Selge bedriften? Her er 5 typiske feil du bør unngå

Av Vegard Rooth 13. november 2023

Finne meg på

selge bedriften - her er fem feil du bør unngåÅ selge bedriften er en kompleks prosess. I denne artikkelen utforsker vi fem vanlige feil som bedriftseiere ofte gjør når de står overfor salg av sin bedrift. Vi gir deg innsikt i hvordan du kan unngå disse fellene for å sikre en vellykket og lønnsom transaksjon.

Hva får jeg betalt for bedriften min?

De første tankene som slår oss når vi vurderer å selge bedriften er: "Hva er bedriften verdt?" og "Hva kan jeg få for den?" Naturlig nok. Vi har jo lagt ned mye tid og krefter i å bringe bedriften dit den er i dag. Da er det jo om å gjøre at vi også får betalt så godt som mulig for det vi har lagt ned av arbeid. Her følger fem feil du bør unngå å gjøre for å oppnå en god pris og et salg som gir deg godfølelsen

→ Last ned gratis guide til Exit Planning 

1. De starter planleggingen for sent

Det kan ikke gjentas for ofte: Planlegging er nøkkelen til suksess. Hvis du vurderer å selge bedriften, bør du starte forberedelsene 1-3 år i forveien. Dette inkluderer å analysere bedriftens nåværende tilstand og gjøre nødvendige forbedringer. Ikke gå direkte til en megler (eller andre som lever av å selge bedrifter) uten å ha gjort et grundig forarbeid. Slurver du her, vil du garantert ikke få den prisen du ønsker deg!

2. De analyserer ikke nåsituasjonen godt nok 

For å oppnå en god pris for bedriften din, må den være ship-shape. En kjøper som gjør en due diligence skal ikke kunne finne forhold som gjør at prisen reduseres vesentlig. Det betyr at du nøye må gjennomgå alle aspekter av bedriften. Det kan være lurt å involvere en ekstern konsulent eller interimleder i denne prosessen for å unngå å overse viktige detaljer. Som bedriftseier og leder blir man ofte ganske husblind.

Les også: Due diligence - hva er det?

3. De tar ikke tak i forbedringspunktene

Du finner garantert forbedringsområder når du gjennomgår bedriften din. Dette kan omfatte operasjonelle prosesser, juridiske forhold og avtaler. Da er det viktig at du gjør noe med disse punktene. Ikke tro at alt løser seg. Du må sette inn ressurser på å optimalisere disse punktene for å gjøre bedriften mer attraktiv for potensielle kjøpere.

4. De sjekker ikke ut skattemessige hensyn

De skattemessige forholdene avhenger av hvordan bedriften er organisert, om det er flere selskaper, om eiendom er et eget selskap, etc. Det er viktig at du tar kontakt med dyktige mennesker som kan rådgi deg på dette området. Gjør endringer i god tid før salget, slik at det ikke blir en gjennomskjæring.

5. De er slepphendte med dokumenter og data

Det er viktig å ha orden i "sysakene", og til enhver tid kunne hente fram nødvendig dokumentasjon. Dette vil ikke bare forenkle salgsprosessen, men også bidra til å sikre en høyere salgspris. Sørg for at alle vesentlige dokumenter og avtaler er sikkert lagret på ett sted i datasystemet ditt. Den nye eieren vil sette pris på det, og det vil du selv også.

Tips: Hvordan velge riktig samarbeidspartner ved salg

Det finnes mange selskaper som jobber med kjøp og salg av bedrifter, og det er ikke alltid enkelt å vite hvem man skal kontakte. Snakk gjerne med flere for å høre hvordan de jobber og hvor godt de eventuelt kjenner den bransjen du jobber i.

Husk at du selv må være aktiv i salgsprosessen. Det er du som kjenner situasjonen best og som raskt kan vurdere om det er aktuelt at ansatte overtar, eller om du bør henvende deg til samarbeidspartnere eller konkurrenter.

Når du nærmer deg aktuelle kjøpere må du vurdere hva som skal til for å få best pris. Ofte er det slik at du som eier og leder må være med 2-3 år etter salget for å få den beste prisen. Salgsprisen kan også settes avhengig av hva som da skjer i de neste 2-3 årene. Det vil si at du ikke får utbetalt hele beløpet med en gang. I en slik situasjon må du vurdere om du er interessert i dette, og om du tror at kjøper vil tilføre kompetanse og ressurser som gjør det mulig å oppnå de målene som settes.

Oppsummering

Å selge bedriften er ikke et venstrehåndsarbeid, hvis du ønsker å få den prisen du mener den er verdt. Det ligger mange snubletråder på veien, og du må gi det din fulle oppmerksomhet. Ved å unngå disse vanlige feilene øker du sjansene for en vellykket og lønnsom transaksjon. Ta kontakt om du trenger hjelp. Lykke til!

FAQ: Ofte stilte spørsmål om salg av bedrift

1. Hva er en due diligence, og hvorfor er den viktig ved salg av bedrift?
En due diligence er en grundig gjennomgang og evaluering av en bedrift som en potensiell kjøper utfører før kjøp. Denne prosessen er avgjørende for å identifisere eventuelle risikoer, vurdere bedriftens økonomiske helse, og bekrefte at alt er i orden. Dette hjelper både kjøper og selger med å sikre en rettferdig og transparent handel.

2. Hvordan kan jeg best forberede bedriften min for salg?
For å forberede bedriften din for salg, start med tidlig planlegging, analyser den nåværende tilstanden, og identifiser forbedringsområder. Sørg også for at alle juridiske og skattemessige aspekter er i orden, og at all nødvendig dokumentasjon er organisert og lett tilgjengelig.

3. Hvordan kan jeg fastsette riktig pris for min bedrift?
Fastsettelse av pris på din bedrift krever en detaljert vurdering av flere faktorer, inkludert bedriftens økonomiske helse, markedstilstanden, bransje-spesifikke trender og potensialet for fremtidig vekst. Det kan være lurt å rådføre seg med en finansiell rådgiver eller en bedriftsmegler for å få en nøyaktig verdivurdering.

4. Er det fordelaktig å involvere eksterne konsulenter i salgsprosessen?
Ja, det kan være svært fordelaktig å involvere eksterne konsulenter, spesielt hvis du ikke har erfaring med salg av bedrifter. De kan gi verdifull innsikt, hjelpe til med due diligence, og sikre at alle aspekter av salget håndteres profesjonelt.

5. Hva bør jeg gjøre hvis jeg ikke får tilbudet jeg ønsker?
Hvis du ikke får tilbudet du ønsker, vurder å reevaluere bedriftens verdi og salgsstrategi. Det kan også være lurt å se på forbedringspotensialer innen bedriften og justere din tilnærming basert på markedstilstanden og kjøpers tilbakemeldinger.

New call-to-action

Artikkelen ble først publisert 2. juli 2015 av Sverre Holen (1944-2017).
Den ble oppdatert 13. november 2023.

Temaer: Selge bedrift, due diligence


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle