Når bør du bruke en interimleder?

Av Sverre Holen 22. mars 2016

shutterstock_341095640.jpgEtterhvert har bruken av interimledere, også her i landet, blitt akseptert som et meget godt verktøy i gitte situasjoner. Dette er jo gammelt nytt ute i Europa. I land som England, Tyskland og Nederland har dette  vært en normal del av næringslivet i mange år.

Hva kan en interimleder utføre mer effektivt enn en fast ansatt leder? Hvorfor er det noen ganger mye mer lønnsomt å leie inn en interimleder? Bruk av dyktige interimledere kan være en meget god investering. 

I Norge er vi alene om å tilby interimledere som dekker hele spekteret av oppgaver og bransjer. Jeg skal fortelle litt om våre erfaringer fra 14 år med utleie av interimledere, og de faktiske resultatene interimledelse skaper.

Hvem blir interimleder?

Hvem er det som blir interimledere? Først og fremst er det å være en interimleder en meget krevende jobb. Vedkommende skal gå inn i nye bedrifter, nye kulturer og være mer eller mindre operativ fra dag én. Det betinger først og fremst at vedkommende liker denne type utfordringer – og fortsatt er sulten nok. I tillegg må han eller hun ha nok erfaring til å vite hvordan de skal angripe problemstillingene. Det betyr at en interimleder har meget god lederbakgrunn, og vanligvis er i aldersgruppen 50 pluss (i praksis fra 45 til 60 år). En interimleder kommer fra operativ side - ikke fra konsulentsiden, og har operativ erfaring fra tilsvarende stilling. Det er altså ikke alle ledere som kvalifiserer til å bli interimleder. Og nettopp kvalifiseringen er et viktig poeng her.

> Les også: Hvordan kvalifisere en midlertidig leder? 

Forutsetninger for suksess

Bruk av interimledelse øker raskt og årsakene finner man her:

  • Flere og flere bedrifter ser at det er nødvendig med spesiell kompetanse i spesielle perioder
  • Det er økt fokus på gjennomføring og resultat, i motsetning til strategi og rådgivning
  • Eiere og styrer har mindre tålmodighet, eller er nødt til å ha mindre tålmodighet
  • Det stilles oftere spørsmål ved verdien av å bruke klassiske management-konsulenter. Fokus er i større grad gjennomføring og ikke bare utredning og analyser.
  • Prosessen rundt en rekruttering til permanent stilling tar for lang tid.

Behovet for å bruke interimledere identifiseres av eiere, styrer eller CEO som ser at organisasjonen raskt må håndtere en situasjon av ekstraordinær karakter, eller når de ressurser som finnes i ledelsen ikke strekker til eller evner å løse utfordringene.

Typiske situasjoner er når man raskt må fylle en ledig rolle, har et akutt behov for kompetanse for å forbedre en funksjon eller står overfor en meget alvorlig krise.

>> Les også: 5 tegn på at du bør bruke en interimleder

Behovet for å få in eksekutiv gjennomføringskraft har tradisjonelt blitt løst ved at man engasjerer noen som kjenner virksomheten fra før. I dag velger flere og flere eiere og ledelsesgrupper å ta kontakt med en profesjonell interimleverandør som kan tilby kvalitetssikrede interimledere med riktig kompetanse tilpasset behovet. Ettersom bruken av interimledere har blitt vanligere, ser vi et paradigmeskifte i måten virksomheter og organisasjoner arbeider med fleksibel gjennomføringskraft.

Rett gjennomføringskraft ved rett tidspunkt skiller bruken av interimledere fra både klassiske management-konsulenter og executive search. En interimleder arbeider operativt i organisasjonen under en begrenset tidsperiode, for å gjennomføre en tydelig definert oppgave. De arbeider temporært som CEO, linjeleder eller som en høyt kvalifisert prosjektleder.

ROIM (Return-on-Interim-Management)

Interimledelse er en utbredt og veletablert tjeneste i mange land. Men hva slags avkastning får bedriftene på en slik investering? Bedriftene oppgir svært gode tall. Fra Tyskland har vi følgende: For hver euro bedriftene investerer får de mangfold tilbake. 20 % svarer at de får 10 euro eller mer igjen for hver euro en interimleder koster. Under 1% svarer at de får mindre igjen enn de investerer. I gjennomsnitt sier bedriftene at de får igjen fem ganger investert beløp. 

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Interimledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg