Leie en interimleder – slik fungerer det i praksis

Av Vegard Rooth 26. september 2017

Finne meg på

Slik fungerer det i praksis å leie en interimleder.Hvordan velges en interimleder til et oppdrag? Hvordan går han eller hun fram for å løse oppgavene? Hva skjer når oppdraget er ferdig? Hvis du vurderer å leie en interimleder, eller er nysgjerrig på interimledelse av andre årsaker - her beskriver vi essensen i et typisk oppdrag, fra start til slutt.

En interimleder skiller seg fra ordinær leder/ansatt og må for all del ikke forveksles med en konsulent. En interimleder er en uavhengig leder med ledergener og erfaring som kommer inn i en lederjobb i kraft av å være en gjennomfører.

I det følgende gir vi en beskrivelse av hvordan interimlederen går inn i et typisk oppdrag, utfører det, og avslutter. Ingen oppdrag er 100 % identiske, men en interimleders kjerneoppdrag er å utføre de oppgavene og gjennomføre de tiltakene som kreves av en leder i en gitt situasjon.

LES OGSÅ: Når er det riktig å bruke en interimleder? 10 typiske tilfeller.

1. Forberedelser

Allerede før oppdraget starter, vil Interim Service Provider (ISP) og oppdragsgiver forberede en behovsbeskrivelse og en situasjonsbeskrivelse som den valgte interimlederen kan sette seg inn i sammen med kunde og ISP.

Interimlederen forbereder seg helt frem til han blir presentert og introdusert for den operative organisasjonen, gjerne i samspill med styreleder eller annen ledelse som bidrar i den innledende stafettvekslingen.

2. Inngang

Inngang handler om at interimleder skal komme raskt i inngrep med organisasjonen. I praksis er det jo mange individuelle måter og tilnærminger, men grovt oppsummert kan vi si at interimlederen leser rapporter om natten og snakker med folk om dagen.

Les gjerne Lars Lemhag sitt innlegg "Ny leder i ny virksomhet? Slik blir du en «ringrev» på bare to uker!"

3. Implementering og iverksetting

Hele kjernen i et interimoppdrag er at interimlederen har erfaring som gjør at han eller hun kan implementere og iverksette raskere enn en vanlig leder. Erfaring og "gjort det før" er hovedgrunnen til at interimlederen er så effektiv. 

En annen åpenbar fordel med interimlederen er uavhengigheten. En interimleder har ingen personlige bindinger til organisasjonen, og heller ingen egeninteresse utover å gjennomføre en prosess. Dermed har interimlederen både objektivitet og kortere vei til handling. 

Mange ledere synder ved å ikke iverksette - de snakker for mye og gjør for lite. Interimlederen derimot, har fokuset på å gjøre. I de aller fleste tilfeller er det lettere å justere en skute som er i fart, enn å sette farten!

LES OGSÅ: Ledelse er å gjøre

"Vil du være med, så heng på." Det er alltid sånn at at noen i organisasjonen ikke henger på. Dette må interimlederen selvsagt ta hensyn til, men ikke slik at de andre merker det. Og det må ikke få bremse fremdriften.

4. Forberedelse til exit

For interimlederen er det viktig å tenke på at skuta skal fortsette også etter stafettveksling. Jeg bruker å si til våre interimledere at de må dele ut kammer, for da kan folk "greie" seg selv. En viktig del av interimlederens jobb er å gjøre andre selvgående, og seg selv overflødig.

Overlapp er viktig. En interimleder må engasjere seg i den som skal ta over stafettpinnen. Kanskje er det en "ung og lovende" som skal ta over sjefsstolen. Da bør interimlederen legge ekstra godt til rette for at vedkommende kan forberede seg til den nye stillingen.

Interimlederen kan også være en verdifull sparringspartner for et search-selskap som skal finne en permanent leder virksomheten. Han eller hun kan gi råd og bidra i utvelgelsesprosessen, både sammen med searchselskapet, og senere med styre og ledelse, som skal ha denne personen på plass.

LES OGSÅ: Finne ny daglig leder raskt? Unngå disse fellene.

5. Exit

I exit-fasen skal interimlederen slippe stafettpinnen, men fremdeles være der som støtte for den lederen som skal kjøre videre på det interimlederen har skapt på sin etappe for selskapet.

Selvfølgelig er man sliten etter å ha løpt sin etappe, men siste rest av pust bruker man til å heie den neste lederen fram. I god interimlederånd skal man helst kunne se seg tilbake og si: "Dette var jeg med på. Se hvor bra det går med selskapet nå!"

LES OGSÅ: Stafettløping i lederposisjon

Noen ganger skjer det at interimleder og oppdragsgiver finner hverandre og inngår et mer langvarig forhold, og kanskje fast ansettelse. I cirka 10 % av oppdragene tar interimleder selv den neste etappen. 

Oppdragsgiver kan også velge å bruke interimlederen som rådgiver etter endt oppdrag. Noen interimledere blir senere tilbudt styreverv i selskapet. Dersom kunden ønsker det, kan den samme interimlederen også leies inn igjen til et nytt oppdrag ved en senere anledning. "Oppdragssyklusen" starter da på nytt.

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle