Styrets rolle i krisetider - til hjelp eller til belastning?

Av Sverre Holen 26. november 2015

shutterstock_201684674.jpg
Mange virksomheter befinner seg i en uvant situasjon for tiden ved at den positive utviklingen har stoppet opp. Kan styret være til hjelp i en slik situasjon, eller er det bare en klamp om foten som stjeler tid og energi fra administrasjonen?

Jeg hørte et foredrag av Mai-Lill Ibsen som har mange års ledererfaring, sitter i mange styrer og er rådgiver. Hun vurderer styrets rolle i krisetider slik:  

Styrets rolle når det stormer

Kriser gir behov for EKSTRAORDINÆR HANDLEKRAFT, også i styrerommet. Styrets fremste oppgave er da normalt å sørge for at adm. dir. gjør jobben med å lede selskapet ut av krisen. Dog ikke for distansert - man må faktisk sjekke at ledelsen har ting under kontroll.

  • Tilfør eventuelt ekstraressurser, og nedprioriter alt som ikke er kritisk.
  • Man skal tenke seg om før man iverksetter gransking.
  • Hold fokus.
  • Go to the mattresses!
  • Få oversikt over styrets mulighet for å bruke mer tid og innsats i krisesituasjonen - styreleder er helt sentral.
  • Overreaksjon eller forhastede avgjørelser er ikke positive bidrag fra styret.
  • Styret må balansere sitt informasjonsbehov og styringsansvar med ledelsens behov for å konsentrere seg om kriseløsning!
  • Styret bør ikke uttale seg til media dersom man ikke er spesielt utvalgt (og briefet).
  • Ikke la styret polariseres og gå i oppløsning. Stå samlet, i den grad det er mulig.

Hvordan er mitt styre?

Disse punktene gir et godt bildet av styrets oppgaver i en slik situasjon. De er også egnet som grunnlag for å reflektere over hvordan ens eget styre fungerer. Er det virkelig en ressurs i den situasjon bedriften er i? Det kreves også mer av et styre i en krisetid, men administrasjonen kan oppleve dette som en belastning. De skal ha flere rapporter, flere styremøter, og de stjeler mye tid fra dem som skal utføre jobben med å snu bedriften. Vi vet at mange virksomheter venter for lenge med å sette inn nødvendige tiltak. Jeg vil ikke hevde at de lukker øynene, eller feier ting under teppet, men heller at man setter inn for svake tiltak og krysser fingrene. Det er ingen god løsning. Man må se krisen i hvitøyet!

Det viktigste punktet sett fra styret side

Det aller viktigste punktet for styret er det første punktet; styrets fremste oppgave under kriser er normalt å sørge for at adm. dir. gjør jobben med å lede selskapet ut av krisen. Det er stor forskjell på å lede en virksomhet i oppgangstider, og å lede en bedrift i krisetider, hvor man skal nedskalere og må si opp mennesker. Mange års efaring har vist meg at den som var riktig person til å bygge opp bedriften, ikke nødvendigvis er like god på å nedskalere i en krisetid.

Det er derfor viktig at styret følger tett opp for å sikre at riktige tiltak blir satt inn tidlig nok. Dette må gi god effekt fra starten, for det er liten grunn til å tro det bedrer seg over tid. I så fall akkumuleres problemene. Dersom styret tviler på effekten av tiltakene, blir det nødt til å være noe tøffere enn vi er vant med i Norge. For eksempel ved hente inn en leder som har gjort dette før, og som raskt kan sette seg inn i situasjonen og ta nødvendige grep. Det behøver ikke bety at CEO skal sparkes. Det er mulig å leie inn en CRO (Chief restructuring officer) som jobber sammen med CEO. Ikke helt vanlig i Norge, men ganske vanlig i andre land.

Uansett: Styret må ta grep raskt. Tid er en nøkkelfaktor i slike situasjoner – og ikke tro at det vil ordne seg. Dyktige, erfarne interimledere kan man få inn på 10 dager!

 

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg