Slik får du best mulig avkastning av en interimleder-investering

Av Sverre Holen 19. juli 2016

roi_interimleder-485357-edited.jpgBåde i norske og utenlandske virksomheter blir erfarne interimledere oftere og oftere valgt til å lede større omstillingsprosjekter. Hvorfor, hva er fordelene og hva må du som oppdragsgiver passe på for å få ønsket effekt? Her vil jeg se nærmere på noen punkter.

Interimledermarkedet trekker til seg dyktige, erfarne toppledere som ser mulighetene til å bruke sine erfaringer fra strategi- og turn-around prosesser i andre virksomheter. Dette betyr at de virksomhetene som trenger denne kompetansen og kapasiteten kan velge og vrake i dyktige ledere. Alle oppdragsgivere vet imidlertid ikke hvordan de skal benytte denne ressursen på best mulig måte. Slik sørger du for at investeringen gir god avkastning:

1. Integrer interimlederen i organisasjonen

Leier man inn en interimleder på dette nivået er det vesentlig at vedkommende kommer tett på stakeholderne og at de har en gjensidig forståelse. Delt eierskap til utfordringene kan være avgjørende for om strategi og mål blir satt og jobbet effektivt imot. Deling av informasjon er grunnlaget for å lykkes.

2. Fokus på leveranse og håndgripelige mål

Sørg for kontinuerlig måling av utvikling. En ting er å sette en strategisk retning, men det må også lages en implementeringsplan som interimlederen jobber etter, og som kan videreføres etter endt engasjement. Det er viktig å sikre at alle stakeholderne er informert om planene, forstår hvordan de virker og har interesse for at de blir gjennomført.

3. Husk at interimledere er fleksible

Interimeldere er upartiske. De er opptatt av å få jobben gjort.  Hvis virksomheten gjennomgår restrukturering eller større organisasjonsendring, kan det underveis bli nødvendig å tilpasse og endre målene som er satt. Interimelderen er villig til å justere mål og endre planer for å oppnå resultater.

4. Oppmuntre interimlederen til å være mentor

Erfarne interimledere bringer med seg mye kunnskap og erfaring, så sørg for å fange opp så mye av denne som mulig. Legg til rette for at interimlederen kan være mentor - særlig for teamet rundt. Få dem gjerne med på å rekruttere sin egen etterfølger, eller enda bedre, til å coache den nye lederen. Da vil selskapet dra nytte av interimelderen lenge etter at oppdraget er ferdig.

5. Ha en lengre horisont

Interimelderen blir leid inn for en tidsbegrenset periode, men det kan være smart å engasjere ham etter at denne perioden er ferdig. Det kan eksempelvis være for oppfølgingsmøter eller en styringsgruppe. For interimlederen viser det forpliktelse, tro og ansvarlighet. Dette er positivt for deres ry som interimleder. Det holder "arven" etter interimlederen i live, noe som igjen øker sjansene dine for å få en meget god avkastning på investeringen!

Topp ti fordeler ved bruk av interimleder.

 1. Umiddelbar adgang til kandidater med dokumenterte "track records"
 2. Raks respons på uventede endringer eller plutselige muligheter
 3. Avtalt tidsramme fra start til implementering og endelig levering
 4. Objektiv holdning, fokusert på å levere innen en fastsatt tidsfrist
 5. Mentoring og kunnskapsoverføring til organisasjonen et hovedelement
 6. Erfaring på høyt nivå
 7. Mye mer kost-effektiv enn en management konsulent
 8. Interimledere er 100% forpliktet til deg som oppdragsgiver og har ingen skjult agenda
 9. Oppdragsgiver beholder kontroll og eierskap til IP, prosjekt og kostnader
 10. Du kaster ikke bort tid på lange rekrutteringsprosesser

 

Last ned gratis guide Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Interimledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle