Verdien av interimledelse

Av Vegard Rooth 1. september 2020

Finne meg på

Verdien av interimledelseInterimledelse er dyrt, sier noen. Kanskje. Men har du råd til å la være? Hva skjer om du får inn riktig leder på riktig tidspunkt? Hva er verdien av å få gjennomført det du har planlagt og snakket om lenge? Hva er verdien i år, neste år eller om fem år? Og hva skjer om du ikke gjør noe? Ingenting, og det er ofte dyrt.

På 3, 6 og 12 måneder skjer det veldig mye i en bedrift. Det kan skapes nye måter å jobbe på, som gir permanent gevinst, noe disse casene er eksempler på: «Trengte en leder som kunne sette standarden», «Interimleder gjorde røde tall svarte og ble CEO», eller «Økte selskapsverdien fra 350 millioner til 1,8 milliarder på fire år».

Kommer opp i høy fart på kort tid

Når interimledere starter i et nytt oppdrag, har de erfaring fra tilsvarende case. De setter seg derfor raskt inn i situasjonen og begynner å levere. De er «unattached» og kan se virksomheten utenfra og inn. De er upolitiske, våger å kalle en spade for en spade og får derfor høy fart på kort tid. Rett og slett fordi de har et rent fokus på å få jobben gjort og nå de mål som er satt.

I tillegg jobber interimlederen med et meget erfarent team av rådgivere på bakrommet, om du kontakter de rette ISP-ene (Interim Service Providers). Vi i Interimleder har hatt gleden av å hjelpe våre kunder med å oppnå det de ønsker siden 2001. Mange hundre prosjekter er gjennomført og fulgt opp. Denne erfaringen nyter både kunder og interimledere godt av når målsettingene skal nås i krevende oppdrag. 

Dette sier våre kunder og interimledere

Når vi jobber systematisk sammen med våre kunder og interimledere er dette en fantastisk arena hvor vi hele tiden kan utvikle oss. God og løpende dialog, sammen med evalueringer underveis og etter fullført oppdrag, setter oss i stand til å bli enda litt bedre i neste prosjekt enn i forrige.

Her noen uredigerte utsagn i forbindelse med sluttevalueringene vi har gjennomført de siste årene:

Kunder:

 • God dialog med selger/ledelse. Trygghet om at vi får bra folk.
 • God oppfølging underveis og god løpende dialog.
 • Vi fikk reell støtte i en overgangsperiode.
 • At vi ikke gjorde det tidligere!
 • Dette har vært en positiv opplevelse for oss. Interimlederen har tatt ballen og løst mange utfordringer. Han har evnet å være «nøytral» i rollen – og sikret at vi har kommet godt i gang.

Interimledere:

 • Bra og tett løpende oppfølging! Rask respons ved behov for kontakt.
 • Strålende samarbeid!
 • Jeg var meget heldig som fikk en usedvanlig kompetent, reflektert og dyktig leder fra Interimleder AS som min kontaktperson. Det har vært berikende å sparre og drøfte ulike tema underveis med han.
 • Bra oppfølging og en profesjonell onboarding-prosess

Det er tilfredsstillende å lese slike tilbakemeldinger. Samtidig er det selvsagt lærerike variasjoner i tilbakemeldingene. Verdien og energien i dette er en god kilde til utvikling.

Gjennomgående er både kunder og interimledere helt i toppen av skalaen fra 1 til 6 når de svarer på sluttevalueringene:

Interimleder AS - sluttevalueringer for oppdrag

Value for Money!

Det er fascinerende å se at våre kunder sier at de stadig får mer verdi for pengene, når de svarer på sluttevalueringene. Vi ser også tydelig at eiere ofte svarer 6 på dette spørsmålet. Kanskje er det ekstra tydelig å se verdien som eier.

Hva du kan forvente

Vi gleder oss over at våre kunder og interimledere lykkes, og vi ser alltid frem til neste kontaktpunkt. Hver gang vi møtes og snakkes, blir vi litt bedre enn før, og vi kommer nærmere de idealene vi har satt oss:

 • Internt skal vi være konsistent utviklende for våre kunder og interimledere. De skal oppleve konsekvent 100 % leveranse, vi jakter på vår gode samhandling, vi gir assist og spiller hverandre gode.
 • Som kunde opplever du at vi er mer opptatt av at du skal lykkes med din business enn at vi faktisk leverer en leder. Vi tar 360-grader-perspektivet på din situasjon og er en trygg partner, slik at du «feel the difference», på nynorsk.
 • Som interimleder opplever du å ha en coach på bakrommet som er verdifullt til stede for deg. Du vil lykkes med oss og være relevant i din rolle.
Ønsker du en uforpliktende prat om interimledelse, hører vi gjerne fra deg.

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

gratis-guide-exit-planning-CTA

Siste innlegg