Ledelse og endringsledelse i digitaliseringens tidsalder

Av Vegard Rooth 13. juni 2017

Finne meg på

Digitalisering i praksis er en utfordring for mange bedrifter.
Digitalisering. Paradigmeskifte. Bransjeglidning. Nå skjer ting fort! Hva kommer, og hvordan bør du som leder tenke og handle for å henge med? Dette var toneangivende temaer da Interimleder i samarbeid med advokatfirmaet Føyen Torkildsen inviterte til frokostseminar 8. juni.

"Alle" snakker om digitalisering. Det er lett. Å forholde seg til digitalisering som en leder eller bedriftseier, derimot, er ikke bare enkelt.

Seminaret "Ledelse og endringsledelse i digitaliseringens tidsalder" ble avholdt torsdag 8. juni i advokatfirmaet Føyen Torkildsen sine lokaler i Oslo. Undertegnede innledet og fasiliterte, og partner i Føyen Torkildsen, Lars Folkvard Giske, avsluttet med juridiske perspektiver, solid assistert av advokatkolleger. Til å hjelpe oss å belyse ulike utfordringer og muligheter som følge av digitalisering, hadde vi gleden av å slippe til et knippe særdeles digitalt kompetente foredragsholdere.

Alt er relativt - også digitalisering (Vegard Rooth)

Radikale endringer har alltid vært en del av historien. Ledelse og endringsledelse er et fag i seg selv, helt uavhengig av digitalisering. Alt er relativt i forhold til den tid man er inne i. Det gjelder også hastigheten i dagens teknologiske utvikling og - ikke minst - hvordan vi forholder oss til den.

Endringer er etter mitt syn en "state of mind", og den mentale innstillingen til ledere og medarbeidere er avgjørende for om en bedrift når frem til fremtiden, eller ikke. Hvordan bedriften velger å organisere seg i endring er også et "vinn eller forsvinn". Dette er et tema jeg også har tatt for meg i dette blogginnlegget, samt i seminaret "Er du som arbeidsgiver forberedt på framtiden" tidligere i år.

Her kan du se min presentasjon fra seminaret 8. juni.

Digitalisering på liv eller død (Per Morten Hoff)

Fra sitt solide ståsted i IKT-bransjen gjennom mange år, blant annet 27 år som leder i IKT Norge, er Per Morten Hoff en mann som kan gi kvalifiserte synspunkter på digitaliseringsarbeidet i norsk arbeidsliv. Han er også en mann å lytte nøye til når det gjelder fallgruver og konsekvensene av å ikke henge med utviklingen.

I sitt foredrag pekte han blant annet på at de tradisjonelle IKT-avdelingene i norske bedrifter i dag er mer "hemsko" enn pådrivere i digitalisering. Dette var en oppfatning som flere av foredragsholderne delte.

På den positive siden, til fordel for arbeidet med digitalisering i norske bedrifter, nevnte han de høye lønnskostnadene i Norge. Nettopp fordi Norge er et høykostland, trenger vi automatisering og digitalisering. Når behovet er der, vil utvikling skje. Også den naturlige, lite autoritære ledelsesformen i Norge er ifølge Per Morten Hoff et fortrinn for digital utvikling. Ledere i Norge må fortjene sin autoritet gjennom kompetanse, og dette gir kompetent ledelse som tar gode beslutninger for bedriftens utvikling. Kompetente ledere og medarbeidere er en nøkkelfaktor for å overleve i den digitale tidsalder.

Til syvende og sist er det ikke teknologi og digitalisering i seg selv det står på, men menneskene som skal lede og arbeide i et stadig mer komplekst landskap. Ifølge Per Morten Hoff består digitalisering av 90 % mennesker og 10 % IT - ikke omvendt, slik mange tror.

Her kan du se Per Morten Hoff sin presentasjon fra seminaret.

Digitalisering av salg og markedsføring - en verden av muligheter? (Stig Hammer)

Stig Hammer er grunnlegger og leder for forretningsrådgivning i MarkedsPartner AS. Han har jobbet med markedsføring, kommunikasjon, strategi, IKT og ledelse i mer enn 25 år.

I sitt innlegg snakket han om utviklingen innen digitalisering av salg og markedsføring og hvilke nye rammebetingelser den har gitt - og vil fortsette å gi - for prosesser rundt kjøp og salg av produkter og tjenester. Han oppsummerte utviklingen i to avgjørende endringer:

  1. Med digitalisering er kundens kjøpsatferd endret for alltid
  2. Big Data er kommet for å bli

Med mobile enheter har kontaktflaten mot markedet blitt utvidet på alle måter, både i rekkevidde og tid. Sanntidsdata om brukeratferd gjør det nå mulig for bedrifter å treffe kjøpere i ulike kjøpsfaser, og gjennom nye markedsføringsformer kan kommunikasjon med kunder settes i system og måles gjennom hele kjøpsprosessen.

Inbound marketing er en slik systematisk tilnærming til markedsføring og salg basert på atferd i digitale kanaler. I tillegg til å være en "motor" for markedsføring og salg, er inbound marketing ifølge Stig Hammer en måte å bygge "markedsføringsegenkapital", marketing equity - varige verdier skapt av markedføring. I dette blogginnlegget forklarer han begrepet og hvorfor han mener dette er viktig for bedrifter som vil henge med i den digitale verden.

Her får du tilgang til Stig Hammer sin presentasjon fra seminaret.

CDO - Hva er det, og hvordan lykkes? (Sven Falcke)

Sven Falcke er interimleder med mange års erfaring fra digital endringsledelse. Tidligere i år ble han også kåret til Årets Interimleder 2016.

Han startet sitt innlegg med å presentere noen tankevekkende fakta, blant annet at kun 20 prosent av norske bedrifter og ledere har en klar digitaliseringsplan i dag. Det er tydelig at norske bedrifter sliter med å forstå hva digitalisering betyr for strategier fremover, og hvordan tilpasninger skal gjøres i praksis.

For det syndes en hel del i digitaliseringsarbeidet. Nytt bygges oppå gammel teknologi, behovet for kunnskap og ressurser undervurderes, det overfokuseres på nye hoder og mange venter rett og slett for lenge med å starte. Fallgruvene for digitalisering er mange! Men med rett kompetanse og digitalt samspill i ledelsen kan de unngås, mener Sven Falcke.

Et av hovedspørsmålene for norske ledere er hvem som skal lede bedriften i den digitale utviklingen. Dette temaet har Sven tidligere blogget om for oss i innlegget Digitalisering: Trenger jeg en CDO, CIO, CTO eller CMO for å få det til?

90 prosent av spurte bedrifter sier at de vil hyre en CDO (Chief Digital Officer), men ifølge Sven Falcke er det bare 50 prosent av CDO'ene som vil lykkes. Årsakene til at en så stor del mest sannsynlig vil mislykkes, er flere. Både personlige egenskaper og kompetanse spiller inn. En CDO må være både visjonær, strategisk og handlekraftig. Men også sjefen til CDO, det vil si CEO, spiller en viktig rolle for suksess. Øverste leder må skape rammebetingelsene, slik at utviklingen gjennomsyrer organisasjonen.

Her kan du se Sven Falcke sin presentasjon fra seminaret.

Juridiske utfordringer i digitaliseringen (Føyen Torkildsen)

Føyen Torkildsen er et av landets ledende advokatfirmaer på området digitalisering. Advokatene Lars Giske, Knut Olav Fiane og Jarle Langeland avrundet seminaret med en gjennomgang av jussiden ved digitalisering. Dette er et stort og komplekst tema som omfatter en lang rekke forhold. De fremmøtte fikk en innføring i både eksisterende og kommende regler knyttet til blant annet personvern og avtalestruktur.

Temaet avtalevilkår ble viet spesielt fokus. Med nye produkter, tjenester og forretningsmodeller vokser det også frem et helt nytt sett av juridiske rammebetingelser som produsenter, tilbydere og kjøpere må forholde seg til. Det er fort gjort å trå feil, og advokatene i Føyen Torkildsen anbefaler derfor alle bedrifter å skaffe seg et overblikk over de juridiske rammebetingelsene og bruke tid på å lage gode avtaler med kunder og underleverandører.

Her kan du se presentasjonen fra Føyen Torkildsen

Oppsummert

Per Morten Hoff sa det med tallene 90/10, og hovedbudskapet oppsummert fra seminaret var nok at forutsetningen for å lykkes med digitalisering er menneskene - ikke teknologien i seg selv. Endringsorienterte og handlekraftige ledere og medarbeidere med riktig kompetanse vil ta bedrifter til fremtiden. Bedrifter som ikke har dette, vil ikke overleve i den digitale tidsalder.

Snakk med en ekspertKontakt oss for en uforpliktende samtale

Temaer: Ledelse, Digital endringsledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - konkrete erfaringer fra interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle