Kjøp og salg av virksomheter – ledelse kan gjøre forskjellen

Av Vegard Rooth 21. august 2018

Finne meg på

Exit and Entry Execution Eierskapets kompleksitet og kraftVi har hatt gleden av å jobbe med mange forskjellige selskaper i mange forskjellige faser av selskapenes utvikling. Gjennom dette har vi gjort oss noen erfaringer knyttet til forberedelser, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med eierskifter. Som eier er det kritisk at du handler riktig i de ulike fasene, og at du har lederressurser som kan takle dem.

Resultatet er alltid et speilbilde av forberedelsene

Dette ordtaket ble mye brukt i Olympiatoppen. Det er krevende å stå på startstreken hvis man ikke er tilstrekkelig forberedt. Det gjelder også når man skal inn i nye faser i et selskaps utvikling. Skal man selge eller kjøpe, må man være forberedt. Dette inkluderer å ha riktige og mange nok lederressurser på plass. Samme leder lykkes som regel ikke i alle faser – og det er en innsikt som ikke kan understrekes nok.

Les også: Bransjekunnskap og erfaring - eller lederkunnskap og erfaring? »

Brobygging er alltid en viktig lederjobb

Å forstå motivene til de eksisterende eierne, samt eventuelle fremtidige eiere, er alltid en viktig forutsetning for å lykkes som leder i en exit- eller entry-situasjon, og hver situasjon er unik. Forstår man ikke motivene, er det veldig fort å trå feil. Uten forankring i eierskapet hjelper det ikke hvor god lederjobb man gjør. Det vil gå i stå før eller senere.

Derfor er det helt avgjørende at både eiere og ledere legger vinn på å forstå hverandre. Transparens og åpen kommunikasjon er verktøyene for å få det til.

Ikke mist fart, og hold både strategisk og operativt fokus

Med flere interessenter inne i virksomheten er det krevende å holde et strategisk og operativt fokus. Meglere, konsulenter, kjøpere, selgere og andre ber om tall, rapporter og informasjon for å oppnå det de ønsker i prosessen.

Dette skal ofte ledelsen håndtere parallelt med at man skal drive virksomheten. Spesielt når prosessen tar tid, kan dette skade virksomheten.

Egentlig trenger man å doble lederressursene i slike faser, og den som sitter ved roret må prioritere hardt og fokusere godt, slik at organisasjonen ikke mister grepet på det som faktisk skaper verdiene det forhandles om i en eierskiftesituasjon.

Les også: Hvordan tenker eier ved salg av bedrift? »

Lær av de beste, de som har gjort det før!

Mange går til konsulentselskapene for å få hjelp i de forskjellige fasene, enten det er som selger eller kjøper. Hos konsulenthusene får man gjerne et team med en blanding av de som har gjort det før og de unge lovende, som skal lære.

Et alternativ til dette er å hente inn operative ledere som har gjort det (mange ganger) før. Vi mener denne løsningen ofte er mest effektiv, i tillegg til å styre eventuelle konsulentteam effektivt i forhold til operative behov. Og det er den operative fremdriften og retningen som gir selskapsverdi over tid.

Undervurder aldri verdien av riktig lederskap til riktig tid!

Få gratis guide til Exit Planning Lær hvordan du selger din egen bedrift til best mulig pris.  Last ned nå »

Temaer: Exit planning


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

gratis-guide-exit-planning-CTA

Siste innlegg