Vil Ole Gunnar Solskjær lykkes som interimleder?

Av Vegard Rooth 1. januar 2019

Finne meg på

Vil Ole Gunnar Solskjær lykkes som interimleder?Nyheten om at Ole Gunnar Solskjær tar over for José Mourinho som interim manager for fotballklubben Manchester United tok hele Norge med storm. Siden vi er midt i kåringen av Årets interimleder 2018, synes jeg det er passende å skrive en kort kommentar om hvorfor Solskjær ble valgt til å lede verdens største fotballag, hvor stor sjansen hans er for å lykkes, og om han kan bli en kandidat til Årets interimleder 2019.  

Kjenn situasjonen og bygg bro

Det du har gjort før, er som regel det du kan gjøre effektivt, som interimleder. Kjenner du strukturen der du skal inn og kan bygge nødvendige broer?

OGS kjenner Manchester United, både som spiller og trener, og har tilliten til flere av de viktige premissgiverne. Eiere, styre, spillere, støtteapparat, fans, med flere, er noen han kjenner til, og de kjenner til han. Han kjenner både kulturen, systemene og rollene, og har derfor gode forutsetninger for å begynne å virke fra dag 1.

Vi tror dette kan være viktige årsaker til at nettopp OGS blir valgt som interimleder.

Vil Solskjær lykkes, og kan han bli Årets interimleder 2019?

Fra kriteriene for årets interimleder sakser vi følgende:

  • Prisvinneren har levert verdi for kunden, både monetært og immaterielt. Han eller hun har vist en svært god evne til å komme raskt inn i organisasjonen og gjort nødvendige grep.
  • Prisvinneren skal ha markert seg særlig som god leder, og må kunne vise til oppnådde resultater iht. oppdrag (f.eks. markedsmessig, økonomisk, organisasjonsmessig etc.)

OGS kan meget vel bli en god kandidat, og vi vil følge godt med. Et dilemma når ledelse skal vurderes, er at det ofte tar tid fra de riktige lederhandlingene blir gjort, til de gir synlige resultater.

Det gjelder også fotballklubber, som i tillegg bedømmes ut fra ukentlige resultater fra enkeltstående kamper og posisjonen på tabellen, som er svært synlige KPI-er.

Hvorvidt det er noen hjelp for OGS vites ikke, men her er begrunnelsen juryleder Kåre Frydenberg leste opp for Årets Interimleder 2017:

    • Interimlederen ser med én gang når verdikjeden ikke fungerer, setter inn tiltak og følger opp at aktivitetene gjennomføres.
    • Interimlederen er en besluttsom leder med sterk gjennomføringskraft og er uredd i gjennomføring av forbedringer.
    • Interimlederen har gjennomført omfattende effektiviseringstiltak som har bidratt til en betydelig forbedring av resultat og kontantstrøm i konsernet.
    • Interimlederen er en redelig og etterrettelig leder som ikke tillater at noen går på akkord med lover og regler. Han lever som han prediker.

Årets Interimleder 2017 var konsernsjef i Jøtul, Nils Agnar Brunborg. Er det en overføringsverdi til manager-jobben i Manchester United? Vi tror det!

Fra interim til fast?

I cirka 10 % av oppdragene vi leverer, blir interimlederen fast ansatt. Vi har åpning for slikt i våre kontrakter med kundene, men det er kundene selv som må overbevise interimlederen om å velge fast ansettelse. Jøtul lyktes med dette.

I noen tilfeller er det såkalte «Try & Hire oppdrag», hvor det allerede er en intensjon om å finne frem til en fast ansettelsessituasjon. Hva tanken er om dette i Manchester og hos OGS vites ikke, men vi vil tro de ikke er fremmede for det, om interimperioden blir god, noe som også spås av Cardiff-sjef, Neil Warnock:

«Han kan ikke tape. Hvis han holder fortet til slutten av sesongen, og hvis han gjør det bra, vil han få et par år.»

Vi har flere ganger understreket hvor viktig det er at vi som ledere fokuserer på at det skal gå godt med Laget, også etter at vi har løpt vår lederetappe. Vi tror dette gir både interimlederen og selskapet best og flest muligheter for valg. Det ultimate for noen ledere kan være å bli fast ansatt. Gjelder det også for OGS? Jeg gjetter at det er tilfelle.

Jeg håper dog, og tror, at OGS går inn i dette for å gjøre interimperioden optimal, også med tanke på perioden etter han. Å gå inn i historieboken som en interim manager som snudde skuta og la et grunnlag som styrket «The Red Devils» i lang tid fremover, vil ikke bare være en fjær i hatten for Solskjær, men det vil også være til glede for klubben, eierne, og ikke minst den skandinaviske fanklubbens økende antall medlemmer (38 000 i dag).

Lykke til, OGS!

Se foredragene fra Interimdagen 2020.

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Se foredragene fra Interimdagen 2020.

Siste innlegg

Temaer

Se alle