Retningen er viktigere enn målet

Av Vegard Rooth 30. april 2019

Finne meg på

Retningen er viktigere enn måletSett mål, ta konsekvensen av målene, gjør jobben som kreves og se at resultatene kommer. Dette er fremdeles riktig, men er retningen viktigere enn målet?

Se for deg fremtidens konkurranse. Ser du kun på gårsdagens, er det ikke sikkert du vinner neste! Men hvor lett er det egentlig å se for seg fremtidens konkurranse i paradigmeskiftenes tid? Med denne bakgrunnen leker vi litt med en offensiv tanke: Sørg for å ha fart i «riktig» retning. Om retningen viser seg å være feil, er det lettere å justere kursen når du har fart!

De bevegelige forecastenes tid

Hvor lett er det å lage budsjetter når en stadig større andel av produktene dine ikke vil bli etterspurt i morgen? Det er selvsagt fremdeles viktig å ha kontroll på nå-situasjonen. Regnskaper og rapporter gir oss en ærlig innsikt i hvor vi ER og danner et reelt utgangspunkt for å ta sats. Trendfremskrivning er en enkel metode for å lage en forecast, kanskje ispedd noen scenarioer basert på planlagte endringer.

Det er viktig at hele organisasjonen har et innblikk i dette, både hvor vi ER og hvor vi VIL. Spesielt hvor vi VIL bør være «Roughly Right» i stedet for «Precisely Wrong». Og uansett bør det være på et hensiktsmessig nivå, så mange forstår! Da kan de gi retning på handlingene i organisasjonen.

Om mange handlinger har samme retning, gir det fremdrift, og den som har størst fremdrift skaper fremtiden, fordi de kommer dit først!

Er mål avleggs?

Nei, det vil jeg ikke si. Men kanskje de skal vektlegges noe mindre? Kanskje de blir en barriere? «Man kan jo ikke se den grense under vann», sa en kjent ubåtkaptein. Grensesprengende handlinger krever grensesprengende tanker. Kanskje også mål man ikke kan se for seg i dag. Da blir retningen viktigst, med fokus på riktige handlinger i nuet, med en retning man tror på.

Vi liker prestasjonskulturen i norsk idrett. Var det noen som satt målet at vi skulle bli verdens beste idrettsnasjon etter folketall, og 11. beste uavhengig av folketall i 2018? Er det nødvendig for familien Ingebrigtsen å sette veldig tydelige mål, eller er det bare å holde «farten oppe» i riktig retning? Hvor fort kan en 17-åring løpe?

Kvalitet i handlingene vi gjør hele tiden er det avgjørende for hvor vi ender opp, men uansett hva du gjør, vær sikker på at du har staket ut retningen!

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: prestasjonsledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg