Kvinner, hvorfor vil dere ikke? Hvordan kan vi få et JA?

Av Vegard Rooth 13. mars 2018

Finne meg på

Kvinner, hvorfor vil de ikke? Hvordan få et JA?-913571-edited.jpgHvorfor er det ikke flere kvinner i styrer og ledergrupper? Hvorfor sier dere oftere nei til lederposisjoner enn menn? Forskning viser at det ikke er noen grunn til å nøle, og at kvinnelige ledere presterer bedre enn menn. Jeg tror vi menn har en jobb å gjøre når det gjelder hvordan vi spør dere.

Jeg skriver dette på kvinnedagen 8. mars. To dager før var jeg på «Women Board Award», hvor Berit Svendsen vant prisen i et sterkt felt nominerte. I sin takketale understreket Berit at hun ville takke JA når et interessant styrelederoppdrag ble foreslått for henne, mens en av de nominerte, Bente Sollid Storehaug, fortalte at hun var glad for at en mann krevde et JA i hennes første lederjobb. Takk for at dere går foran og stimulerer kvinner til å si JA. Men også vi menn må tenke mer gjennom hvordan vi skal få et JA.

Hvordan går vi frem for å få flere JA?

Når bare 1 av 10 styreledere og CEO-er er kvinner, 3 av 10 styremedlemmer er kvinner, og 3 av 10 lederstillinger generelt er besatt av kvinner, må vi menn tenke nøye igjennom hvordan vi må gå frem for å få et JA fra dere dyktige kvinner.

Er det genetisk?

Gener utvikles svært sakte. Det har tatt mange titusener av år å gjøre oss til dem vi er i dag. Gjennom menneskehetens historie har rollefordelingen mellom kjønnene vært preget av at menn har tatt mer risiko enn kvinner, for eksempel når vi skulle ut på jakt. Kan det være forklaringen på hvorfor menn lettere sier JA enn kvinner?

Studier på området, gjort av Opinion, viser nemlig at det er slik. I jobbsammenheng søker kvinner først og fremst trivsel og trygghet. Menn er opptatt av forfremmelser og lønn. Det sies også at menn søker stillinger om de oppfyller noen få av kriteriene, mens kvinner føler de må oppfylle alle.

Samtidig viser forskning at det ikke er noen grunn for at kvinner skal si NEI til lederposisjoner. En undersøkelse fra University of Leeds, blant over 2 000 briter, viser at kvinnelige ledere overgår menn på 11 av 14 kriterier. 

Kvinner scoret bedre på beslutningsdyktighet, målrettethet, evne til å lære andre, inspirasjonsevne, takle forandring, oppmuntre til forandring, være åpen for nye ideer, nettverksbygging, problemløsing, strategiske evner og oppmuntre når feil er gjort. På kriteriene evne til å delegere, tilgjengelighet og integritet kom de likt ut med menn.

Da er det jo ingen grunn til å nøle?

Tålmodighet og dialog

I min karriere har jeg erfart mange NEI. Heldigvis har jeg ikke alltid tatt et nei for et NEI. Jeg har brukt mer tid og mer dialog for til slutt å komme frem til et JA.

Etter et nei fra en kvinnelig kandidat, kan det være fristende å bare snu seg rundt til en mann og få et ubetenksomt og umiddelbart JA, men det gir ikke de beste lederløsningene.

Vi menn må være forberedt på å gå frem på en annen måte når vi skal overtale dere kvinner. Vi må vite hva vi trenger av egenskaper, finne kvinnen som har dem, og deretter være forberedt på å forklare i dybden hvorfor akkurat hun er det riktige valget!

Ikke gjør som en historie jeg hørte fra styret i et stort norsk selskap, hvor valgkomiteens representant åpner telefonsamtalen med en kvinnelig kandidat med følgende flatterende formulering: «Vi ringer deg fordi du er kvinne.»

Kvinnelige egenskaper er noe som trengs i styrer og ledergrupper. Valgkomiteene og andre som skal tiltrekke seg disse må derfor sette seg inn i hva dette er. Kun da blir man troverdig nok til å få et JA. Dette er mer krevende og tar mer tid enn hvis man går til menn med for mye selvtillit og risikovillighet.

For å bygge et bærekraftig og verdibasert næringsliv for fremtiden, trenger vi kvinner som kan tilføre utfyllende egenskaper og ferdigheter inn i miljøene. Lønnsomheten blir bedre med kvinner i ledelsen og balanse mellom kjønnene, viser flere studier. Min erfaring er at kvinner og menn passer veldig godt sammen. 1 + 1 blir lettere mer enn 2 med sterke kvinner og sterke menn sammen.

Kvinnens JA kommer med tålmodighet og innsikt

I disse #meetoo-tider har vi se noen skikkelig grelle eksempler på hvor klønete menn kan være når vi forsøker å vinne kvinner. Uten engasjement i hvem hun er, og hvorfor hun er den rette for akkurat deg, får du som regel et NEI. Dette kan vi klare bedre, gutter!

Kvinner, det er en grunn til at dere blir spurt, ikke si NEI med én gang!

Men kvinner, dere kan også tenke litt mer igjennom ting før dere takker NEI. Mange menn snur seg fort rundt til en mann for et lettvint JA, når det egentlig var deg de ønsket i lederstillingen.

Lykke til, både kvinner og menn. Sammen er vi dynamitt!

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Temaer: Interimledelse, Ledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Siste innlegg