Leadership eller management for hire?

Av Vegard Rooth 2. april 2019

Finne meg på

Leadership eller management for hire?Det er rart med etablerte begreper. Hvordan blir de til, hvordan skapes nye, hva gjør de med tankesettet vårt? Det siste er kanskje det viktigste, siden tanker er grunnlaget for handlinger og resultater.

Av den grunn har vi konsekvent brukt ordet «leadership» i stedet for «management» i vår kommunikasjon, når vi skal beskrive det vi fokuserer på og leverer. Når jeg hører ordet «management», hører jeg «styring og administrasjon». Men når jeg hører «leadership», hører jeg ledelse – med andre ord å hjelpe ordinære mennesker til å oppnå ekstraordinære resultater. Og det er først og fremst ledelse våre interimledere gjør i sine oppdrag for våre kunder, selv om det hender det leveres styring og administrasjon også.

Les også: Tre trekk som kjennetegner en innovativ leder »

Leadership og Management ... engelsk eller «ny-norsk»?

Vi bruker stadig flere engelske uttrykk i vår «ny-norske» dagligtale, sikkert til irritasjon for Språkrådet.

Når vi i Norge hører uttrykkene, betyr de nok generelt noe litt annet enn når de brukes i andre land. Jeg tror for eksempel mange briter tenker ledelse med stor L når de omtaler en Manager i en fotballklubb, som for eksempel Ole Gunnar Solskjær, som nylig ble fast ansatt som Manager i Manchester United etter en interimperiode.

Slår man opp i ordbøker, kommer følgende definisjoner opp på de to engelske begrepene:

  • Management: Administrasjon, drift, forvaltning og foretaksledelse
  • Leadership: Lederskap

Når Solskjær omtales i mediene, er det lederegenskapene hans som trekkes frem – ikke det at han er spesielt god på administrasjon. Han forstår kulturen, ser menneskene, får frem det beste i folk, og så jobber han nok rimelig strukturert og systematisk for å utvikle prestasjoner. Dette er velkjente, viktige suksessfaktorer for både ledere generelt og interimledere spesielt.

Les også: Hva er forskjellen på interimledelse og management for hire?

Hva betyr dette for deg, og for hvordan utøver du ditt …?

Ord og uttrykk kan, som sagt, skape tanker, handlinger og resultater. Det er derfor viktig at du velger dine ord med omhu. I Interimleder AS er vi bevisste i vårt ordvalg, både i denne og andre sammenhenger, med tanke på å løse våre kunders utfordringer gjennom de interimlederne vi jobber med. Etterspørselen og behovet er større for Leadership enn for Management.

Så er det opp til deg å velge dine ord. Hvilke ord bruker du nå for å beskrive det du leverer til dine interessenter, finnes det ord som har mer passende konnotasjoner? Hvilke ord vil du bruke for å utvikle deg og det miljøet du er en del av?

Jeg hører gjerne dine tanker!

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: Ledelse, management for hire


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle