Mangfoldsledelse – energien ligger i mangfoldet!

Av Vegard Rooth 23. april 2019

Finne meg på

Mangfoldsledelse – energien ligger i mangfoldet!Skal du skape bevegelse, krever det energi, og energi skapes av mangfold! Det er forsket på at kvinnelige ledere skaper bedre resultater enn sine mannlige kolleger. Er det fordi de er kvinner, eller er det fordi de er gode sammen med menn? Vi tror vi er gode sammen. Som kjent kreves det pluss og minus på batteriet for å få strøm. Men det er mange flere muligheter for å skape energi!

Aldersmangfold på arbeidsplassen

AFP er en uting om det lurer erfarne mennesker til ikke å jobbe hvis de har energi til det! Håper du har erfart hvor herlig det er å ha en på laget som virkelig har vært ute flere vinternetter før. Og har du erfart å ha virkelig unge ledere, som tror de kan alt etter BI, på laget? Denne herlige motvekten til de erfarne som «har prøvd det før»?

Om du ikke har forsøkt dette og kun sitter med 45-55-åringer i styret, toppledergruppa, eller i idrettslaget for den saks skyld, bør du forsøke mer mangfold! Akkurat som kvinner og menn kan skape mye energi sammen kan unge og erfarne (nei, vi bruker ikke ordet «gamle») også utløse energi om de kobles riktig sammen.

Kultur, utdanning og erfaring …

Det ligger tilsvarende energimuligheter i å koble poler sammen i mange dimensjoner. Hos oss i Interimleder har vi en tysker, en australier, en vestfolding, en hallingdøl og noen oslovitter med på laget. Utdanningene er forskjellige, og erfaringene er forskjellige. Hvor mange dimensjoner er vi i stand til å se energipotensialet i, både som ledere og medlemmer, i et team?

Mangfold og inkludering

Bevegelser som #MeToo og #TimesUp og høyprofilerte skandaler i selskaper som Uber har satt behovet for større mangfold og inkludering i søkelyset. Mangfold- og inkluderingsstrategier er ikke lenger «nice to have», de er vesentlige i virksomheter, særlig de store og internasjonale.

Forskning viser at mangfoldige team er mer produktive og nyskapende. Organisasjoner med ulike lederskap skaper bedre resultater og nyter større ROI. Det er ingen «one size fits all» strategi her, men beste praksis omfatter executive buy-in, ansattes engasjement og en eller flere forankrede strategiske mangfolds-KPI-er.

Det er gledelig å se at mangfoldsledelse begynner å bli en etablert ledelsesfilosofi, som i Norge til og med har fått sin egen konferanse: Mangfoldsledelse 2019, som arrangeres av Seema AS i samarbeid med Finans Norge.

Ledere som elektrikere

Kanskje burde alle ledere ha elektrofagbrev, med høy koblingskompetanse?

Alle med ledererfaring vet at ledelse i dag ikke nødvendigvis er så lett. Man må både være en god menneskekjenner og samtidig kjenne og se hver og en av sine medarbeidere meget godt. Så godt at de føler at de blir sett og verdsatt!

Selv om dette først og fremst er et lederansvar, gjelder det for alle. For ingen leder vil klare å lykkes dersom ikke teammedlemmene går inn for det fullt og helt. Vi må se hverandre, respektere hverandre, gjøre hverandre gode og glede oss over å prestere sammen! Både de som scorer målene og de som vasker draktene!

Når ledere og medarbeidere verdsetter forskjellene, ser mulighetene og kobler polene sammen, da blir det energi og fremdrift! 

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: mangfoldsledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg