Når og hvordan skal et oppstartselskap ansette ny CEO?

Av Sverre Holen 14. juni 2016

success-1093891_1280-336460-edited.jpgEr du gründer så kjenner du problemstillingen: Du starter et selskap ut fra en idé (din idé) og selskapet vokser. I starten er du drivkraften i alt. Etter hvert kommer du i en situasjon hvor du sitter med mange oppgaver du ikke liker og kanskje heller ikke er så god til å løse. Det du derimot er god til, får du mindre og mindre tid til. Når innser du at du må ha en ny leder for å lykkes – og hvor langt inne sitter dette hos deg?

Gründeren

Det er ditt firma, du har utviklet det til å gå riktig vei. Undersøkelser viser at kun en liten prosent av gründere har kompetansen og erfaringen som skal til for å få et selskap til å vokse videre etter at selskapet har kommet et stykke på vei. Når selskapet begynner å få fotfeste i markedet, trenger det en annen type lederskap for å skape optimal utvikling. Det er avgjørende at styret ser de tydelige tegnene på at det er tid for endring.

En smart gründer forstår at det er en sammenheng mellom det å kreere markedsverdi og det å ha kontroll og styring. Det betyr da som oftest å få inn en ny daglig leder. Her må det legges opp til et samarbeid mellom gründer og styre. Det forutsetter selvsagt at selskapet har et oppegående styre. For å lykkes er det viktig at gründer og styret planlegger denne endringen over tid. Å ansette en ny leder er ikke noe man kan ta på sparket. Det må tenkes nøye gjennom.

Hvordan bør en ny daglig leder være?

Den riktige CEO vil komplettere den eksisterende kompetansen i selskapet og ha erfaring i å oppskalere og lede et selskap gjennom denne fasen. Selvfølgelig må vedkommende være en god leder som kan skape en kultur i selskapet som er kundeorientert (en del slike selskaper har jo en klar tendens til å være produktorienterte!) og bygge et effektivt og godt team. I denne fasen hvor selskapet skal vokse, er det også viktig at man tenker nytt når det gjelder både organisering og struktur.

En av problemstillingene blir også hva som skjer med gründeren? Hvilken posisjon skal den eller de ha videre i selskapet? Dette må gjøres på riktig måte kan by på ganske store utfordringer før man finner en løsning. Vi kan ofte se at gründeren får en rolle som CTO, CMO eller tilsvarende, og det kan fungere meget bra.  

Det er viktig å bygge et godt team hvor den nye CEOen og gründerne er viktige. I et gründerselskap er jo ofte ledelse og struktur ganske løs, noe som må strammes opp. I tillegg er det nødvendig å bygge opp systemer som gir nødvendig input og oversikt.

Jeg mener at overlappingen skal være relativt kort, men det er viktig for den nye lederen å få med seg kunnskapen og tankene til gründeren, slik at det her ikke blir et gap. Etter min mening skal en overlappingsperiode ikke være mer enn 14 dager.

Hvor finner man den riktige lederen?

Det er et avgjørende skritt for selskapet å få inn den riktige personen i denne rollen. Det er derfor også viktig at man på forhånd har klare meninger om, og forventinger til, den som skal fylle rollen. Når man har dette klart, kan man søke i sine nettverk, ta kontakt med rekrutterer/headhunter eller gå til et interimlederselskap og sjekke om de har kandidater med den riktige profilen og bakgrunnen, og som kan begynne raskt.

Det kan også være aktuelt å leie inn lederen to til tre dager i uka i starten, og ikke på full tid.

Selskapets suksess i en situasjon hvor det raskt skal vokse henger på å få inn riktig CEO til rett tid!

 

Snakk med en ekspertKontakt oss for en uforpliktende samtale

 

Temaer: Ledelse, Ansette leder


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle