Sosialt entreprenørskap som konkurransefortrinn

Av Vegard Rooth 20. november 2018

Finne meg på

Sosialt entreprenørskap som konkurransefortrinnEr det å ta samfunnsansvar kun en riktig ting å gjøre, eller er det også lønnsomt? Det var temaet på frokostseminaret hos Føyen Torkildsen, hvor også Ferd, Reach for Change og Interimleder deltok som foredragsholdere.

På bildet, fra venstre til høyre: Vegard Rooth (Interimleder), Siri Beth Krefting (Føyen Torkildsen), Katinka Greve Leiner (Ferd), Firdawsa Ahmed (Atlas Kompetanse), Lisa Cooper (Catalysts), Preben Haugmoen Mo (Føyen Torkildsen). Caroline Aurora Grevstad (Reach for Change) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Hva er sosialt entreprenørskap?

Jeg liker måten Katinka Greve Leiner fra Ferd beskriver det på sin egen blogg:

«En sosial entreprenør er en person som bevisst tar tak i et bestemt samfunnsproblem og etablerer en ny løsning. De drives av det å skape sosiale resultater, og er opptatt av å organisere aktiviteten rundt løsningen sin på en måte som gir levedyktighet for løsningen på lang sikt.»

Fellesnevneren for sosiale tiltak og ideer er at de gjerne starter med en idealisme, som i noen tilfeller utvikler seg til business. 

Kommunikasjonshjelp til utenlandske familier og mentorhjelp til skolesvake

Et eksempel på sosialt entreprenørskap i praksis er Firdawsa Ahmed, som bygget opp firmaet Atlas Kompetanse. De tilbyr kommunikasjonshjelp til familier som kommer til Norge, som ikke kan norsk, så de lettere både kan forstå det norske skolesystemet og selv komme i kontakt med skolen. På denne måten forebygger de utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn. De ble nylig nominert til Årets Sosiale Entreprenør 2018.

Et annet eksempel er selskapet Catalysts, som var representert ved CEO, Lisa Cooper. De tilbyr blant annet mentorhjelp til ungdommer i faresonen for å droppe ut fra skolen. Om navnet hennes ringer en bjelle, så har hun vært lederen for Democrats Abroad i åtte år.

Aktiv mot kreft og Reach for Change

HR-sjef hos advokatfirmaet Føyen Torkildsen, Siri Beth Krefting, fortalte om deres sosiale engasjement. De har valgt å støtte Aktiv mot kreft, som er en privat stiftelse som bygger treningssentre på kreftsykehus, og som støtter forskning på effekten av fysisk trening og kreft. De støtter også Reach for Change, som er en internasjonal ideell organisasjon som hjelper norske sosiale entreprenører i tidlig fase, som ønsker å gjøre livet bedre for barn og unge. Føyen Torkildsen bidrar inn i dette prosjektet ved å gi gratis advokathjelp. 

Se Føyen Torkildsens presentasjonski her: 

 

Det å ta samfunnsansvar er ikke bare edelt, men også lønnsomt

I mitt eget foredrag snakket jeg om hvordan flere og flere bedrifter ønsker å ta samfunnsansvar gjennom å øke sitt engasjement. Ikke bare fordi det er den riktige tingen å gjøre, men fordi det lønner seg. 

Jo nærmere en bedrift kan koble sitt sosiale engasjement til kjernevirksomheten, jo bedre er det. For vår del, som er et selskap som leverer ledelse, så har vi valgt å satse på det vi kaller bærekraftig ledelse. For skal man lykkes i fremtiden, så er bærekraft helt avgjørende. Her er FNs bærekraftsmål mest nærliggende å vise til.

Sosialt entreprenørskap – fra idealisme til lønnsom business

Jeg tror også at Ferd og andre lignende aktører satser på sosialt entreprenørskap, ikke utelukkende av idealistiske grunner, eller for at de ansatte skal være stolte, men også for å tjene penger. Ferd kapital hadde i 2017 en avkastning på 21 prosent på kapitalen, et sterkt resultat, samtidig som de har fått til mye på den sosiale siden.

