Modige, bærekraftige investeringer og ledelse er fremtiden

Av Vegard Rooth 21. mai 2019

Finne meg på

Modige, bærekraftige investeringer og ledelse er fremtiden… eller er det nåtiden? Mitt inntrykk er at mange ledere nå er fremoverlente og offensive på dette, men jeg møter også de som henger etter. Noen har gått foran, og fremdeles vil noen ligge i tet. Noen har tapt, andre har vunnet, og slik vil det vel fremdeles være. Derfor trengs det MOT, både for å sikre verden bærekraft, og for å tjene penger på det!

Er det bare de små som tør?

Det er ingen tvil om at det finnes mange modige gründere, med tilhørende investorer. Et eksempel er EXP Group, med både Nordic Impact, Katapult Accelerator og Katapult Ocean. Sistnevnte ledes av den unge medgründeren, Maren Hjorth Bauer, sammen med medgründere og investorer i EXP. Blant satsingene er «The Ocean Bottle», hvor hver flaske solgt samler inn 11 kilo plast fra havet, noe som tilsvarer 1000 plastflasker. Jeg håper virkelig både gründere og investorer får betalt for sitt MOT og tjener penger på et slikt produkt, som også sikrer en mer bærekraftig verden.

Også de store og gamle har turt og tør!

Det er ikke helt rettferdig overfor alle i min (50+ 😀) generasjon når ungdommen sier at vi har sviktet dem. Det er faktisk mange enkeltmennesker, organisasjoner, og ikke minst bedrifter, som har vist mot og satset riktig. Og det har gitt resultater.

Det er viktig å trekke frem gode eksempler til etterfølgelse i denne sammenhengen. Jeg er imponert over ABB, som satset og vant på løsninger som bidro til å redusere luftforurensningen, og som fremdeles satser på en rekke bærekraftige løsninger.

Både små og store, gamle og unge, har vist og viser mot. Jeg er sikker på at ungdommen føler seg litt mer motivert til bærekraftige satsinger og handlinger når de har streiket, og samtidig forteller det noe til de gamle 😊.

Clean Air Games, 3. og 4. juni!

Clean Air Games, det kombinerte friidrettstevnet og bærekraftsarrangementet som ble arrangert første gang allerede i 1988, er et interessant partnerskap mellom en idrettsforening på Lambertseter i Oslo og partnere fra organisasjoner og næringsliv.

Historien viser at det har nyttet. Det er tidligere generasjoner som har vist MOT, skapt bærekraft og tjent penger på å løse problemer knyttet til luftforurensning og freongass, for å nevne noe.

I år gleder vi oss til å høre fra både gründere, investorer, politikere, toppidrettsutøvere og andre idealister om dagens og fremtidens satsing og MOT. Seminaret «Bærekraftig fremtid krever modige investeringer» kan streames på cleanairgames.no og på Facebook. Det samme gjelder friidrettsstevnet dagen etter.

At vi som har fokusert på bærekraftig ledelse kan være med på dette, som også er en del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, føler vi er veldig riktig. Vi har stor tro på at litt mot fra vår side vil smitte over på våre interimledere og til våre kunders suksess fremover.

Fortsatt godt bærekraftsår i 2019!

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: Bærekraftig ledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle