The Future of Technology and Sustainability - President Barack Obama - Norsk lederskap best i verden?

Av Vegard Rooth 2. oktober 2018

Finne meg på

OBF og Obama - er norsk lederskap best i verden?Hvilken fantastisk glede det var å være gjest hos Oslo Business Forum på X-Meeting Point på Hellerudsletta onsdag 26. september! Oslo Business Forum, med Christoffer Omberg og Marius Røed Wang i spissen, har vist en ureddhet og et mot som inspirerer på samme måte som familien Ingebrigtsen i friidrett, og selveste Barack Obama trekker jammen frem norsk lederskap med «If only the Norwegians where in charge ...». Man kan bli optimist av mindre.

Hva er det med det norske lederskapet?

Det er faktisk ikke første gang jeg hører kompetente mennesker trekke frem fordeler med norsk lederskap. Professor Stasey på Oxford gjorde det samme, og vi to norske i salen var veldig stolte. Han mente fordelen med den flate strukturen, og at man måtte fortjene sin autoritet, gjorde lederskapet godt.

Obama trekker frem flere ting. Clean, On Time og Efficient er stikkord han bruker, men han la vel mest vekt på at vi er gode på å slippe kompetanse frem. At vi ikke bare har middelaldrende menn i mørke dresser i styrerom og i ledelsen rundt om i våre virksomheter og organisasjoner, men at vi har en høy andel kvinner i ledende posisjoner.

Gjør dette oss gode og effektive? Jeg tror det, og jeg tror vi kan bli enda bedre på dette. Å «spotte» talenter og slippe dem frem er en viktig kunst i lederskapet. Obama viste til «de som snakker om og tar æren» kontra «de som faktisk får ting gjort». Skal man få ting gjort, må man gå til de som har mye å gjøre fra før. (Har du forsøkt det motsatte?)

Som ung og uerfaren leder har jeg selv forsøkt vårt relative demokratiske lederskap i mer autoritetstro utenlandske regimer, og fått meg noen overraskelser og lærepenger. Lederskapet må alltid være kompatibelt med de omgivelsene lederskapet utøves i. Tilpasning trengs, og det tar tid.

Dog skal vi være stolte over vårt demokratiske, diversifiserte og mangfoldige lederskap, og utvikle det videre. Vi er jo ikke i mål. Med mange forskjellige sterke talenter koblet sammen blir det mye god energi og stor fremdrift. Man trenger både pluss og minus på batteriet for at det skal bli strøm (kvinner og menn passer godt sammen), og andre kompatibiliteter som gir energi og utvikling.

Hva er det med den norske ungdommen?

Jeg begynner nå å tro mer og mer på noe annet som er i ferd med å bli et stadig mer tydelig norsk fortrinn: MOT!

Tidligere hadde vi kanskje en tendens til å «stå med lua i hånda». Men se på Oslo Business Forum, familen Ingebrigtsen og Karsten Warholm. Det er en ureddhet disse står for som inspirerer! Slipper vi denne ureddheten frem og støtter dem, tror jeg dette kan være en ytterligere «winning formula» for Norge.

Vi har noen naturgitte fordeler som kan utnyttes når bærekraftige og konkurransedyktige løsninger skal utvikles, og vinduet for å bruke kapitalen vi har for å utvikle kompetansebaserte løsninger er nå! Oljen gir kapital som kan investeres i den fremtiden vi og verden trenger!

Tusen takk, Oslo Business Forum! Jeg er mer inspirert enn på lenge!

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Temaer: Ledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Siste innlegg