Jeg mener dette er en modig måte å tenke på som leder. Det holder ikke med Darwins approach, hvor det er den mest tilpasningsdyktige som overlever. Hvis man skal vinne, så må man prøve å komme først til fremtiden. Man må tørre å gå stier som ingen har gått før, man må ha en viss hastighet, så man kan styre, og man må drive generelt godt lederskap, noe vi har en kokebok på, og som vi stadig skriver om her på bloggen.

Les også: Bærekraftig ledelse er ikke for pyser! »

Kvinnene må med!

Så mener jeg det er viktig å få med kvinnene, som jo også er et uttalt bærekraftsmål hos FN. Selv om vi har kommet langt i Norge, så har vi ikke kommet langt nok.

Det er en kjensgjerning at det er vanskeligere å få et ja fra en kvinne enn å få et ja fra en mann, når det gjelder å ta ansvar i ledende posisjoner. Desto viktigere er det å bruke de metodene som får kvinner til å si ja, som krever noe mer enn å få en mann til å si ja. 

Les også: Kvinner, hvorfor vil dere ikke? Hvordan kan vi få et JA? »

Profit går hånd i hånd med nonprofit

Så har vi trenden at profit går mer og mer hånd i hånd med nonprofit. For oss i Interimleder er det eksemplifisert ved at vi går en sti sammen med Lambertseter idrettsforening og Clean Air Games, hvor vi i år fokuserte på temaet bærekraftig satsning krever mot. Neste års tema er bærekraftig fremtid krever modige investeringer

Se presentasjonen min her:


 

Ferd Social Entrepreneurs

Jeg hadde sett spesielt frem til Katinka Greve Leiner fra Ferd og deres historie. Selv har hun jo bakgrunn som politiker og leder i Innovasjon Norge, og hun er nå Director Social Entrepreneurs i et selskap som virkelig har vært tidlig ute og vist mot.

Ferd eies og drives av finansmannen Johan Andresen, som tror på dette med å koble sosialt entreprenørskap tett opp til forretningen, og ikke bare som veldedighet på siden.

Se Katinkas presentasjon her:

Et konsulentselskap bestående av autister

Katinka trakk frem flere prosjekter, og noen av dem har blitt lønnsomme og er skalerbare som forretningskonsepter. Jeg ble veldig fascinert av historien om konsulentselskapet Unicus, som fokuserer på autismens positive særtrekk.

Unicus sysselsetter autister og leverer IT-analyse til selskaper. Autister har ofte evner på det analytiske området som overgår «vanlige» folk.

En morsom historie var den om da de fikk en avtale med et stort selskap. Den skulle pågå i tre måneder, men konsulenten som skulle gjøre analysen kom tilbake til kunden allerede etter tre uker med beskjed om at han var ferdig. Han skjønte ikke at han hadde hatt muligheten til å tjene penger på den kontrakten i nesten to måneder til.

Unicus skalerer nå virksomheten internasjonalt. Det hele startet opp som et sosialt tiltak for å sysselsette autister, og så blir det business ut av det. Fascinerende!

Sosialt entreprenørskap – et bindeledd mellom næringslivet, det offentlige og ideelle organisasjoner

Katinka fremhevet sosialt entreprenørskap som et bindeledd mellom næringslivet, det offentlige og ideelle organisasjoner. Hun sier også at trender innenfor investeringer nå i mye større grad dreier seg om sustainable investments, en trend som vil være en forsterkende faktor på den sosiale utviklingen. 

Ferd Sosiale Entreprenører måles først og fremst på den sosiale verdien de skaper ut over kroner i kassa. Og selv om flere av selskapene har blitt levedyktige og lønnsomme, er de fleste fremdeles i en startup-fase, hvor de trenger hjelp og støtte. Ferd skyter inn 25 millioner kroner i året på sosialt entreprenørskap, men en del av satsningsselskapene har kommet så godt i gang at Ferd investerer egenkapital i dem. 

Noe av det mest imponerende er at de har holdt på å ti år, at de har vært standhaftige og klart å koble det så tett til businessen for øvrig.

Den som våger vinner over tid

Den som våger, vinner over tid. Det å våge å tenke riktig både sosialt og bærekraftig gir en forretningsmessig fordel på sikt. Men det krever mot, tålmodighet og åpent samarbeid.

Jeg benytter anledningen til å takke Føyen Torkildsen, med Preben Haugmoen Mo og kolleger, for vertskapet. Vi har hatt flere givende seminarer sammen.

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: sosialt entreprenørskap


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle