Hvordan lykkes du som interimleder?

Av Vegard Rooth 5. september 2017

Finne meg på

20170831_seminar-1.jpg
Ledere løper alltid stafett, og interimledelse er en egen disiplin. Derfor arrangerer vi samlinger med fokus på interimledelse som fag og det å være interimleder i praksis. Her oppsummerer vi seminaret Hvordan lykkes du som interimleder? som ble avholdt torsdag 31. august.

Vi er ledende på interimledelse i Norge. Et av tiltakene vi prioriterer for viderutvikle interimledelse som fag og forsterke miljøet rundt bransjen, er å arrangere egne samlinger for våre interimledere. Både det faglige og det sosiale er viktig i disse samlingene, som finner sted to ganger i året.

Status og utsikter for interimledelse (Vegard Rooth, Interimleder AS)

Undertegnede hadde gleden av å ønske velkommen og løpe første etappe i seminaret som ble avholdt torsdag 31. august i lokalene til Polyteknisk Forening i Oslo: Hvordan lykkes du som interimleder? Forberedelse, oppstart, gjennomføring, avslutning og oppfølging.

Tittelen på dette seminaret appellerte nok mest til ferske interimledere, som var representert i stort flertall. Av de nærmere førti som deltok totalt, var det kun 1 av 4 som hadde erfaring fra interimoppdrag.

En interessant ekstra observasjon var at blant de med erfaring, hadde bare 4 (av 10) fått oppdrag via en Interim Service Provider (ISP).

I Norge er det fortsatt slik at svært mange interimoppdrag kommer i stand via nettverk. Denne praksisen har vært svært vanlig i Norge i mange år, og er mer utbredt i Norge enn i andre europeiske land, hvor bruk av ISP er langt mer vanlig

Fordelen med å bruke en Interim Service Provider er åpenbar: Oppdragsgiver har flere kandidater å velge mellom. Et større utvalg øker sjansen for å finne den "perfekte" interimlederen til et oppdrag.

Sterk vekst

Også i Norge begynner bedrifter nå for alvor å få opp øynene for interimledelse via ISP. Det er vi i Interimleder AS et bevis på, med en vekst i etterspørsel og omsetning i inneværende år som nærmer seg en dobling av fjordårets tall. Vi opplever blant annet en solid økning i antall henvendelser via web, som vi tilskriver målrettet markedskommunikasjon i digitale kanaler over lang tid, blant annet denne bloggen.

Men den viktigste årsaken til nye oppdrag er fortsatt gjenkjøp. Hele 42 prosent av vår oppdragsmengde er et resultat av høy kundetilfredshet og tillit! Vi leverer topp kvalifiserte interimledere til krevende oppdrag, og summen av kvalitet i alle ledd gjør at kundene våre kommer tilbake.

Ingen fasit på "riktig" interimledelse

Jeg har selv 10 års erfaring som interimleder, og delte noen av mine erfaringer i seminaret. Hvordan jeg har valgt å løse mine lederoppdrag er imidlertid ingen fasit for andre. Hver interimleder må finne sin ledermåte og tilpasse den til sitt oppdrag, innenfor noen rammebetingelser som er unike for interimledelse.

Til å belyse dette nærmere for deltakerne, hadde vi både interne rådgivere og en interimleder med ferske erfaringer.

Her kan du se min presentasjon fra seminaret

Hvordan selger du deg inn som interimleder? (Tor Hansen, Interimleder AS)

Tor Hansen har mange års erfaring med å matche interimledere med oppdragsgivere. I Interimleder AS går vi ut med en 10-dagers garanti til kundene, og da sier det seg selv at arbeidet med å finne riktig leder må skje med høy grad av effektivitet og presisjon.

Med en base som rommer rundt regnet 2000 erfarne og høyt kvalifiserte ledere, ligger det i kortene at det er tøff konkurranse om oppdragene. Derfor er det veldig viktig at du har en oppdatert CV og selger deg selv så godt som mulig i en søknad.

- Uansett hvor god match du har i forhold til oppdraget, og hva du har av tidligere erfaring fra tilsvarende oppgaver, så finnes det nesten alltid en eller flere andre kandidater som er minst like gode eller bedre.

