«The honest product» og bærekraftig ledelse

Av Vegard Rooth 12. februar 2019

Finne meg på

Ingunn Midttun Godal - Interimdagen 2019

«Vi lever i en verden hvor fake er et mer vanlig ord enn truth, hvor tillit er mangelvare, og hvor forbrukernes forventninger til oss som virksomheter er i endring.» Slik åpnet Ingunn Midttun Godal fra DNV GL foredraget sitt på Interimdagen. Hun mener løsningen på tillitskrisen er at bedrifter ikke bare viser frem smørsiden, men at de er åpne og ærlige om det som ikke går fullt så bra.

Fake news og «the honest product»

Uttrykkene post-truth (postfaktuell) og fake news (falske nyheter) fikk bein å gå på under presidentvalget i USA i 2016, og for forbrukere er tilliten er i spill på mange flater, både når det gjelder politikere, arbeidsgivere og de merkevarene og produktene vi forholder oss til.

Skal vi tro Ingunn Midttun Godal, som er Global Business Development Director i DNV GL Business Assurance, varer ærlighet lengst. Ved å snakke om det man sliter med og det man kan bli bedre på, skaper man tillit til virksomheten, produktene og budskapet man bringer til torgs.

Det er da man begynner å bli «The honest product», som er et begrep hentet fra en forskningsrapport fra Consumer Goods Forum og Futerra (sep 2018). Den viser at 70 % av forbrukerne er mer interessert i produktet enn i firmaet som har produsert det (30 %).

Se intervjuet med Ingunn Midttun Godal etter hennes foredrag på Interimdagen 2019. Intervjuer er Knut Skeie Solberg.

Ledere må (gjen)skape tillit til verdikjeden

55 prosent av forbrukere etterspør mer informasjon om sosiale forhold, HMS og bærekraft. Ved å gi produkter et menneskelig trekk forsøker man å komme nærmere svaret på hvordan man skaper tillit mellom mennesker og produkter, og dette handler om å vise hele seg. «The honest product» er da et ideal som blir viktigere og viktigere.

Forrige uke skrev CNN Business om fastfood-kjeden Chipotle, som for et år siden byttet ut sin CEO-gründer, Steve Ells, med Taco Bell-topplederen Brian Niccol. Den første utfordringen hans var nettopp å gjenetablere tilliten hos kundene etter E. coli-utbruddet som gjorde kunder i 14 stater syke i 2015/16.

Ett av Niccols tiltak var å synliggjøre hvilke ingredienser kjeden brukte. Sammen med forbedringer innen digitalisering og produktutvikling, har dette bidratt til at aksjeverdien har steget med 35 prosent det siste året. I det siste kvartalet av 2018 steg salget i digitale kanaler med 66 prosent. Det er ROI-en på kundens tillit.

Hva er viktigst i bærekraftig ledelse?

Da DNV GL stilte sine kunder dette spørsmålet, i forbindelse med verdikjeder, var miljøpåvirkning det viktigste aspektet, etterfulgt av økonomi og etikk. 76 prosent sier de fokuserer på bærekraftige verdikjeder fordi kundene forventer det – compliance var sekundært. Dette er en positiv endring, selv om veien fremdeles er lang å gå, da kun 7 prosent sier de har kontroll på alle ledd i verdikjeden.

Har vi nubbesjans til å nå FNs bærekraftsmål?

Ingunn mener det er en fordel er at vi ikke trenger å bruke tid på å diskutere hva bærekraft er. FN har allerede definert det klart og tydelig i sine 17 bærekraftsmål fra 2015. Vår jobb er å levere på dem. Men gjør vi det? Ifølge DNV GLs rapport The Future of Spaceship Earth, fra 2016, ligger vi dårlig an på disse målene.

Det er nedslående lesning, men Ingunn øyner håp, noe hun illustrerer med forløperen til FNs bærekraftsmål, nemlig FNs 8 tusenårsmål fra 2000. Dette var hårete mål for utviklingsland, som man ikke trodde man skulle nå. Ingunn viste frem en t-skjorte hvor disse målene sto skrevet på baksiden, en gave fra hennes far.

FNs tusenårsmål Ingunn Midttun Godal t-skjorteMål nummer fire betydde spesielt mye for henne – at man i løpet av 2015 skulle halvere barnedødeligheten. I 2015 hadde man nådd dette. I dag er mer enn 100 millioner barn vaksinert, og man estimerer at dette har reddet livet til 10 millioner barn. Dette var et resultat basert på et godt samarbeid mellom privat og offentlig sektor, hvor Bill Gates var en vesentlig bidragsyter.

Ingunn er ærlig på at hun ikke vet om vi kommer til å nå de 17 bærekraftsmålene innen 2030. Det er ikke lett å vite. Men hun har et enkelt budskap til norske ledere: Take action, it's your world!

Jeg vil gjøre det jeg kan – hva med deg?

NB: Jeg anbefaler deg å sette av 25 minutter og se Ingunns foredrag – klikk her for å få tilgang til dette og alle de andre foredragene på Interimdagen 2019.

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: Bærekraftig ledelse, bærekraft


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle