Mangfoldsledelse – energien ligger i mangfoldet!

Av Vegard Rooth 2. mai 2023

Finne meg på

Mangfoldsledelse – energien ligger i mangfoldet!For å skape bevegelse kreves det energi, og energi skapes av mangfold! Forskning viser at kvinnelige ledere i mange tilfeller skaper bedre resultater enn sine mannlige kolleger. Er det fordi de er kvinner, eller er det fordi de er gode sammen med menn? Vi tror energien ligger i samspillet. Som kjent kreves det pluss og minus på batteriet for å få strøm. Men det er mange flere muligheter for å skape energi!

Hva er mangfoldsledelse?

Mangfoldsledelse er en ledelsesfilosofi som fokuserer på å verdsette, inkludere og utnytte de ulike bakgrunnene, erfaringene, kunnskapen og perspektivene i et team eller en organisasjon – på tvers av dimensjoner som alder, kjønn, etnisitet, kultur, utdanning og erfaring.

Målet med mangfoldsledelse er å skape et arbeidsmiljø der alle medarbeidere føler seg verdsatt og inkludert – det fører igjen til økt engasjement, kreativitet, innovasjon og bedre resultater – og en bedriftskultur som får arbeidsplassen til å blomstre.

For å lede en moderne bedrift, hvor det er mangfold, kreves mangfoldskompetanse (evnen til å skape verdiøkning gjennom ulikheter) og mangfoldsmodenhet (at man forstår at mangfold er viktig og at det er en sentral del av organisasjonens DNA).

Les også: Mangfoldsledelse og toleransekondisjon

Aldersmangfold på arbeidsplassen

AFP kan være en uting hvis det fører til at erfarne mennesker slutter å jobbe, selv om de har energi til det! Har du erfart hvor herlig det er å ha en på laget som virkelig har vært ute flere vinternetter før? Og har du erfart å ha virkelig unge ledere, som tror de kan alt etter BI, på laget? Denne herlige motvekten til de erfarne som «har prøvd det før»?

Om du ikke har forsøkt dette og kun sitter med 45-55-åringer i styret, toppledergruppa, eller i idrettslaget for den saks skyld, bør du forsøke mer mangfold! Akkurat som kvinner og menn kan skape mye energi sammen, kan unge og erfarne (nei, vi bruker ikke ordet «gamle») også utløse energi om de kobles riktig sammen med mangfoldsledelse.

Kultur, utdanning og erfaring

Med mangfoldsledelse kan vi utnytte energimulighetene ved å koble sammen forskjellige bakgrunner og perspektiver. Hos oss i Interimleder har vi en tysker, en tromsøværing, en mossing og noen oslovitter med på laget. Utdanningene er forskjellige, og erfaringene er forskjellige. Hvor mange dimensjoner er vi i stand til å se energipotensialet i med mangfoldsledelse, både som ledere og medlemmer, i et team?

Mangfold og inkludering

Bevegelser som #MeToo og #TimesUp og høyprofilerte skandaler i selskaper som Uber har satt behovet for større mangfold og inkludering i søkelyset. Mangfoldsledelse og inkluderingsstrategier er ikke lenger «nice to have», de er vesentlige i virksomheter, særlig de store og internasjonale.

Forskning viser at mangfoldige team er mer produktive og nyskapende. Organisasjoner med mangfoldsledelse skaper bedre resultater og nyter større ROI. Det er ingen «one size fits all»-strategi her, men beste praksis omfatter executive buy-in, ansattes engasjement og en eller flere forankrede strategiske mangfolds-KPI-er.

Det er gledelig å se at mangfoldsledelse begynner å bli en etablert ledelsesfilosofi, som i Norge til og med har fått sin egen konferanse: Mangfoldsledelse, som arrangeres av Seema AS, KPMG og DNB.

Ledere som elektrikere

Kanskje burde alle ledere ha elektrofagbrev, med høy koblingskompetanse innen mangfoldsledelse?

Alle med ledererfaring vet at ledelse i dag ikke nødvendigvis er så lett. Man må både være en god menneskekjenner og samtidig kjenne og se hver og en av sine medarbeidere meget godt. Så godt at de føler at de blir sett og verdsatt!

Selv om dette først og fremst er et lederansvar, gjelder det for alle. For ingen leder vil klare å lykkes dersom ikke teammedlemmene går inn for det fullt og helt. Vi må se hverandre, respektere hverandre, gjøre hverandre gode og glede oss over å prestere sammen! Både de som scorer målene og de som vasker draktene!

Når ledere og medarbeidere verdsetter forskjellene, ser mulighetene og kobler polene sammen gjennom mangfoldsledelse, da blir det energi og fremdrift!

FAQ

Hva er mangfoldsledelse?
Mangfoldsledelse innebærer å verdsette og utnytte de ulike bakgrunnene, erfaringene og perspektivene i et team for å skape energi, innovasjon og bedre resultater.

Hvorfor er mangfoldsledelse viktig?
Mangfoldsledelse er viktig fordi forskning viser at mangfoldige team er mer produktive, nyskapende og gir bedre resultater, noe som fører til høyere avkastning for organisasjonen.

Hvordan kan man implementere mangfoldsledelse i en organisasjon?
Implementering av mangfoldsledelse innebærer blant annet å få støtte fra toppledelsen, engasjere ansatte, og etablere en eller flere strategiske mangfolds-KPI-er som måles og følges opp.

Hva er noen vanlige utfordringer med mangfoldsledelse?
Noen vanlige utfordringer inkluderer å få alle medarbeidere til å se verdien i mangfold, å bryte ned barrierer og fordommer, og å finne en balanse mellom å verdsette forskjellene og skape en felles kultur.

Hvordan kan man måle effekten av mangfoldsledelse?
Effekten av mangfoldsledelse kan måles gjennom en rekke indikatorer, som for eksempel økt produktivitet, bedre resultater, høyere medarbeidertilfredshet, og forbedret innovasjon og problemløsning.

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Først publisert: 23. april 2019. Oppdatert: 2. mai 2023 

Temaer: mangfoldsledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Siste innlegg

Temaer

Se alle