Ønsket bedriftskultur kan ikke vedtas – den må leves

Av Kaare Frydenberg 25. oktober 2016

Ledelse skaper kultur. Styrets og toppleders adferd viser hvilke verdier som egentlig gjelder.Bedriftskultur gir holdninger som gjennomsyrer en hver virksomhet. Den kommer til uttrykk i måten vi prioriterer på, arbeider på, kommuniserer på, samhandler på og - ikke minst: Måten vi både tar og gjennomfører våre beslutninger på.

Alle virksomheter har kultur (minst én), og kultur kan i høyeste grad både formes og utvikles.

Lykkes man i å utvikle en bedriftskultur som understøtter de overordnede strategier og målsettinger, har man samtidig sjansen til å utvikle et konkurransefortrinn. I motsetning til det meste av teknologisk art, kan kultur utvikles til noe helt unikt, som ikke lar seg kopiere.

Utvikles av hvem og hvordan?

Her, som på alle felt som har med ledelse å gjøre: Det starter på toppen. Det er fåfengt å klage på ukultur og så tro at kulturendringer kan skje gjennom beslutninger og ordregivning. Jeg stusser når jeg som rådgiver møter holdninger av typen: «Vår bedriftskultur er gal. De ansatte må skjønne at de må endre seg.»

Det er kun én ting som gjelder, og det er «walk the talk» fra toppens side. Da snakker jeg selvfølgelig om den daglige leder, men også om styret, og om dominerende eiere i de tilfeller hvor de opptrer.

Styrets og toppleders atferd viser de verdier som egentlig gjelder

Først når toppens ubetingede eierskap, ansvar, forpliktelse og engasjement er erkjent, er det håp om å kunne utforme en felles bedriftskultur som støtter oppunder bedriftens forretningsmessige mål. Først da er det meningsfullt å diskutere hvilken overordnet kultur man ønsker å bygge, og hva det er som bygger kultur. 

Da kan vi ta diskusjonene om de sentrale kulturutviklende faktorene: virksomhetens fokus (internt eller eksternt?), hva belønnes/hva straffes, hvordan fordeles ressursene, hvem rekrutteres/forfremmes, krisehåndtering og kommunikasjon. Kulturen formes av hvordan bedriften og ledelsen i praksis leverer på disse områdene.

Det avgjørende i å bygge kultur, er styrets og topplederens atferd. Den viser de verdier som egentlig gjelder. Kultur kan nemlig ikke bestilles! Den utvikles gjennom levd liv og bevisst og konsekvent praksis over tid.

Her kan du lese Kaare Frydenbergs øvrige innlegg om bedriftskultur:

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Ledelse


Kaare Frydenberg's photo

Av: Kaare Frydenberg

Kaare Frydenberg har mange års erfaring fra norsk og nordisk toppledelse, både som adm.dir og styreleder. Han har som toppleder blant annet ledet Dagens Næringsliv, Aftenposten og Posten Norge gjennom store endringsprosesser. Som styreleder og rådgiver har han særlig bistått «private equity» selskaper og private eiere med omstillinger og videreutvikling av aksjonærverdier. Frydenberg driver i dag egen rådgivnings- og konsulentvirksomhet.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle