Når er det riktig å bruke en interimleder? 10 typiske tilfeller.

Av Vegard Rooth 21. mars 2017

Finne meg på

Når er det fornuftig å bruke en interimleder? Vi lister en rekke situasjoner.Bruk av interimledere blir stadig mer vanlig også her i landet. I en kritisk situasjon eller overgangsfase kan en innleid leder med riktig erfaring være avgjørende for bedriftens videre utvikling. Her lister vi en rekke situasjoner hvor bedrifter med fordel kan bruke interimledelse.

1. Ved behov for endring og omstilling

Bedrifter som har hatt oppgangstider sliter ofte med å ta nødvendige grep når medgangen stopper. Å være leder i motvind krever en annen innsats enn å lede i medvind.

Dersom bedriften ikke er rigget for nødvendige grep og snuoperasjoner, er interimledelse et opplagt alternativ. Å hente inn en leder som har "gjort det før" er å tilføre handlekraft og beslutningsdyktighet i en kritisk situasjon. En annen viktig dimensjon er at en interimleder ikke har bindinger til organisasjonen eller de ansatte. Nødvendige beslutninger kan gjennomføres uten konsekvenser for relasjoner eller intern konkurranse om opprykk, slik det ofte blir ved konstituering. 

LES OGSÅ: 7 ting styret og ledelen må vite om interimledelse

2. Ved negativ resultatutvikling

Endret konkurransesituasjon, feilslåtte eller manglende strategiske grep, feil kompetanse, manglende innsikt, beslutningsvegring. Årsakene til at man ikke klarer å nå målene som er satt, kan være mange. Like fullt må noe gjøres!

Igjen vil interimledelse være et godt valg. Erfaringer fra tilsvarende ledelsesituasjoner gir en interimleder beslutningsdyktighet og handlekraft, i tillegg til at han eller hun ser situasjonen med nye øyne. Evnen til å prioritere innsats og våge å ta vanskelige, men nødvendige grep, er egenskaper du får hos en interimleder. Dette omsettes igjen til resultater for bedriften.

3. Ved akutt lederbehov

Toppledere går noen ganger av på kort varsel - eller umiddelbart. Da må styret gjøre de riktige grepene. Selv om en rekrutteringsprosess startes med en gang, vil det fort gå 6 til 9 måneder før en ny CEO eller annen toppleder er på plass i stolen. I mellomtiden er interimledelse et godt og sikkert valg.

I Norge er det vanlig å konstituere CFO som CEO, men i noen tilfeller kan dette skape flere problemer enn det løser. Utfordringene kan kort illustreres ved dominoeffekten: Hvem skal erstatte CFO når vedkommende rykker opp til CEO, og hvem skal erstatte vedkommendes erstatter og så videre? I en situasjon hvor bedriften søker ro, skaper dette ofte støy, samtidig som bedriften mister tempo ved alle erstatningsprosessene. Videre er det selvsagt betimelig å spørre seg om CFO har de egenskapene man egentlig er på jakt etter?

LES OGSÅ: Når CEO slutter brått - lønner det seg å konstituere CFO som CEO?

Dette er en typisk situasjon hvor det er et godt alternativ å engasjere en interimleder inntil den nye topplederen er på plass. Interimlederen, som har vært toppleder før, kan skape ro og trygghet i en utfordrende situasjon, samtidig som han eller hun vil kan bringe bedriften et langt skritt videre i en situasjon som ellers kan bli "stillstand".

4. Når prosjekter startes, mangler fremdrift eller ikke holder tidsrammene

Prosjektledelse er et eget fag. Likevel er det urovekkende mange bedrifter som setter i gang store, viktige prosjekter som "venstrehåndsarbeid" for interne prosjektledere som har sin egen jobb å utføre i tillegg. Interne prosjekter er en ting. Eksterne prosjekter en annen. Her er det viktig å holde kunden fornøyd samtidig som bedriften skal tjene penger på prosjektet. Prosjekter som drar ut i tid, ikke leverer på bestillingen, eller går over budsjett er dessverre ikke uvanlig.

Dersom man ser at prosjektet er på vei til å utvikle seg i feil retning, bør man snarest mulig vurdere å hente inn hjelp. En profesjonell og erfaren interim prosjektleder både ser og tar de nødvendige grep for å få prosjekt og resultater på rett kjøl.

5. I "alle de andre" typiske tilfellene

Jeg har her plukket ut ytterligere fem scenarioer hvor bruk av interimleder er en utmerket løsning. Listen er ikke utfyllende, men representativ for våre oppdrag:

  1. Selskapet har gjort et oppkjøp men mangler ressurser eller kompetanse til å gjennomføre en god integrasjonsprosess
  2. Ved permisjoner
  3. Når bedrifter står i fare for å miste sine viktigste kunder og må gjøre grep for å unngå en kritisk situasjon
  4. Ved behov for kvalitetsforbedringer
  5. Når en sentral ressurs er langtidssykmeldt og dette påvirker resultatene eller er til belastning for andre medarbeidere


LES OGSÅ: GAP management - hva gjør jeg som leder? 

Hent hjelpen i tide!

En interimleder kan være på plass i bedriften i løpet av kun 10 dager. Det gjør det mulig for bedrifter å ta grep i tide - eller i hvert fall kort tid etter at man innser at grep burde vært tatt. Venter bedriften for lenge med å hente inn hjelp, er det en fare for at interimlederen blir sittende fast i "gamle synder" i stedet for å bruke sine krefter på framdrift. Da mister bedriften en av de viktigste fordelene med en interimleder, som er muligheten til gjennomføre endringer og skape nytt.

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle