Velg din eier og leder med omhu

Av Vegard Rooth 16. mai 2017

Finne meg på

Velg din leder og eier med omhu. Oppsummering av seminar i regi av Interimleder og Credo Partners.
Bedrifter starter, vokser, møter utfordringer og dør - eller vokser videre? Riktig eierskap og lederskap er ofte et være eller ikke være for bedrifter i ulike faser og situasjoner. Dette var tema da Credo Partners og Interimleder inviterte til gratis seminar 10. mai.

Frokostseminaret "Velg din eier og leder med omhu" ble arrangert i BDO sine lokaler i Munkedamsveien i Oslo. Forhåndsinteressen for dette gratisseminaret var stor, og både bedriftseiere, styrefolk og interimledere var blant de fremmøtte.

At riktig eierskap og lederskap i ulike faser i en bedrifts livssyklus er viktig, er det heldigvis også stadig flere gründere og eiere som innser. Det viktige er å innse det i rett tid - ikke i etterpåklokskapens lys.

Eierskap i overgangen fra liten til stor

Credo Partners har spesialisert seg på å investere i og utvikle SMB-selskaper som har verdiskapningspotensiale. Credo jobber i partnerskap med gründere og familieeiere om å sette mål og bygge skalerbarhet for å realisere potensialet som bor i disse selskapene. Hvert selskap utvikles etter sine unike strategier, forutsetninger og muligheter. I partnerskapsmodellen inngår også effektiv eierstyring.

Gudmund Killi, Senior Partner i Credo, kan vise til mange eksempler på at eierskapet kan være den avgjørende forskjellen mellom suksess og fiasko for selskaper i utfordrende utviklingsfaser, for eksempel ved generasjonsskifte, internasjonal ekspansjon, oppkjøp eller strategiendring.

LES OGSÅ: Fortjener du ditt eierskap?

I sitt foredrag pekte han på at små og mellomstore bedrifter ofte mangler både infrastruktur og ressurser til utvikling og vekst. De er avhengige av et fåtall nøkkelpersoner, og utydelige skiller mellom eierskap og daglig ledelse gjør dem sårbare når selskapene må ta store og avgjørende beslutninger, for eksempel i strategivalg og investeringer.

Det er i slike veiskiller at spørsmålet om eierskap brått blir veldig aktuelt. Men hvordan finne og velge rett eier til selskapet? Hvilke kriterier skal man gå etter?

Situasjonsbestemt eierskap og lederskap

Ifølge Killi er det viktigste å finne en eier som forstår situasjonen som selskapet er i, og som kan bidra med innsatsfaktorene som må til i overgangen fra liten til stor: kompetanse, ressurser og kapital. Bransje spiller ikke så stor rolle - behovene er først og fremst situasjonsbestemte.

Undertegnede deler den oppfatningen fullt ut når det gjelder å finne riktige ledere til selskaper i ulike faser og situasjoner. Bransjekunnskap er underordnet - det avgjørende er å finne en leder som forstår eierskapet, strukturen og situasjonen han eller hun skal lede i.

LES OGSÅ: Ikke ansett en leder med bransjekunnskap!

Det er nå engang slik at ikke alle ledere kan gjøre en like god jobb i en hvilken som helst situasjon. Ledere er ulike og gode til forskjellige ting - i ulike situasjoner. "Allroundere" som er knakende gode ledere på alle områder, i alle faser, finnes trolig ikke.

For å sette det i et sportslig perspektiv: Når OL-øvelsen det konkurreres i er kulestøt, setter du inn en kulestøter. Ikke en mangekjemper som har kulestøt som en av mange disipliner han mestrer. Og når distansen som skal løpes er 10 000 meter, vil du selvsagt ha en sterk og øvet langdistanseløper - ikke en sprinter.

Velg med omhu

Hvis du er i en situasjon hvor du kan, vil eller må velge en eier eller leder til ditt selskap, sørg for at du velger riktig ut ifra selskapets ståsted. Dere kommer for øvrig til å tilbringe mye tid sammen, så det er en stor fordel om dere er sånn noenlunde kompatible og samstemte om selskapets ve og vel.

Velger du feil, kan det få store konsekvenser på både kort og lang sikt. 

Lederen som settes inn bør ha som en hovedoppgave å bygge bro mellom eier og medarbeidere. På den måten skapes det et bærekraftig eierskap. Er det knute et sted på tråden mellom eier og operations, blir det som regel problemer, før eller siden.

Gudmund Killis presentasjon fra seminaret (link til pdf)
Vegard Rooths presentasjon fra seminaret (link til pdf)

Snakk med en ekspertKontakt oss for en uforpliktende samtale

Temaer: Exit planning


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

gratis-guide-exit-planning-CTA

Siste innlegg

Temaer

Se alle