Situasjoner hvor interimledelse passer, og hva er gevinsten?

Av Narve Karlsen 14. juni 2022

Finne meg på

Management for hire - Når er rette tidspunkt for å b

De aller fleste virksomheter som eksisterer over tid har utviklet seg gjennom ulike faser. Fra start-ups til store multinasjonale konsern. Hver fase i utviklingen har sin sjarm og sine utfordringer. Men når er rette tidspunkt for å benytte seg av interimledelse?

De ulike utviklingsfasene må ledes på forskjellige måter. En gründervirksomhet trenger en helt annen lederprofil enn etablerte virksomheter. Selv i en veletablert bedrift, med en ellers stabil drift, har man kanskje behov for en annen CEO-profil om selskapet skal på børs eller gjennomføre andre krevende endringsprosesser. Slik som ved bytte av ERP-system, eller fusjonering av virksomheter – altså settinger hvor virksomheten har et temporært behov for en ressurs som er dyktig og innehar erfaringer innom nettopp endrings- og prestasjonsledelse. Virksomheten vil trenge annen salgs- og markedskompetanse om man skal drive med e-handel fremfor butikkdrift, eller en kombinasjon av disse. Det kan være krise i selskapet med fare for konkurs om man ikke foretar seg noe drastisk.

Slik lykkes du med interimledelse – last ned gratis guide her ->

Interimleder AS jobber etter «no cure – no pay» prinsippet. Finner vi ikke riktig kandidat for oppdraget, påløper heller ingen økonomiske forpliktelser for kunden. Dette gir oss motivasjon til å finne de(n) beste kandidaten(e) for ethvert oppdrag.

Eksempler på når interimledelse kan være gunstig

Interimledelse er en fantastisk fleksibel og god løsning som flere og flere blir bevisst på. Interimledelse er ofte redningen for mange virksomheter og kan benyttes med suksess i flere sammenhenger. Spesielt nå om dagen med et ekstremt arbeidsmarked er det ikke alltid gjort i en fei å tilegne seg dyktige medarbeidere og ledere.

Les også: Når bør du bytte leder raskt?

La oss ta en nærmere titt på fire av de mest vanlige situasjonene hvor interimledelse kan være et godt alternativ:

  1. For å fylle en kritisk rolle

En viss utskiftning av ansatte og ledere kan være sunt. Hva skjer når en kritisk ressurs blir syk eller sier opp? Vi har dessverre vært nødt til å erstatte ledere som plutselig har omkommet eller blitt alvorlig syke. Det er ikke de beste omstendighetene, men «the show must go on», så ved å leie inn en interimleder skaffer virksomheten seg mer rom for å finne ut om man skal omorganisere, samt reflektere grundig om hvilken kompetanse vi trenger for fremtiden uten å miste momentum.

Langt hyggeligere er det å finne gode erstattere til ansatte som har blitt forfremmet, hvor man trenger en midlertidig ressurs på plass raskt for å iverksette forfremmelsen. Det er en god løsning å benytte interimressurser for å skape handlingsrom for virksomheten til å finne ut hva de trenger i den ledige stillingen fremover. En interimleder vil alltid dele sin kompetanse og dermed spille sine omgivelser gode.

Permisjoner kommer ofte ikke uventet, men av en eller annen grunn kommer det ofte som «julekvelden på kjerringa». Det er ikke alltid gunstig å bare fordele oppgavene til den skal i permisjon, utover på kollegaene. Om de faktisk har kapasitet til å ta de nye tildelte oppgavene, har virksomheten i utgangspunktet ikke utnyttet potensialet i hver enkelt ansatt godt nok, mener nå jeg.

Les også: Fra underskudd til overskudd på under tre måneder med interim CFO på plass

  1. Ved behov for prestasjons- og endringsledelse

Endringsledelse er blitt et begrep. Hvilke ledere driver vel med ledelse uten å drive endringsledelse i disse dager? Virksomheten som ikke endrer seg, vil ikke overleve. Kontinuerlig forbedringer av både kompetanse, produkt og prosesser er helt avgjørende for å «henge med».

