4 typer ledelse som vil prege 2020

Av Vegard Rooth 7. januar 2020

Finne meg på

4 typer ledelse som vil prege 2020Hva er ledelse? Hvilke typer ledelse finnes, og hvilken ledelse er best? Disse spørsmålene har det blitt skrevet kilometervis av bøker og artikler om gjennom århundrer. På startstreken av et nytt år, og i første etappe av det nye 20-tallet, er det derfor med en stor dose ydmykhet at jeg drister meg til å spå litt om ledelsesformene jeg tror vil bli mye omtalt og praktisert i 2020.

Lederfilosofier

Siden mennesker alltid har vært og alltid vil være den viktigste faktoren i utvikling av organisasjoner, er all god lederteori verdifull. Studerer du Taylor, Fayol, Weber, Mazlow eller Hertzberg, vil du garantert få nyttig kunnskap som du kan anvende i din egen lederrolle og -filosofi. Som ledere er vi alle forskjellige. De vil leder er også forskjellige.

Vi trenger derfor kunnskap om ulike ledelsesformer, og hvor de passer best, så vi har et ledelsesreportoar å spille på i de forskjellige scenariene vi må lede i. Jeg har stor tro på motiverende ledelse, men det er også situasjoner hvor autoritær ledelse har sin plass. Ledelse er ingen «one size fits all», og godt er det.

Hva er ledelse?

Den kinesiske tenkeren Lao Tsu er kjent for å ha sagt at våre tanker blir ord, som igjen blir handlinger, som igjen blir vaner, som igjen danner vår karakter, som til syvende og sist bestemmer vår skjebne.

Klarer man som leder å få de man leder til å tenke riktig, er mye gjort.

Menneskeheten har i sine mindre hederlige øyeblikk gjort mye rart for å forsøke å manipulere folks tankeliv. I tidligere tider var man faktisk villig til å bruke lobotomi i forsøk på å påvirke menneskers tanker for å endre deres handlinger. Heldigvis gikk dette fort av moten.

Mitt grunnleggende perspektiv på ledelse er å skape tanker hos meg selv og de rundt meg. Ikke bare hjernen, men også hjertet (følelsene) må aktiveres. Som leder må jeg skape et godt vekstmiljø for positive og produktive tanker. Gode tanker er en forutsetning for gode handlinger, som igjen kan etablere mønster og prosesser som gir resultater.

Veldig mange fokuserer altfor mye på resultater og handlinger, og kunne tjent mye på å øke fokuset på et miljø som gir gode vekstvilkår for produktive tanker. Da kommer resultatene av seg selv.

Fire typer ledelse som vil prege 2020 (og kanskje det neste tiåret)

Det kommer stadig nye begreper innen ledelse. Jeg ønsker dem velkommen, fordi det gir ledelsesfaget flere nyanser. Nyord som mangfoldsledelse, bærekraftsledelse, digitaliseringsledelse og endringsledelse skaper nye tanker, nye miljøer, nye prosesser, og ikke minst, en ny fremtid! Dette trenger både virksomhetene, samfunnet og verden for øvrig. Her er fire ledelsesformer jeg tror vil bli mye omtalt og praktisert i 2020 og videre.

1. Mangfoldsledelse

 • I min bok er dette energiskapende ledelse. Slik et batteri med pluss og minus skaper energi, vil mangfold i form av forskjellig kjønn, alder, kulturell bakgrunn gjøre det samme.
 • Er krevende fordi man må forstå nok om de som er forskjellige fra seg selv til å kunne tilrettelegge for og gjennomføre god samhandling.
 • Les mer om mangfoldsledelse her.

2. Prestasjonsledelse

 • I min bok er dette prosessledelse. Dyp innsikt i og engasjement for prosessene som driver oss fremover. Mange misforstår og fokuserer på resultat.
 • Er krevende fordi det krever nok faglig og menneskelig innsikt til å være en god sparringspartner med ledere, avdelinger og mennesker generelt.
 • Les mer om prestasjonsledelse her.

3. Bærekraftsledelse

 • Dette er endringsledelse, men nå med et fokus på å gjøre prosesser bærekraftige eller å skape bærekraftige produkter.
 • Det er mindre krevende å lede og drive bærekraftige prosesser enn å skape de nye bærekraftige produktene – men begge deler er nødvendig for å skape en bærekraftig økonomi i virksomheter.
 • Les mer om bærekraftig ledelse her.

4. Digitaliseringsledelse

 • Dette er også endringsledelse, men med et fokus på å digitalisere prosesser eller å skape digitale produkter. Det går relativt sett ikke fortere i dag enn tidligere. Det opplevdes nok som et like raskt fremskritt da boktrykkerkunsten kom, som da bilen kom. Mantraet er: «Vil du være med så heng på!» Eller enda bedre: «Gå den stien ingen har gått før, så kommer de andre etter, og så skaper du fremtiden! Den som kommer dit først gjør det!»
 • Er krevende fordi det må tenkes nye tanker. Å tenke og gjøre det samme som før og tro at det skal bli endring, er definisjonen på galskap. Å se løsninger som endrer prosesser, erstatter eksisterende produkter, eller skaper helt nye, krever både miljø og mot!
 • Les mer om hvordan bli en mer digital leder her.

Vi i Interimleder AS vil fortsette vårt fokus på lederskap i vår utvikling for at våre kunder skal lykkes enda bedre – og vi gleder oss til fremtiden! Neste milepæl på denne reisen er Interimdagen den 28. januar på Grand Hotell!

Her ønsker vi å skape et miljø for nye tanker, som kan gjøre deg til en bedre leder i 2020 og tiåret som ligger foran oss. Her står både bærekraftsledelse, prestasjonsledelse, mangfoldsledelse, samt produksjonsledelse på agendaen!

Håper å se deg der!

Se videoene fra interimdagen 2020

 •  

Temaer: Bærekraftig ledelse, Endringsledelse, prestasjonsledelse, mangfoldsledelse, bærekraftsledelse, digitaliseringsledelse, prosessledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle