Ledelse og endringsledelse - lettere sagt enn gjort

Av Vegard Rooth 14. desember 2015

Finne meg på

ledelse-og-endringsledelse.jpg
Analyser og planlegging, studier og undersøkelser, komiteer og utvalg, …

Det er mye man kan bruke tiden på. Men hva er egentlig ledelse, og hvilken ledelse skaper endring og fremgang? Det er HANDLING som skaper RESULTATER, … så for å skape utvikling og endring må man lede på en måte som skaper handlinger. Riktige lederhandlinger skaper ringer i vannet og beveger organisasjonen i en retning som skaper fremtiden!

Seminar

I november hadde vi i Interimleder et seminar med ledelse og endringsledelse som tema. Professor Jan Kjetil Arnulf fra BI holdt et inspirerende og innsiktsfullt innlegg med tittelen "Ledelse - lettere sagt enn gjort". Undertegnede holdt et innlegg med praktiske eksempler på endringsledelse.

Ledelse

Arnulf henviste til ledelseshistorien og hvor krevende det er å definere det gode lederskap. Peter Druckers "Den beste måten å forutsi fremtiden på, er å skape den", gir en indikasjon på at fremdrift er viktig. Harward Business Reviews undersøkelse i 2013 med tittelen "The worlds best leaders", kåret følgende topper:

 1. Steve Jobs, Apple, 6,682%, +359 billion USD
 2. Jeffrey Bezos, Amazon, 12,431%, +111 billion USD
 3. Yun Jong-Yong, Samsung, 1,559%, +128 billion USD
 4. Roger Agnelli, Vale, 934%, +157 USD….

Aksjeselskapet og lederens evne til å skape verdier for aksjonærene er viktige parametere for HBR's kåring.

Videre viste Arnulf til forskjeller på lederkvalitet fra land til land; USA kommer godt ut på ledelse av produksjonsselskaper, og multinasjonale selskaper ser ut til å lykkes bedre enn de lokale selskapene i markedene de er etablert.

Det er også meget interessant å se hvordan handlekraftige ledere, som for eksempel. Oberst Eriksen på Oscarsborg, er blitt håndtert av sin samtid. I ettertid vet hvor viktige og riktige handlingene var. Handlinger som ofte ble gjort på tross av ….

Praktiske eksempler på endringsledelse

Som leder og interimleder gjennom mange år, trakk jeg frem noen metoder og eksempler på hvordan man kan skape endring.

 • Den kollektive situasjonsforståelsen i en organisasjon er utgangspunktet for riktige individuelle og samlede handlinger. Dette går både på eiere, kunder, leverandører, kulturer, resultater osv.
  • Det ligger energi i å ha en felles oppfatning av hvor man ER!
 • Vet organisasjonen hvor den ER, er det også meningsfylt å ha gode prosesser for å finne ut hvor man VIL - eller i det minste hvilken retning man skal gå.
  • "Plans are nothing, - Planning is everyting" (Patton), betyr at endrings- og fremdriftskraften ligger i involvering i hvor og hvordan man skal skape fremtiden! Den som kommer dit først skaper den!
 • Walk the talk og følg opp! Det skjer fantastiske ting når man tar frem et målebånd eller en stoppeklokke i en gjeng med barn. Slik er vi også som voksne. Det er achievement (Hertzberg) som virkelig motiverer.
  • Meningsfull oppfølging av organisasjonen, avdelingen og individet på riktig definert achievement gir mye fremdriftskraft. I tillegg må de vanskeligste hindrene (ofte personproblemer) tas først. Da blir alt annet lett etterpå.
  • Ikke la deg stoppe i fremdriften. Vil du være med så heng på, er et godt motto. (Det er lov å ikke bli med også.)

Det ble vist til konkrete erfaringer fra PE - eide selskaper, hvor brobygging mellom gründer og mer finansorienterte tankeganger skapte mye energi og fremdrift. Det ble også vist gode eksempler på kulturell brobygging og sammenkobling.

Forskjellene i tankesett er ikke farlige! Det ligger energi i forskjeller. Som leder må man koble polene på batteriet sammen slik at det blir strøm og fremdriftsenergi!

> Les også: Hvorfor lykkes man ikke med endringsledelse

 

Last ned gratis guide Les konkrete erfaringer fra interimledelse  

 

Temaer: Ledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - konkrete erfaringer fra interimledelse

Siste innlegg