Nedskalering av en bedrift krever en egen type kunnskap

Av Sverre Holen 9. november 2015

Nedskalering krever god ledelse.

Mange bedrifter er i en situasjon hvor de må tilpasse seg et fallende marked. Det er en utfordring som ikke er like lett å takle, spesielt når bedriften er vant til det motsatte, og kulturen er bygget opp rundt vekst.

Nedskalering
Situasjonen er dessverre slik i dag at det er vanskelige tider i mange bransjer. Det betyr markeder som minsker sterkt, og det er ikke enkelt å finne nye markeder uten videre. Mange bedrifter må derfor nedskalere, det vil si tilpasse seg en ny virkelighet. Hele virksomheten må gjennomgås nøye, og endringer gjøres der det er nødvendig. Enten det gjelder bemanning, kostnader eller kapitalbinding. Dette skal også gjøres så raskt som mulig – og helst før markedene svikter, noe som dessverre ikke er så enkelt. Hva skal til for at virksomheten lykkes med en nedskalering?

Nedskalering – en egen profesjon
Vi som har arbeidet med utleie av ledere har tidligere vært gjennom dårlige tider og høstet erfaringer om hva som må til for å lykkes når en bedrift må redusere virksomheten. Erfaringen viser at vekst og nedskalering ofte krever nokså forskjellige lederprofiler og persontyper. Alle som arbeider på dette nivået har kjent på akkurat dette. Fra å være i en positiv situasjon hvor man lykkes er det beintøft å skulle gå motsatt vei, fordi man befinner seg i en typisk vekstkultur.

> Les også: Et ras av lederskifter

I dårlige tider må man forholde seg til dårlige tall og diskutere hva man skal gjøre for å spare kostnader. Konsekvensen er ofte at man må nedbemanne. Mismotet sprer om seg, og de som var dyktige på å bygge opp virksomheten kan oppleves som litt hjelpeløse .

I en slik situasjon kan virksomhetene ha stor nytte av å få inn erfarne interimledere for å hjelpe til med å gjennomføre prosessen:

  • Ledere som er klart operative. Handling er viktig i en slik situasjon.
  • Det kan være en stor fordel å komme utenfra med nye øyne og uten historiske bindinger til selskapet.
  • Det aller viktigste er kanskje å få inn ledere som har nok erfaring, og som har gjort tilsvarende jobber før. De vet hvor de skal ta fatt, og hva de skal gjøre, for at dette skal gå så raskt og smertefritt som mulig.
  • I tillegg kan bedriften være i en situasjon som gjør at dyktige ledere slutter, og det er nesten umulig å rekruttere dyktige ledere til fast ansettelse i en slik situasjon. Da er en dyktig interimleder løsningen.

Snakk med en ekspert: kontakt oss for en uforpliktende samtale

Last ned gratis guide  Les konkrete erfaringer fra interimledelse  

Temaer: Ledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg