Fortjener du ditt eierskap?

Av Sverre Holen 6. september 2016

Har din bedrift riktig eierskap, eller bør du vurdere eierskifte?

Som eier skal du skape de beste forutsetningene at bedriften din kan utvikle seg videre - til enhver tid. Gjør du ikke det, fortjener du heller ikke ditt eierskap.

Jeg har skrevet en hel del om eierskap i tidligere blogger. Eierskap er kanskje den viktigste faktoren for å lykkes med lønnsomhet og vekst. En bedrift gjennomgår ulike faser i sitt livsløp, møter noen ganger tilbakegang, og er i det store og det hele i kontinuerlig bevegelse. Det bør også eierskapet være. 

Sagt på en annen måte: Hvis du som eier ikke evner å skape de beste forutsetningene for at bedriften utvikles og lykkes, fortjener du ikke ditt eierskap.

En mann som virkelig har gitt kraft til begrepet «fortjent lederskap» er Wilhelm Mohn, Senior Partner i Credo Partners. Han har skrevet denne interessante artikkelen om temaet, og jeg trekker her fram noen viktige poenger:

Hvilke eiere bør en bedrift ha til enhver tid?

Et godt fungerende eierskap skal legge til rette for utvikling av bedriften i den fasen bedriften er inne i. Eiere bør derfor jevnlig stille seg selv følgende spørsmål: Er vårt eierskap fremdeles det beste for å utvikle selskapet?

For å komme fram til et svar, er det noen faktorer som må tenkes igjennom:

  • Utfordringer og muligheter de neste 5-10 årene
  • Ambisjoner for bedriften i en «ideell» verden hvor alt ligger til rette for utvikling
  • For at ambisjonen skal kunne realiseres, hva må eierskapet konkret bidra med?

Er nåværende eierskap i stand til å realisere bedriftens potensial, eller bør man kanskje vurdere et eierskifte?

Ulike faser krever ulike eierskap

Bedriftens utviklingsfase vil avgjøre hvilke eierbidrag som behøves.

Gründerfasen. I denne fasen, som preges av fokus på utvikling og høy risiko, er det en fordel med et tett og personlig eierskap som evner å ta gode og raske beslutninger.

Les også: Når og hvordan skal et oppstartsselskap ansette ny CEO?

Kommersialiseringsfasen. I denne fasen er det fullt fokus på salg, markedsføring og økonomi. Bedriften vil styrkes av at eier har innsikt, erfaring og nettverk som bidrar til å etablere og posisjonere bedriftens produkter og tjenester i markedet.

Transformasjonsfasen handler om å ta bedriften til vekst i større skala. Eier må kunne bidra i arbeid med strategier og organisasjonsutvikling. Eier må også være i stand til å anerkjenne at vekst krever spesialisering og nye roller.

Vekstfasen. I denne fasen skal vedtatte strategier gjennomføres med kraft og beslutsomhet. Eierskapet må kunne sikre kvalitet og kontroll, både gjennom daglig ledelse og i form av riktig styre.

Les også: Bruk eksterne styremedlemmer i styret ditt

Er du «den rette»?

Det er ikke realistisk at én type eier representerer det beste eierskapet i alle disse ulike fasene. Jeg oppfordrer herved alle eiere til å gå i seg selv:

Er du «den rette» for din bedrift? Eller sitter du på et ufortjent eierskap?

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

 

Temaer: Ledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg