Tar du verdibaserte beslutninger?

Av Petter Quinsgaard 29. oktober 2019

Finne meg på

Tar du verdibaserte beslutninger?I mange virksomheter legges det ned mye energi og arbeid i å definere verdier, men hvordan anvendes dette i den daglige ledelsen av virksomheten? Er det samsvar mellom liv og lære?

Når man tar seg tid til å definere virksomhetens verdier, gjør man dette med en hensikt. Verdiene skal si noe om hvem virksomheten er og hva omverdenen kan forvente seg fra virksomheten – hvordan den opptrer og handler i samspill med verden rundt seg.

Mange virksomheter har verdier som «Tillit», «Ærlig», «Åpen» og «Redelig». Dette er klare uttrykk for hvordan man ønsker å fremstå og bli oppfattet av omverdenen. Ja, hvis man konsekvent etterlever sitt verdisett vil omverdenen få inntrykk av at virksomheten er etterrettelig og til å stole på. Men om det skal skje, må beslutningene som fattes i virksomheten være i tråd med selskapets verdier. Dette høres kanskje enkelt ut, men i gitte situasjoner kan det være ganske vanskelig.

» Interimdagen 2020: Se program og meld deg på her!

Man kan ofte komme i situasjoner hvor en beslutning som er i henhold til virksomhetens verdier ikke er i virksomhetens kortsiktige økonomiske interesse.

La oss ta utgangspunkt i et selskap som har «Redelig» som en av sine verdier. Redelighet og det å bli oppfattet som redelig bygger tillit i markedet og gir et positivt omdømme. I en tenkt situasjon har dette selskapet ansatt en ny medarbeider som tidligere har jobbet for en konkurrent. Når vedkommende er vel på plass i sin nye jobb, viser det seg at han har tatt med seg kundelister fra sin tidligere arbeidsgiver og benytter disse for raskt å skape resultater. Nærmeste leder oppdager dette, og spørsmålet blir jo hva hun eller han gjør med saken.

Beslutninger uten forankring i selskapets verdier er skadelig for omdømmet

Det er ingen tvil om at selskapet vil øke salgsomsetning og resultat dersom den nye medarbeideren utnytter disse listene. Den økonomiske fordelen er åpenbar. På den andre siden er det å ta med seg kundelister både ulovlig og uetisk. En slik praksis vil dermed være i strid med selskapets verdi «Redelig».

verdibaserte beslutninger 1

Når man tar beslutninger som utelukkende er basert på virksomhetens interesser, og ikke har med seg verdisettet i vurderingen, tar man kortsiktige, opportunistiske valg. Omverdenen får med seg dette, og selskapets interessenter vil over tid ikke vite hva de kan forvente seg i neste omgang. Man får raskt et rykte på seg for å ha en tvilsom forretningsmoral.

Verdibasert ledelse handler om å ta verdibaserte beslutninger

Om man først kjører beslutningene gjennom virksomhetens verdisett blir man konsistent. Omverdenen oppfatter at man er forutsigbar og pålitelig. Man bygger tillit til organisasjonen.

Dette er ikke til hinder for at man kan ta kortsiktige opportunistiske beslutninger, så lenge de er i tråd med virksomhetens verdigrunnlag.

verdibaserte beslutninger 2

Når man trekker dette over på ren ledelse, og alle lederes beslutninger er forankret i virksomhetens verdier, får man det som kalles verdibasert ledelse. Dette er en kraftig ledelsesmodell som bygger kulturen i virksomheten i tråd med virksomhetens verdier.

Å være tro mot selskapets verdier bygger en positiv bedriftskultur

Ved å være konsekvent i sine handlinger og sikre at man opererer i henhold til virksomhetens verdigrunnlag legger man grunnlaget for utvikling av en positiv bedriftskultur. Når ledelsen lever virksomhetens verdier hver dag synes dette godt i organisasjonen, og verdiene får mening.

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: verdibasert ledelse


Petter Quinsgaard's photo

Av: Petter Quinsgaard

Petter Quinsgaard er seniorrådgiver i Interimleder. I 2003 grunnla han Abax og var med på å løfte selskapet fra 4 til 400 ansatte. Før det jobbet han 12 år i bilbransjen for Peugeot og BMW. Petter er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har bred erfaring fra ulike stillinger innen produkt, kvalitetssystemer, salg og markedsføring.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg