter Quinsgaard's photo

Av: Petter Quinsgaard

Petter Quinsgaard er styreleder i Interimleder. I 2003 grunnla han Abax og var med på å løfte selskapet fra 4 til 400 ansatte. Før det jobbet han 12 år i bilbransjen for Peugeot og BMW. Han er gründer og daglig leder i oppstartselskapet Avara AS. Petter er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har bred erfaring fra ulike stillinger innen produkt, kvalitetssystemer, salg, markedsføring og ledelse.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Siste innlegg

Temaer

Se alle