Medarbeidere må hele tiden stimuleres og oppmuntres til å utvikle seg slik at vi blir litt bedre i morgen, enn vi var i går. Fra tid til annen må man gjøre noen større endringer, som er svært ressurskrevende. For å sikre nok ressurser i slike midlertidige krevende prosesser kan interimledelse spille en viktig rolle. Det som er så fint med interimledelse er at når den krevende perioden er over, kan man også avslutte oppdraget for så å drive videre med en bærekraftig besetning. Både med tanke på antall medarbeidere og kompetansen de besitter.

Les også: CEO, COO, CFO eller CHRO – hvordan samhandler bedriftens lederroller?

  1. Ved behov for ekspansjons- og transformasjonsledelse

Ekspansjonsledelse er et eget fag innen ledelse og det er ikke alle som behersker dette på en god måte. Ekspansjon av virksomheten kan være å bygge en ny fabrikk, konsolidere flere selvstendige selskaper til et konsern, børsnoteringer, salg, oppkjøp og endring av forretningsmodell. Vi ser ofte at virksomheter som vokser og kjøper opp andre selskaper, trenger ekstra ressurser til å gjennomføre oppkjøpet og sørge for en god integrering i den nye selskapsstrukturen.

Dette er en type jobb som egner seg som et interimoppdrag, ettersom kompetansebehovet er krevende, men midlertidig. Selskaper som ønsker å endre status fra å være en tradisjonell «box movers», kan ha en plan om å bli en mer integrert del av verdikjeden. Det kan for eksempel være tilfeller hvor man vil bevege seg bort fra å kun selge enkeltstående maskiner (hardware), til å tilby komplette løsningene som en tjeneste, hvor man som leverandør eier utstyret og selger løsninger og «oppetid».

Kundene trenger hverken kompetanse eller kapital til å eie løsningen, men leier en komplett løsning hvor både utstyr, drift og vedlikehold inngår. Som følge av en slik transformasjon vil både finansiering, betalingsløsninger og logistikksystemene endres radikalt. For å gjennomføre slike transformasjoner er det svært lønnsomt å leie inn en dyktig interimleder som har vært gjennom slike prosesser tidligere, og som kan lose bedriften trygt gjennom denne transformasjonen.

Les også: Mangfoldsledelse og toleransekondisjon

  1. Når bedriften er i en krise

Det er ikke sjelden vi får oppdrag fra virksomheter som befinner seg i ulike kriser. Det kan være økonomisk krise (konkurs) hvor man trenger en meget kompetent og erfaren CFO. Det skjer fra tid til annen at daglig leder og styret ikke har samme oppfatning om hva som er den beste veien videre for selskapet, og man velger å skille lag. Det betyr at virksomheten står uten toppleder, noe som er meget krevende for styret og skaper usikkerhet for de ansatte.

Det kan derfor være smart å kontakte Interimleder AS før man tar avgjørelser om ansettelser, opprykk, konstituering også videre. Vi har over tid funnet en arbeidsform som viser seg å gi meget gode resultater for kundene våre. Vi sørger for å finne riktige kandidater for ethvert oppdrag. Som interimlederkandidat hjelper vi deg å finne det riktige oppdraget for nettopp deg, basert på din erfaring, kompetanse og personlige profil. Det betyr at du, med ærlig innsats og genuint engasjement vil lykkes med oppdragene du tildeles. Vi har systemer og arbeidsmetoder som sikrer denne «matchingen» mellom kunde, oppdrag og interimlederen, og vi følger opp både kunden og interimlederen gjennom hele oppdraget.

En god interimleder vil forlate virksomheten i langt bedre forfatning, enn når vedkommende startet. Interimledelse er ikke en utgift. Det er en ren investering i virksomhetens fremtidige resultater.

Når vi – i samhandling med kunden – finner de beste løsningene, da elsker vi jobben vår!

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og hyggelig prat.

Les mer om hva vi tilbyr eller kontakt oss

Temaer: Interimledelse


Narve Karlsen's photo

Av: Narve Karlsen

Narve Karlsen er partner og seniorrådgiver i Interimleder. Han har lang bakgrunn som leder både nasjonalt og internasjonalt og har solid erfaring innen omstillings- og endringsledelse. Narve har også vært foreleser ved Handelshøyskolen BI.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg

Temaer

Se alle