I Tor sin presentasjon fra seminaret finner du en mengde nyttige tips og råd til hvordan du øker dine sjanser i konkurransen om interimoppdrag.

Hvordan lykkes med et interimoppdrag? (Rolf Henrik Svendsen, Interimleder AS)

Hva kjennetegner en god interimleder? Dette var et av hovedspørsmålene som ble ivrig diskutert da Rolf Henrik Svendsen gikk rett i kjernen av seminartemaet; hvordan lykkes som interimleder?

Et viktig nøkkelord (blant flere) i denne diskusjonen var uavhengighet. En av de profesjonelle fordelene ved en interimleder er at hun eller han utfører en jobb uten bindinger til selskapet eller menneskene som jobber der. Uavhengigheten gir en objektivitet som er nyttig både når strategier skal utarbeides, tiltak skal besluttes og endringer skal gjennomføres.

Rolf tok også for seg en rekke viktige faktorer som interimledere må ha fokus på når de skal lykkes i et oppdrag, for eksempel: Mandat (bør være avklart/må forankres/skapes), kultur og miljø, verdier og holdninger, adferd og relasjoner.

Her kan du se Rolf Henrik sin presentasjon fra seminaret

Å skape varige resultater på kort tid (Anne B. Heyerdahl)

Anne B. Heyerdahl bidro i seminaret med ferske erfaringer som Interim Category and Procurement Manager i en grossistvirksomhet. Anne er en leder med mye erfaring, både som toppleder og konsulent. 

Anne har tidligere blogget for oss om Supply Chain som en strategisk viktig funksjon.

I dette interimoppdraget, hvor hun i praksis fungerte i en mellomlederrolle, var det en stor fordel å samtidig ha topplederperspektivet. Våre interimledere er ofte positivt "overkvalifiserte" for stillingene de går inn i. Nettopp derfor er de i stand til å gjøre en jobb som i mange tilfeller overgår oppdragsgivers forventninger og bidrar til den høye kundetilfredsheten.

Anne fortalte hvordan hun i praksis gikk fram og brukte sin ledererfaring til å involvere og motivere de ansatte i store omstillinger - både på systemsiden, i organisering og i arbeidsmetodikk. Hennes tre "suksesskritertier" i jobben var: 

  1. Involvere
  2. Skape relasjoner og tillit
  3. Sette av nok tid til refleksjon for å håndtere de mer komplekse utfordringene

I løpet av bare 6 måneder skulle hun både utføre endringer og, ikke minst, etterlate en god plattform for videre handling! Dette var erfaringer som deltakerne lyttet til med stor interesse.

Her kan du se Anne B. Heyerdahl sin presentasjon

Overleveringen til nestekvinne/mann (Leanne Drøyer)

En annen kvinne som er opptatt av hva man etterlater seg etter et interimoppdrag, er Leanne Drøyer. Leanne har mange års erfaring fra Managent for hire, og i sommer ble hun en del av vårt rådgiverteam i Interimleder AS.

I seminaret delte hun personlige erfaringer fra oppdrag og presenterte en forankringsmodell som bidrar til å kvalitetssikre avslutning av oppdraget og overlevering til neste leder.

Ifølge Leanne bør interimledere tenke overleveringen i tre faser: Før, underveis og etter. I hver fase er det ulike situasjoner og oppgaver som krever refleksjon og handling, og som påvirker såvel sluttkvaliteten på arbeidet som interimleders personlige opplevelse av oppdraget. Å overlevere et oppdrag med kvalitet er viktig - ikke bare for kundens ve og vel, men også for egen følelse!

Her kan du se Leanne sin presentasjon fra seminaret

Neste mulighet: 31. januar 2018

Som nevnt innledningsvis er våre interimlederseminarer også en viktig arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Den sosiale faktoren var høy både før og mellom foredragene, mange nye kontakter ble knyttet, og de ferske interimlederne fikk forhåpentligvis svar på sine spørsmål om hva som venter dem i interimlederrollen.

Neste samling skjer på Interimdagen 2018 som vi arrangerer 31. januar neste år, og hvor vi dessuten skal kåre Årets Interimleder 2017. Hold av datoen i kalenderen - invitasjonen er rett rundt hjørnet!

LES OGSÅ: Interimdagen 2017 - en erfaringsstafett

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle