Midlertidig ansettelse er fremtiden for eldre ledere

Av Sverre Holen 12. oktober 2015

Det er en utbredt misoppfatning at ledere over 55 år er mer opptatt av å ha et lavt handicap i golf enn å legge sjela si i jobben. Arbeidsgivere er fortsatt i liten grad villige til å ansette ledere som har rundet 55 år. Et smidig alternativ er å leie dem inn. Dette sikrer bedriftene den nødvendige erfaringen og kompetansen til å gjennomføre effektive endringsprosesser.

55 år og for gammel

Vi som intervjuer ledere hører stadig om 55-åringer som ikke engang kommer til intervju for en jobb de i høyeste grad er kvalifisert for. Alder skal ikke være et kriterium for å skille kandidater til en jobb, men i praksis er det helt klart slik. På tross av lovgivning og regler. Grensen går til og med ofte lavere enn 55 år.

Personlighet, ikke alder

Eksempel på tilbakemelding fra en eldre leder som var inne til intervju : "Kandidaten var sikkert flink og godt utdannet, men han har aldri vært i noen annen jobb, og vi skjønte ikke hverandre". Vår erfaring er at voksne mennesker ikke har mindre dynamikk og energi enn yngre. Hva slags personlighet man har er mye viktigere enn alderen. Den eldste vi har leid ut i år er 70 år og har garantert mer energi og stå-på-vilje enn de fleste som er halvparten så gamle! Det er en utbredt misoppfatning at disse menneskene er mer opptatt av å ha et lavt handicap i golf enn å legge sjela si i jobben. I all hovedsak er det motsatt. Personer i denne alderen har i dag masse energi. De er fortsatt sultne og, ikke minst, de er meget stabile siden de gjerne er forbi småbarnsforeldre-stadiet.

Kontinuitet

Makroperspektivet er lite tilfredsstillende for Norge som land. Vi får stadig flere eldre, og færre som er i verdiskapende jobber. Hvis vi i tillegg lar være å utnytte denne ressursen av kompetanse og erfaring, mister Norge veldig mye. Dette er kontinuitetsbærere som kan lære opp nye, unge, velutdannete talenter, som er på vei til å bli ledere.

Gjennomføringsevne

Endringsprosesser pågår nesten kontinuerlig i de fleste bedrifter i dag. Med mer eller mindre hell. Ofte med mindre. Det kan være mange forskjellige årsaker til at man ikke lykkes med endringene, men en hovedårsak er at den som leder ikke mestrer slike prosesser. Det krever nemlig helt spesielle egenskaper og erfaring.

En konsernsjef vi intervjuet sa følgende: "Da jeg kom dit, var det så mye fine PowerPoint-presentasjoner og analyser at jeg aldri hadde sett makan! Alt dette var verdifullt, men ikke noe var gjennomført ". Det er ikke til å stikke under stol at den avgående konsernsjef kom fra et meget seriøst konsulenthus.

Omorganisering lett å si, vanskelig å gjøre

Vellykket omorganisering krever at den som leder prosessen har gjort det før. Som leder i en endringsprosess må du stå støtt og stake ut kursen, slik at mannskapet sier "Aye aye, Captain", og trekker i samme retning mot et mål alle forstår og aksepterer. Det er fort gjort å miste kursen, målet eller oppslutningen. Her kommer tyngden og erfaringen til en leder som har gjort dette før godt med. En 35-åring med topp utdannelse vil i de fleste tilfeller ha alt for liten erfaring i slike situasjoner.

The perfect match

Disse eldre lederne utgjør en fantastisk ressurs vi må utnytte maksimalt. De må altså virke der ute i arbeidslivet selv om "ingen" vil ansette dem. Den mest nærliggende løsningen er å leie dem inn for en periode. Behovet for en slik endringsleder trenger ikke å strekke seg over år. Normalt er mye gjort i en periode på 9-12 måneder. Ved en midlertidig ansettelse slipper også bedriften ekstra kostnader og en ansetteleseavtale det kan være dyrt å komme ut av. (Vi har da hørt om sluttpakker?). Bruk av ledere på denne måten er vanlig i mange land, og i Norge er det stor tilgang på dyktige, erfarne ledere som er interessert i å jobbe på prosjektbasis. Det gjelder bare å matche behov med kompetanse.

> Les også: Hvordan kvalifisere en midlertidig leder

Snu tankegangen

Dette er en stor ressurs som i dag ligger delvis ubrukt. Jeg er overbevist om at vi ikke har råd til å overse denne høyt kompetente arbeidsstyrken. I tillegg er det, sett fra den enkelte leders side, viktig å bruke seg selv og holde seg sunn og frisk og ikke føle seg overflødig og for gammel! Vi er nødt til å kaste over bord noen gamle forestillinger og begynne å sette kompetanse og personlighet foran alder!!

Denne artikkelen er først publisert på E24.no 8. oktober 2015.

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Interimledelse, Ledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg